Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Vzdělávací program Ex Oriente Film

Ex Oriente Film je celoroční vzdělávací program, který podporuje vývoj a financování autorských dokumentárních filmů v celé střední a východní Evropě. Během tří workshopů, které se konají v průběhu jednoho roku, získají režiséři a producenti při vývoji námětu, finanční strategie a hledání mezinárodních partnerů pomoc a rady zkušených evropských producentů, režisérů, tutorů, AV expertů a televizních producentů. Celoroční program Ex Oriente Film v závěru vyústí do koprodukčního setkání East Europan Fora. Uzávěrka přihlášek na Ex Oriente Film je 1. února 2009.

Jedinečný přínos workshopu Ex Oriente Film
- účastníci současně rozvíjejí výrobu, příběh, obsah i vizuální styl, které odrážejí zejména nový a neotřelý filmový jazyk;
- workshopů se jako hosté zúčastní i renomovaní tvůrci, kteří účastníkům nabízejí inspiraci;
- Ex Oriente Film pomáhá autorským projektům, které lze obtížně financovat prostřednictvím standardních cest, nalézt alternativní možnosti financování;
-  tvůrci získávají podporu nejen během jednotlivých workshopů, ale rovněž při konzultacích mezi jednotlivými setkáními, dostanou podporu k účasti na předních dokumentárních akcích, kde se zúčastní konzultací a navazují profesionální kontakty;
- po workshopu udržujeme kontakt se všemi účastníky, prostřednictvím dalších aktivit IDF, které se zaměřují na mezinárodní PR, uvedení na festivalech či disitribuci, poskytujeme všem filmům navazující podporu

EX ORIENTE FILM KROK ZA KROKEM

1. workshop: 24. - 29. břenza 2009 ”Find Your Way”
Místo konání: Praha
Doba konání: pět dní
Hlavním tématem prvního setkání je inspirace. Účastníci pracují hlavně na zpracování a vývoji dokumentárního projektu a zaměřují se zejména na námět a protagonisty filmu, rozbor silných a slabších stránek projektu a jeho mezinárodní rozměr či návrh základního plánu pro strategii produkce a financování filmu, který vychází ze systému evropského financování, grantů a TV stanic. Rozvoj projektů i dovedností v oblasti komunikace a vyjednávání probíhá ve skupinách i při individuálních schůzkách a účastníci získají zpětnou vazbu od televizních producentů i předních evropských tvůrců. Po prvním setkání bude každému projektu přidělen vlastní tutor - „anděl strážný“, který bude projekt vést v následujících měsících a bude moci autorům poradit při přípravě profesionální projektové dokumentace a traileru či nabídnout konzultace k projektu i užitečné kontakty.

2. workshop: červen/červenec 2009 - ”Production Development”
Místo konání: Chorvatsko
Doba konání: šest dní
Druhé setkání se zabývá financováním, sestavením rozpočtu v souladu se standardy EU, právními aspekty koprodukce, strategiemi pro výběr televizních producentů a vhodného televizního formátu či hlubším kreativním vývojem projektů. Pro režiséry a producenty je připraven oddělený program, v jehož rámci autoři souběžně zdokonalují odlišné aspekty projektu - režiséři pracují na srozumitelnosti příběhu a protagonistů, rozšiřují mezinárodní rozměr příběhu a dokončují trailer, zatímco producenti připravují plány financování, konzultují podrobné návrhy rozpočtu a zdroje financování (přehled financování z TV i z jiných zdrojů). Mezi zásadní témata druhého workshopu patří: “A Day of Budgeting”, “A Day of Legal Aspects” ,“A Day of Financial Tour”.

3. workshop: říjen 2009 – ”The Market Opens”
Místo konání: Jihlava
Doba konání: šest dní
Třetí setkání je věnováno hlavně praktickým dovednostem, které jsou důležité pro úspěšnou prezentaci projektu a pitching. Hlavními teoretickými tématy jsou plán pro distribuci a sales, techniky vyjednávání po prezentacích i komunikační strategie, jejichž cílem je získat pro projekt účast a podporu evropských TV stanic. Teoretické části workshopu se prostřednictvím případových studií, které prezentují TV producenti, nezávislí producenti a distributoři, zabývají otázkami mezinárodní koprodukce. Workshop zakončí veřejné prezentace projektů, East European Pitching Forum, a navazující seminář s vybranými tutory.

Evaluační seminář: Ex Oriente Film Babies - leden 2010
Místo konání: Praha
Doba konání: dva dny
Dvoudenní seminář, který je složen z případových studií a projekcí dokončených či téměř dokončených filmů, které se zúčastnily programu Ex Oriente Film. Akce se zúčastní i sales agenti a distributoři, kteří stále mohou nabídnout cenné rady ke vhodné distribuční strategii jednotlivých filmů. V druhé části programu dojde na projekce téměř dokončených projektů ve fázi hrubého střihu, jejichž cílem je nabídnout autorům inspiraci a podporu při finálních úpravách filmu. 

Celoroční konzultace:
Nejvýznamnějším aspektem programu Ex Oriente Film jsou celoroční online porady a konzultace, které vedou zkušení tutoři a nezávislí producenti z celé Evropy (strážní andělé).

Kontakt: Ivana Miloševič (ivana@docuinter.net), Hana rezková (hanka@docuinter.net

 

(18.12.2008) ZDROJ: Institut dokumentárního filmu
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.