Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Výraz jako přenos lidské zkušenosti- selektivní workshop Farmy v jeskyni

Od 3 do 9. září bude probíhat dílna vycházející z konceptu denního tréninku herců Farmy v jeskyni pod vedením Viliama Dočolomanského a členů studia. Účastníci dílny trénují prostřednictvím fyzických cvičení a písní základní aspekty: uzemění, protitah, zúžení toku napětí-tryska, odraz a akcent, kterými otevírá vibračnost hlasu a pohybu. V této dílně budou upřednostněni zájemci o aktivní nebo profesionální využití získané inspirace. Počet účastníků je omezený. Dílna je intenzivní a podmínkou je dobrá tělesná kondice.Práce bude probíhat pod vedením členů studia každý den v rozsahu 5 - 6 hodin v prostoru Švandova divadla v Preslově 9 na Smíchově. Komunikace probíhá většinou v angličtině, znalost anglického jazyka však není podmínkou. Přihlášky spolu s motivačním dopisem a životopisem je možno zaslat nejpozději do 21. 7. 2008.

 

Herecký trénink Farmy v jeskyni vytvářeli členové studia zpracováváním projevů minoritních kultur /písně cante jondo, rusínské rituály, trénnk toreadorů, flamenco…/ Staré kulturní formy inspirovaly moderní-vysoce tělesný projev herce a zaměření na výraz jako na přenos zkušenosti tady a teď. Přenos se realizuje mezi divákem a hercem přímo: vibrací pohybu a hlasu.

Na dílně účastník trénuje prostřednictvím fyzických cvičení a písní základní aspekty: uzemění, protitah, zúžení toku napětí-tryska, odraz a akcent, kterými otevírá vibračnost hlasu a pohybu. Pak si vybudovává vlastní hereckou partituru, kde se učí fixovat buď vnější formu nebo vnitřní síť impulsů. Prostřednictvím zachycených struktur komunikuje s partnerem na scéně.„Řečí těla“ artikuluje zkušenost, která se nedá zachytit slovy.

Jak trénink základních aspektů tak individuální tvorba na dílně sledují dosažení čirého výrazu za hranicí své kultury, za tzv. sebevyjádřením, za hranicí determinace sebou samým.

PRAKTICKÉ INFORMACE

V této dílně bychom rádi upřednostnili zájemce o aktivní nebo profesionální využití získané inspirace. Počet účastníků je omezený. Dílna je intenzivní a podmínkou je dobrá tělesná kondice.
Dílnu zároveň chápeme jako pokračování výběru nových stážistů nebo spolupracovníků do divadelního studia Farma v jeskyni.

3.9. 14.00 - 19.00
4.9. 10.00 - 16.00
5.9. 10.00 - 16.00
6.9. 10.00 - 16.00
7.9. 10.00-15.00
Časový rozvrh je předběžný.

Práce bude probíhat pod vedením členů studia každý den v rozsahu 5 - 6 hodin v prostoru Švandova divadla v Preslově 9 na Smíchově. Komunikace probíhá většinou v angličtině, znalost anglického jazyka však není podmínkou.
8. a 9. 9. 2008 můžete vidět představení Farmy v jeskyni Čekárna v Praze. Vstupné v ceně workshopu.

Cena workshopu pro české a slovenské účastníky je 3500 Kč.

Vzhledem k tomu, že počet účastníků v této dílně je omezen, prosíme Vás v případě Vašeho zájmu o včasné zaslání přihlášky nejpozději do 21. 7. 2008,
na adresu: info@farmavjeskyni.info

Jakmile od nás dostanete potvrzení o Vaší účasti, budete požádáni o uhrazení ceny workshopu.
 
Nehradíme žádné jiné Vaše náklady jako stravu, cestovné, pojištění atp.

Výběr proběhne na základě odeslaných přihlášek s motivačním listem a životopisem. Důležitým kritériem je silná motivace pro další praktické uplatnění a svůj rozvoj.

 
(17.06.2008) ZDROJ: Farma v jeskyni
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.