Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů Calls
TechSoup

Egon Schiele Centrum: tvůrčí pobyty pro umělce a umělkyně

Institut umění − Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově, vyhlašuje tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2012. Časový rozsah tvůrčího pobytu je jeden až dva měsíce. Tvůrčí pobyty v oblasti výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a umělkyním či studentům a studentkám závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Uzávěrka pro přihlášku do tvůrčího pobytu je 25. listopadu 2011.
Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči/uchazečce bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat


I.     Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II.    Přílohy
1.     Popis projektu, který bude umělec/umělkyně v ateliéru realizovat včetně preference délky pobytu (v rozsahu max. jedné strany).  
2.     Profesní životopis žadatele/žadatelky a přehled dosavadních realizovaných projektů včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. dvacet fotografií, nebo katalog).
3.     V případě ukončení VŠ studia doklad o jeho ukončení, v případě studia závěrečného ročníku VŠ doklad o studiu.

Pozn.: Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti


Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Markéta Černá, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, E rezidence@institutumeni.cz
    
Uzávěrka přihlášek: 25. listopadu 2011

•    Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
•    Zaslané žádosti se vracejí pouze na požádání.
•    Žádosti posoudí výtvarná komise; komise bude složená z nezávislých odborníků a zástupců vysokých uměleckých škol.  
•    Vybraný uchazeč obdrží 10 000 Kč měsíčně na náklady spojené s pobytem.
•    O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni 10. prosince 2011.
•    Vybraný umělec/umělkyně zašle písemnou zprávu (v rozsahu min. jedné strany) o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
•    Minimální délka pobytu je jeden měsíc.
•    Pobyt není určen pro teoretický výzkum
(08.11.2011) ZDROJ: Institut umění
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.