Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Domů Calls
TechSoup

Mnichov: Výzva umění ve veřejném prostoru projekty do € 150,000

Mnichov, Německo V rámci programu umění ve veřejném prostoru vypisovaného odborem umění a kultury města Mnichov jsou podporovány projekty na téma Aspekty zobrazování a designu ve veřejném prostoru, které souvisejí s tvarem a vzezřením veřejného prostoru, jeho architektonickým uspořádánímí a vizuálním designem utvářeným prostřednictvím jednotlivých funkčních prvků, komerčních médií a reklamy, objektů zkrášlování a zdpodobňování coby výrazem kultury společnosti. Předkládané projekty by se měly zvláště soustředit na tvořivý charakter veřejného prostoru a zahrnout prvky designu, architektury, výtvarného umění, módy a světelného designu.  Dopady sféry veřejné na společenský život a komunikaci by měly být také zohledněny stejně jako aspekty vzdělávacícha  komunikačních strategií, které jsou klíčové při realizaci uměleckých projektů, zejména ve veřejném prostoru. Uzávěrka pro příjem žádostí je 21. října 2011.
Public Art - call for submissions of project proposals for up to € 150,000
Deadline: Friday, 21 October 2011

For the year 2012 on the subject: 'Aspects of Appearance and Design in Public Space'

The shape and appearance of public space, its architectonic composition and visual design – by means of functional elements, commercial media and advertisements, objects of beautification and representation – are expressions of a people's culture. Additionally, other aspects such as fashion and means of transport used by people in public places determine the latter's perception and character.

In line with 'Public Art – a Programme by the Department of Arts and Culture', in 2012 the City of Munich subsidises projects dealing with the issues mentioned above, with a budget of up to €150,000 per project. The proposals submitted should particularly focus on the creative nature of public space and include aspects of design, architecture, fine art, fashion and light. The implications of public space on social life and communication should also be considered.

Professionals from different areas such as design, architecture, fine and performing art, fashion, landscape and light design, music are explicitly being invited to submit proposals. The City of Munich wishes to support co-operative as well as interdisciplinarily developed projects making use of various types of media and having a process-oriented and temporary character.

Submitted proposals should show consideration of education and communication strategies, as these are a crucial part of the realisation of art projects – especially in public space.


Requirements (for formally correct applications):

1. a coherent concept in writing (up to three A4 pages, images/visualisations if possible, either in German or in English)

2. a specification of the project's duration/ time span

3. an indication of location or at least thoughts on possible locations (potentially a first assessment of necessary authorisations/ licenses and viability)

4. a list of costs/ budget
4.1 project costs: e.g. planning, realisation, licenses, dismantling
4.2 operational costs: e.g. servicing, supervision, insurance
4.3 artists' fees
4.4 communication activities
4.5 other sponsors, total funding

5. significant vita of the applicant/s or participating individuals


The submission of proposals in a pdf format via email is preferred. Please make sure that the total size of the attached documents does not exceed 10MB.

Email address: kunst-wettbewerb@muenchen.de

Postal address:
Landeshauptstadt München
Kulturreferat
Abteilung 1, Herr Erwin Hartel
Burgstr. 4
80331 München
Germany

The mailbox at the town hall entrance (Rathauspforte), Marienplatz München can also be used for submission.


Address
http://www.muenchen.de/cms/prod2/mde/_de/rubriken/Rathaus/55_kult/bildende_kunst/kunst_im_oeffentlichen_raum/05_foerdermodelle/kriterien_projektantraege_150000.pdf
 
City of Munich, Department of Arts and Culture
Burgstr. 4, 80331 Munich, Germany


Contact
kunst-wettbewerb@muenchen.de
Erwin Hartel
0049 (0) 89 233 25453
0049 (0) 89 233 21269    
(05.09.2011) ZDROJ: Město Mnichov
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.