Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Jaro Viňarský - tvůrčí dílna

Obrázek k článku Jaro Viňarský - tvůrčí dílna

Neprofesionálním tanečníkům jsou určeny tři víkendové workshopy s názvem Tanec a pohyb jako způsob komunikace, které se konají ve dnech 3.-5. února, 17.-19. března a 19.-21. května pod vedením Jara Viňarského v Komunikačním prostoru Školská 28, v Praze.

Jaro Vinarský

Tanec a pohyb jako způsob komunikace
 tvůrčí dílna

vede:  Jaro Viňarský


Neprofesionálním tanečníkům jsou určeny tři víkendové workshopy s názvem Tanec a pohyb jako způsob komunikace, které se konají ve dnech 3.-5. února, 17.-19. března a 19.-21. května pod vedením Jara Viňarského v Komunikačním prostoru Školská 28, Praha 1. www.skolska28.cz

Workshopy vycházejí z dlouholeté praxe tohoto choreografa, tanečníka a performera. Jaro Viňarský (1978) studoval choreografii baletu na VŠMU v Bratislavě a choreografii tance na AMU v Praze a je držitelem ceny mezinárodní choreografické soutěže Jarmily Jeřábkové. Své umělecké směřování a kvalitu naplno potvrdil ve svých tanečních sólech Poslední krok před (2004) a Omša (2005).

Každý víkendový cyklus se skládá ze dvou částí:

A Část technická

V ní se účastnící seznámí s mnoha podobami současného tance a tanečních technik (Release, Body-Mind Center, Low Flight Technique, Alexander, Feldenkreis, Kontaktní improvizace, Kompozice atp.) a naučí se základním principům pohybu těla, což vede k jeho hlubšímu porozumění a rozvíjení jeho výrazových možností. Technická část se bude týkat především
těchto témat: 1. emoční a fyzická integrace 2. vědomí těla, hranic těla a jeho vztahu k prostoru 3. přijetí sama sebe skrze tělo, jeho hranic a limitů 4. kontrola napětí v těle, následně jeho uvolnění a hledání vlastního pohybového slovníku

B Část tvořivá

Půjde v ní o tvůrčí proces, ve kterém budou rozvíjeny znalosti z první části. Tato část zabírá největší část workshopu a budou v ní dále rozvíjena zejména tato témata: 1. spontaneita 2. autentičnost individuálního výrazu 3. výraz emoce

Všechny tři víkendové worskhopy se skládají z obou částí. Rozdíl mezi nimi bude spočívat v tématech, se kterými se bude pracovat v jejich druhé, tvořivé části. Témata, která by mohla být ve skupině rozpracována, budou určena vždy v průběhu prvního dne každého cyklu. Téma bude tedy ovlivněné skladbou účastníků. Všechny tři workshopy lze tedy pojmout jako celek, v němž si jeho účastníci prohloubí získané znalosti a budou pracovat se stále jinými tématy a lidmi, i jednotlivě. Worskhopy jsou určeny neprofesionálním tanečníkům i těm, kteří se s tancem na neprofesionální úrovni již setkali. Maximální počet účastníků každého cyklu je omezem počtem 20 lidí. Podmínkou přijetí je přítomnost od pátku do neděle.

Workshopy se konají vždy v pátek od 17-21 h, v sobotu od 10-13 a od 14-20 h a v neděli od 10-13 a od 14-18 h. Zájemci mohou posílat svůj životopis a motivační dopis na adresu
jarovinarsky@fastmail.fm.

Cena za jednotlivé workshopy je 1.600,- Kč, za všechny 4.000,- Kč. Kurzovné na únorový
workshop je třeba zaplatit do 27. ledna v Komunikačním prostoru Školská 28, Praha 1, otevřeno po-pá 13-17h. Tel.: 296 325 066, 731 150 179.


Kurzovné na únorový workshop je třeba zaplatit do 27. ledna v Komunikačním prostoru Školská 28, Praha 1, tel.: 296 325 066, 731 150 179.
www.skolska28.cz
www.openstudios.info D  a n a   R e c m a n o v á

Š  k o l s k á 28   -   k o m u n i k a č n í   p r o s t o r
Školská 28, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 731 150 179, (+420) 296 325 066
dana@skolska28.cz, www.skolska28.cz

(13.01.2006) ZDROJ: Školská 28
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.