Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Domů Calls
TechSoup

České digitalizované písmo 1990–2010 výzva

V rámci ateliéru Tvorba písma a typografie na VŠUP vzniká obsáhlá publikace České digitalizované písmo 1990–2010, která se teoreticky a vizuálně věnuje období digitálního písma v Čechách.  Studenti  VŠUP pod vedením Tomáše Brousila, Karla Halouna a Luboše Drtiny se věnují  projektu Typo9010, mapování českého digitalizovaného písma, již od listopadu 2011.  Jeho součástí je také sestavení  kompletní databáze všech zdigitalizovaných písem z let 1990–2010. Databáze chce zahrnout všechna písma uplynulého dvacetiletí – avantgardní, experimentální, autorská, korporátní, knižní, titulková, akcidenční, textová, plakátová, studentská a mnoho dalších. V současné době mohou studenti/ky, grafici/čky a typografové/ky zasílat ukázky písem.  Uzávěrka pro zasální písma do projektu je 1. dubna 2012.

Projekt České digitalizované písmo 1990–2010 je první publikací, která dokumentuje události na české scéně písmového designu za posledních 20. let. Jednou z částí projektu je cyklus přednášek zaměřený na obor typografie a tvorby písma, který probíhá od října 2011 v prostorách Tranzitdisplay gallery v Praze. Publikace bude mít jak teoretickou, tak vizuální část. Období posledních dvaceti let kriticky zpracují čeští typografové Jan Solpera, František Štorm a Karel Haloun. Teoretický text bude zahrnovat cca. 30 stran, veškeré texty budou přeloženy do angličtiny. Vizuální část bude představovat jednotlivé fonty s autorskými popisy, součástí bude i představení jednotlivých autorů. Publikace se zaměří výhradně na digitalizované písmo – fonty. Nastíní, jak se formovalo a jak vypadá současné české písmo a typografie. Ukáže, jaký vliv měla na designéry přeměna z fotosazby na počítače či na dotykové retinové displaye. Výsledná kniha vytvoří důležitou zpětnou vazbou i inspirační zdroj do budoucna pro grafiky a typografické nadšence.  V knize budou prezentovány jak písma, které lze běžně koupit, tak písma skoro neznámá – převážně písma studentů, která byla prezentována třeba jen v rámci výstav klauzurních prací a pak schována zpět do šuplíku. Právě i tato písma je potřeba znovuobjevit a ukázat široké veřejnosti. V Čechách je v současné době 5 vysokých škol, kde se vyučuje typografie, a tomu odpovídá i množství vlastních autorských fontů. Při zpracovávání materiálů pro publikaci vycházíme z archivů jednotlivých vysokých škol, časopisu Font (vydávaný od roku 1990) a z archivů jednotlivých tvůrců. Za velice důležité považujeme uveřejnění nejen jména, ale i kontaktů na jednotlivé autory a umožnit tak, aby se jejich písma mohla dále využít. 

České digitalizované písmo 1990–2010

V rámci projektu Typo9010 sestavuje tým studentů a studentek VŠUP pod vedením pedagogů Tomáše Brousila, Karla Halouna a Luboše Drtiny  kompletní databázi všech zdigitalizovaných písem z let 1990–2010. Tato databáze bude zahrnovat všechna písma z této doby – avantgardní, experimentální, autorská, korporátní, knižní, titulková, akcidenční, textová, plakátová, studentská a mnoho dalších.
Výsledkem práce bude publikace České digitalizované písmo 1990–2010 a také webové stránky, které budou sbírat tyto abecedy i po roce 2010. Kniha bude sestavena i v elektronické podobě pro nová média. Projekt je dále označovaný jako „Typo9010“.

Pokud jste se v letech 1990–2010 zabývali písmem a nějaké digitálně vytvořili, chce vás tým Typo9010 pozvat do projektu Typo9010, a vyzvat vás, abyste vyplnili dotazníky a poslali ukázky svých písem.

Aby konkrétní písmo bylo zařazeno do knihy, je nezbytné poslat písmo v digitální podobě a vyplnit přihlášku a připravené layouty.  Tým Typo9010 pro všechny zájemce připravil formuláře se šablonami, aby usnadnil vyplňování požadovaných informací a aby zasílané podklady přišly ve správné podobě. Nesprávně vyplněné údaje by musel  být  složitě upraven a dohledáván, a proto je požadováno přesné vyplnění všech specifikací.

Písma je možno zasílat v digitálních formátech OpenType, TrueType, Adobe Illustrator (CS3 – CS5), ve formátech fontových editorů FontLab, Font Studio, Fontographer a také ve formátech programů pro tvorbu vektorové grafiky.


Všechny důležité dokumenty – on-line přihláška i layouty – jsou připraveny ke stažení na webových stránkách: www.typo9010.cz.
Doplňuje je také návod – informační dokument, který obsahuje popis jak správně vyplnit připravené šablony.

Datum uzávěrky: 1. dubna 2012
Pokud budete mít při vyplňování jakékoli dotazy, neváhejte a kontaktujte realizátory projektu České digitalizované písmo 1990–2010.

Kontakt:
kontakt

e-mail: typo9010@gmail.com

Petra Dočekalová
mob.: +420 728 289 981

Renáta Hovorková
mob.: +420 602 684 989

Vojtěch Říha
mob.: +420 724 158 383
 

 

(16.03.2012) ZDROJ: Typo9010
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.