Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Podpora sociálního podnikání

První ročník programu společnosti Plzeňský Prazdroj zaměřeného na rozvoj podnikání - tj. samofinancujících se aktivit, které prodávají určitý produkt či službu a vytvářejí tak příjem, který pomáhá rozvíjet poslání organizace. Jedná se o průkopnickou partnerskou  iniciativu jenž vznikla mezi společností Plzeňský Prazdroj a renomovanou neziskovou organizací NESsT (Nonprofit Enterprise and Self-Sustainibility Team). Cílem programu je přispívat ke dlouhodobě udržitelnému růstu organizací občanské společnosti (OOS) podporou rozvoje sociálního podnikání. Program je určen neziskovým organizacím v ČR, které působí  v regionech Plzeň a Frýdek Místek, Třinecko a Ostrava a jsou aktivní v jedné či více z následujících oblastí – komunita/ekonomický rozvoj, životní prostředí, vzdělání, zdraví, kultura nebo lidská práva. Zájemci o účast v programu se mohou hlásit do 30. června 2006.

Plzeňský Prazdroj program rozvoje podnikání

Společnost Plzeňský Prazdroj si plně uvědomuje, že klíčem k dlouhodobému úspěchu je nejenom odpovědné podnikání ale i podpora kvality života společnosti, ve kterých firma působí. Proto jsme se rozhodli kromě přímých finančních darů, které do organizací investujeme prostřednictvím programu Občanská volba, investovat i do dlouhodobého rozvoje dovedností organizací občanské společnosti. V partnerské spolupráci s renomovanou organizací NESsT (skupina pro neziskové podnikání a pro soběstačnost), která v této oblasti působí již řadu let na evropské úrovni,  zahajujeme program, jenž se zaměří na rozvoj sociálního podnikání a zlepšování manažerských dovedností.  

Cílem programu je přispívat ke dlouhodobě udržitelnému růstu organizací občanské společnosti (OOS) podporou rozvoje sociálního podnikání.  Program je zaměřen na ty organizace, které mají zájem o vytvoření nových nebo rozvoje svých stávajících podnikatelských aktivit. Vybraným organizacím pak NESsT a Plzeňský Prazdroj poskytnou v průběhu výběrového procesu technickou podporu, aby mohly zdokonalit své dovednosti potřebné k rozvoji svého podnikatelského záměru.

V jednotlivých fázích programu bude postupně vyhodnocován výkon a pokrok  předloženého projektů. Na základě tohoto hodnocení se rozhodne o postupu do dalších fází. Zúčastněné organizace předloží před odbornou komisí finální podnikatelský plán, při přípravě kterého asistuje tým organizace NESsT, v květnu 2007. Po ukončení účasti v programu rozvoje podnikání společnosti Plzeňský Prazdroj budou mít vybrané organizace následně možnost stát se členem portfolia Fondu pro podnikání organizace NESsT. Vedle technické pomoci zaměřené na růst odborných dovedností vítězové soutěže získají i finanční podporu od společnosti Plzeňský Prazdroj.

Organizace, které mají zájem účastnit se tohoto projektu, mohou vyplnit přiloženou přihlášku a odeslat ji e-mailem do 30. června 2006 Ildiko Szolga, iszolga@nesst.org. Po vyhodnocení přihlášek se s vybranými organizacemi spojí zástupci organizace NESsT a domluví se na schůzkách, které nám umožní získat dodatečné informace a poznat podrobněji tým a návrhy zainteresovaných organizací. Na těchto informacích pak bude založeno konečné rozhodnutí pozvat organizaci k účasti na celém procesu. Bližší informace o programu naleznete od 12.6. 2006 i na stránkách  www.prazdroj.cz, www.nesst.org.

