Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Seminář taneční výchovy pro pedagogické pracovníky

Konzervatoř Duncan centre pořádá týdenní seminář dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na taneční výchovu. Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti z oboru současný tanec a prohloubí schopnost jejich užití v umělecké i pedagogické praxi. Doplní si teoretický i praktický základ metodiky i didaktiky tanečního oboru. Bude uveden do problematiky významu hudby v taneční výchově a významu spolupráce s hudebníkem – korepetitorem. Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2010.
Lekce budou probíhat denně vždy od 9.00 – 16.45 v Konzervatoři Duncan centre, Branická 41, Praha 4.

Cena workshopu: 3.500 Kč  

Náplň semináře:


Metodika a didaktika taneční výchovy

Technika Duncan

Improvizace

Současná taneční technika

Klasická taneční technika pro současné tanečníky

Anatomie hybnosti

Kineziologie

Korepetice v hodině taneční výchovy

Pedagogové:

Eva Blažíčková, Dora Hoštová, Michal Záhora, Dagmar Chaloupková, Veronika Rinowski, Jitka Čemusová, Pavol Rinowski, Jaroslav Kořán, Jiří Voběrek

 
Další informace včetně formuláře přihlášky najdete na http://www.duncanct.cz.

Závazné přihlášky prosím zasílejte do 15. dubna 2010 na e-mailovou adresu: produkcedc@duncanct.cz.
 
Kontakt:

Marta Adamová

produkce

Konzervatoř Duncan centre

Branická 41, Praha 4

244 461 810

e-mail: produkcedc@duncanct.cz


(10.04.2010) ZDROJ: Konzervatoř Duncan Centre
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.