Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů Calls
TechSoup

DAMU akademický senát vyhlásil volbu děkana

Návrh kandidáta na funkci děkana může podat každý člen akademické obce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze s písemným souhlasem navrhovaného. Návrhy se podávají písemně předsedovi Akademického senátu DAMU na sekretariát děkana DAMU do 8. listopadu 2010.

Volba kandidáta na funkci dškana probíhá podle § 27 odst. 1 písmene g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle čl.4 odst. 9 Volebního a jednacího řádu AS DAMU.

Návrh kandidáta na funkci děkana může podat každý člen akademické obce DAMU s písemným souhlasem navrhovaného. Návrhy se podávají písemně předsedovi AS DAMU na sekretariát děkana DAMU (AS DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1) a elektronicky na adresu marek.becka@damu.cz do 8. listopadu 2010.

Seznam kandidátů bude zveřejněn 15. listopadu 2010.

Profesní životopis a koncepce týkající se komplexní představy kandidáta o dalším směřování a rozvoji DAMU v oblasti programové, metodické, studijní i ekonomické musí být odevzdány v písemné i elektronické podobě nejpozději do 15. listopadu 2010 na sekretariát děkana DAMU (AS DAMU, Karlova 26, 116 65, Praha 1) a elektronicky na adresu marek.becka@damu.cz.

Koncepce a životopisy budou následující den zveřejněny na webu DAMU.

Kandidáti představí své programy na setkání Akademické obce DAMU dne
1. prosince 2010 v 15:00 v divadle Disk.

Volba proběhne na zasedání AS DAMU dne 1.prosince po skončení setkání AO DAMU.

AS DAMU upozorňuje, že předpokladem pro výkon funkce děkana je občanská bezúhonost a splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon.

V Praze dne 21. září 2010                                     doc. Marek Bečka
                                                                        předseda AS DAMU

 

(26.09.2010)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.