Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Kurz pro pracovníky NNO Od nápadu k projektu

Občanské sdružení AGNES pořádá kurz "Od nápadu k projektu" pro pracovníky neziskových organizací.  Cílem kurzu je naučit se vytvářet kvalitní a konkurenceschopné projekty, které jsou v souladu s potřebami a cíli organizace a jejichž řízení při realizaci je promyšlené, jasné a přehledné. Kurz poskytne řadu konkrétních metod, vedoucích k úspěšné žádosti i realizaci projektu i jeho smysluplné zapojení do činnosti celé organizace v souladu s jejím posláním a dlouhodobě udržitelným rozvojem. Rozsah kurzu je 96 hodin.
Kurz "OD NÁPADU K PROJEKTU"
(duben-listopad 2009)

Kurz byl již 5x úspěšně realizován v letech 2006-2008.

Je zaměřen velmi prakticky a směřuje k pochopení a procvičení základních principů projektového myšlení a praktických postupů. Cílem kurzu je naučit se vytvářet kvalitní a konkurenceschopné projekty, které jsou v souladu s potřebami a cíli organizace a jejichž řízení při realizaci je promyšlené, jasné a přehledné.

Výuka je vedena interaktivní formou, kdy je velký důraz kladen na aktivní zapojení posluchačů. Rozsah kurzu dává možnost věnovat se jednotlivým tématům do hloubky, sdílet cenné zkušenosti a mnohem více se věnovat jednotlivým posluchačům a jejich konkrétním příkladům. Z tohoto důvodu vede výuku dvojice zkušených lektorů.

Kurz poskytne řadu konkrétních metod, vedoucích k úspěšné žádosti i realizaci projektu i jeho smysluplné zapojení do činnosti celé organizace v souladu s jejím posláním a dlouhodobě udržitelným rozvojem.

Posluchači v rámci kurzu zpracují vlastní konkrétní projekt. Z tohoto hlediska je kurz výrazným přínosem pro vysílající organizaci.

Posluchači kurzu obdrží na základě docházky, pravidelně zpracovávaných domácích úkolů, finálně zpracovaného projektu a jeho obhajoby certifikát o absolvování kurzu. Kurz bude akreditován na MPSV.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen primárně pracovníkům NNO z celé České republiky, a to zejména projektovým manažerům, koordinátorům, odborným asistentům NNO, ale i ředitelům NNO.

Je vhodný i pro pracovníky z jiných oblastí, především pro donátory, administrátory a hodnotitele v různých grantových procesech a firemní dárce.

 
Základní údaje:

Lektoři:

Kmenovými lektory tohoto kurzu jsou:

    * Jiří Ježek,  ředitel AGNES
    * Vítězslav Schrek, vedoucí projektový manažer Oblastní charity Jihlava
    * V průběhu kurzu výklad doplní i další lektoři.

Časová dotace: 96 výukových hodin

Termíny studijních setkání:


Výuka proběhne formou  6 dvoudenních setkání:

    * 23. a 24. dubna 2009      1. výjezdní setkání mimo Prahu
    * 21. a 22. května 2009     2. setkání
    * 16. a 17. června 2009     3. setkání
    * 15. a 16. září 2009          4. setkání
    * 8. a 9. října 2009            5. setkání
    * 5. a 6. listopadu 2009     6. setkání (závěrečné)

Místo konání kurzu: Praha 1, Jelení 15 (kromě prvního výjezdního setkání mimo Prahu - bude upřesněno)

Cena kurzu: 16.000,- Kč

V ceně je zahrnuto: výuka, studijní materiály, občerstvení na výuce (voda, káva, čaj), ubytování a plná penze na prvním výjezdním setkání. Cestovné a případné ostatní náklady spojené se studijními setkáními v Praze si posluchači hradí sami.

Platbu kurzovného lze rozložit do dvou či více splátek.
 
Přihlášení do kurzu

Vyplněnou přihlášku spolu s krátkým motivačním dopisem a profesním životopisem zašlete, prosím, e-mailem na adresu: psaniprojektu@agnes.cz nebo poštou na adresu Agnes o.s., Jelení 196/15, 118 00 Praha 1.

(Motivační dopis by měl obsahovat především Vaše předchozí zkušenosti a očekávání od kurzu, s tímto materiálem pracujeme při sestavování definitivního obsahu výuky, kde přihlížíme k Vašim potřebám.)
 
 
Kontakt

Irena Peková

Email: psaniprojektu@agnes.cz

Tel.: 605 232 140
(23.03.2009) ZDROJ: Agnes o.s.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.