Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Domů Calls
TechSoup

Projekt genius loci hledá dobrovolníky na vizuální průzkum měst

Obrázek k článku Projekt genius loci hledá dobrovolníky na vizuální průzkum měst
Projekt Spirit of place konaný pod záštitou Filosofické fakulty univerzity Karlovy hledá dobrovolníky, kteří by se zapojili do průzkumu genia loci měst, v nichž se nachází památky UNESCO. Hlavním cílem projektu je prozkoumat vnímání a interpretaci genia loci měst, ve kterých se nacházejí památky UNESCO a to prostřednictvím kvalitativních metod vizuální sociologie. Projekt  byl inspirován koncepcí genia loci Christiana Norberga-Schulze, norského architekta a teoretika architektury, který ve své knize Genius loci z roku 1994 říká:Od dávných dob byl genius loci či „duch místa“ pokládán za konkrétní skutečnost, s níž se člověk setkával tváří v tvář a s níž se musí vyrovnávat ve svém každodenním životě. Architektura znamená zviditelňování genia loci a úlohou architekta je vytvářet místa naplněná významy a tak pomáhat člověku bydlet." V České republice bude probíhat projekt v Praze, Českém Krumlově a Telči. Výsledky výzkumu budou prezentovány formou výstavy na podzim 2009.

Průzkum genia loci

Průzkum genia loci měst na seznamu UNESCO je studentským projektem v rámci rigorózní práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o kvalitativní výzkum a probíhá metodou vizuální sociologie nazvané autofotografie popsané v knize Vizuální sociologie polským sociologem Piotrem Sztompkem. Tato metoda spočívá v tom, že dotazovaný vyfotografuje určitý počet snímků vztahujících se k danému tématu, podle toho, jak toto téma sám osobně vnímá a interpretuje. Výzkum je podpořen dotazníky.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je prozkoumat vnímání a interpretaci genia loci měst, ve kterých se nacházejí památky UNESCO.

Prezentace výsledků projektu
Výsledky projektu budou prezentovány formou výstavy v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity v Praze na Palachově náměstí. Předpokládaný termín je květen/červen 2009. Výsledky budou také zpracovány do knižní podoby a budou publikovány elektronicky na stránkách http://www.spiritofplace.cz

 
Příklady vybraných měst, jejichž genius loci ovlivňují památky UNESCO

Belgie- Bruggy
Česko- Český Krumlov, Praha,  Telč
Estonsko- Tallin
Finsko- Staré město Rauma
Francie- Paříž, Avignon, Lyon
Chorvatsko- Split
Island- Surtsey
Itálie- Benátky, Florencie, Padova, Řím, Assisi, Verona
Litva- Vilnius
Lotyšsko- Riga
Lucembursko- Lucemburk
Maďarsko- Budapešť
Německo- Kolín nad Rýnem, Berlín
Nizozemí- Amsterdam
Polsko- Krakov, Varšava
Rakousko- Vídeň, Grazu
Řecko- Athény
Slovensko-Banská Štiavnica
Velká Británie- Londýn
Španělsko- Santiago de Compostela
Švýcarsko- Bern
Turecko- Istanbul
Ukrajina- Kyjev

Kontakt:

Veškeré dotazy zasílejte na email: spiritofplace@email.cz jako předmět napište: dotaz, výsledky výzkumu zasílejte na stejný email, jako předmět napište: název místa

(03.05.2009) ZDROJ: Spirit of Place
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.