Bližší informace k programu:


Pod pojmem sociální podnikání NESsT rozumí samofinancující aktivity splňující následující kritéria:

• jejichž cílem je profesionálně, zodpovědně a systematicky prodávat určitý produkt či službu 
• vyžadující předchozí plánování a vyhodnocení
• jejichž cílem je vytvářet dlouhodobý udržitelný příjem, který bude pomáhat rozvíjet poslání organizace občanské společnosti


Hlavní fáze procesu rozvoje sociálního podnikání

Fáze 1: Zhodnocení organizační připravenosti OOS na samofinancující aktivitu
Fáze 2: Před-realizační studie jednoho či dvou předložených nápadů
Fáze 3: Realizační studie podnikatelského nápadu (nebo rozšíření již stávající podnikatelské aktivity)
Fáze 4: Vypracování podnikatelského plánu pro implementaci nápadu

V průběhu 6 až 9 měsíců intenzivní spolupráce bude NESsT poskytovat průběžnou technickou pomoc a poradenství a pomáhat organizacím v průběhu celého výběrového procesu. Celková doba poskytnuté pomoci bude obnášet asi 30 přímých konzultantských dnů. Organizace získají nástroje a trénink pro oblasti příprav pro sociální podnikání, rozvoje podnikatelského plánu, dlouhodobého plánování. Cílem spolupráce bude nejen zvýšit profesionalitu neziskové organizace, ale také vyhodnotit proveditelnost podnikatelského návrhu.  Celý proces je tvořen na sebe navazujícími kroky, v jejichž průběhu se bude prohlubovat úroveň analýzy. Očekává se, že organizace samé budou vyvíjet iniciativu a budou “tahouny” celého procesu.


Jaké organizace se mohou přihlásit?

• organizace právně ustavené jako neziskové organizace v České republice působící v regionech Plzeň a Frýdek Místek,Třinecko a Ostrava;
• směřující své aktivity k systémové společenské proměně “zdola” (tzn. prosazující určitá opatření veřejné politiky, s inovativním, replikovatelným a  rozsáhlým dopadem);
• aktivní v jedné či více z následujících oblastí – komunita/ekonomický rozvoj, životní prostředí, vzdělání, zdraví, kultura nebo lidská práva;
• odhodlané provozovat důkladně naplánovanou sociálně-podnikatelskou činnost týkající se prodeje určitého produktu či služby
• organizace s potenciálem vykázat významný společenský dopad a/nebo vykazovat  samostatné příjmy
• organizace s potenciálem sloužit jako vzorový model pro inovaci či napodobení
• fungující již minimálně tři roky, přičemž klíčový tým by měl mít zkušenost alespoň dvouleté vzájemné spolupráce
• “menší” organizace – obvykle s ročním rozpočtem nepřesahujícím ekvivalent 1 milion amerických dolarů
• finančně stabilní organizace, s již zajištěným operačním financováním na jeden rok činnosti
• s minimálně jedním placeným zaměstnancem (alespoň minimální mzda, na plný úvazek) a přinejmenším pěti aktivními soustavně spolupracujícími dobrovolníky
• které mají vypracovaný strategický dokument, jenž jasně popisuje jejich roli a přidanou hodnotu k dosažení definované společenské vize; a

• které jsou odhodlané ke spolupráci dle metodologie organizace NESsT, k získávání nových poznatků a odborných  dovedností a které umožní organizaci NESsT a společnosti Plzeňský Prazdroj efektivně využít  svou vlastní přidanou hodnotu 

Pokud budete chtít zjistit další informace o organizací NESsT, neváhejte navštívit naši internetovou stránku www.nesst.org. Najdete zde také informace o organizacích, které se již v současnosti účastní Fondu pro podnikání organizace NESsT a které od nás dostávají technickou a případně i finanční pomoc.


Tým NESsT

Přihlášovací formulář ke stažení zde
Vyhlášení programu ke stažení zde

NESsT - Nonprofit Enterprise and Self-Sustainibility Team)
Ildikó SZOLGA
Administrative Associate
E-mail: iszolga@nesst.org
Tel: +(36 1) 267 0231
Fax: +(36 1) 266 0206

Central Europe:
Kálvin tér 2 .1/2 
H -1053 Budapest
HUNGARY
Latin America:
José Arrieta 89 Providencia
Santiago
CHILE
Tel: +(56 2) 222-5190
Fax: +(56 2) 634 2599

Email: nesst@igc.org
http:// www.nesst.org

(11.06.2006) ZDROJ: Asociace NNO
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.