Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Postgraduální magisterský program psaní filmových scénářů

Kolín nad Rýnem, Německo
Pro všechny spisovatele/ky, režiséry/ky, střihače/ky, zvukaře/ky, producenty/ky, kteří jsou umělecky výrazní, ovládají médium jazyka a chtějí vytvořit hraný film, který obstojí v mezinárodním filmovém průmyslu, otevírá Mezinárodní Filmová škola v Kolíně nad Rýnem ve spolupráci s britskou School of Media, Music and Performance při Salford University v Manchesteru a finskou Tampere University postgraduální magisterský kurz, v němž studenti dokončí 2 filmové scénáře pro hrané filmy a získají podporu v dalších krocích přípravy filmového díla. Poplatek za studium je 4 000 liber a je možno požádat o příspěvek na studium v rámci programu ERASMUS. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 31. května 2011.

For Writers, Directors, Editors, Sound-Designers, Producers and everyone who shows strong artistic skills in writing and wishes to develop feature films for the  international film market.

This Master program is a collaboration between the ifs Internationale filmschule Köln in Cologne, Germany, the School of Media, Music and Performance at the  University of Salford in Manchester, UK, and the Tampere Art and Media School at the University of Applied Sciences in Tampere, Finland.

In the course of the program, students will complete two feature film scripts.

At the end of the program the affiliated institutions will assist in acquiring development and production agreements for suitable scripts at venues such as the Berlin Film Festival, Cannes and, if applicable, the American Film Market in Los Angeles.
 
The program starts September 2011 in Tampere, Finland, and ends May 2013 in Salford, UK. Students spend 3 months at a time in one of the three participating countries followed by 3 months at home which are used for writing and rewriting their scripts.
 
Application deadline is May 31, 2011.

Enclosed please find a detailed description of the program. Our online application is also available on http://www.filmschule.de.

Kontakt:

Head of Screenwriting Dept.
T. 0221 92 01 88 – 17
F. 0221 92 01 88 – 86
gruenewald@filmschule.de

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.