Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Domů Calls
TechSoup

Česká knihovna 2012

Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje z pověření Ministerstva kultury projekt Česká knihovna 2012. Projekt podporuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Uzávěrka pro vydavatele je 31. ledna 2012 a pro knihovny bude v květnu 2012.

Cílem projektu je podpora široké sítě subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, veřejným profesionálním knihovnám, evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, včetně knihoven filozofických a pedagogických fakult vysokých škol a zároveň i vydavatelům české literatury.

Tento veřejně prospěšný projekt podporuje odbyt nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných a jejich distribuci do uvedených knihoven dle jejich vlastního výběru.

Termín uzávěrky pro vydavatele.................31.ledna 2012
Termín uzávěrky pro knihovny.......................květen 2012

Kontaktní adresa:


Moravská zemská knihovna v Brně
Česká knihovna
Zdeňka Machková
Kounicova 65a
601 87 Brno
tel.: 541 646 301
e-mail: ceskaknihovna@mzk.cz


Mgr. T

(12.12.2011) ZDROJ: Moravská zemská knihovna
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.