Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Domů Calls
TechSoup

Výzva pro podání nabídek: Filmové práce pro počítačovou hru

Občasné sdružení Seqence o.s.  hledá 1-4 realizační týmy pro filmovou produkci do unikátního výzkumně-vzdělávacího projektu, jehož cílem je vytvořit výukovou počítačovou hru, která bude přibližovat studentům středních škol vzpomínky pamětníků na významné historické události Československa 20. století. Uzávěrka pro podání nabídek je 14. března 2012.
Občasné sdružení Seqence o.s.  hledá 1-4 realizační týmy pro filmovou produkci do unikátního výzkumně-vzdělávacího projektu, jehož cílem je vytvořit výukovou počítačovou hru, která bude přibližovat studentům středních škol vzpomínky pamětníků na významné historické události Československa 20. století.

Pro účely interaktivních videosekvencí vložených do hry (jako např. ve stylu hry The Curfew: http://www.thecurfewgame.com/) poptáváme tvorbu krátkých video-rozhovorů s (ne)herci - "pamětníky". V interaktivním rozhovoru ovládaném hráčem, "pamětník" postupně odkrývá svůj životní příběh. Všechny příběhy jsou založeny na skutečných událostech. Aby scéna co nejvíce připomínala reálný rozhovor s pamětníkem, mělo by jít spíše o neformální natáčení, tzn. "pamětník" je natáčen bez předchozí úpravy, nemá speciální kostým a rozhovor se odehrává nejlépe doma v kuchyni, v parku na lavičce apod. Scénář rozhovorů je volný, herci mohou texty mírně upravit, přičemž zachovány musí zůstat klíčové informace nutné pro další děj hry.

Finální záznam bude mít cca 15-20 minut na jednoho „pamětníka“, rozstříhaný do kratších sekvencí podle potřeby interaktivního rozhovoru (kratší odpovědi a/nebo delší vyprávění).

Hra bude mít 4 moduly, přičemž každý modul se zabývá jiným historickým obdobím:

40. léta
50. léta
60.léta

Normalizace
Pro každý modul bude natočeno 8 rozhovorů s 8 různými pamětníky. Celkový očekávaný objem dodaného materiálu je zhruba 8 x 15-20 min upraveného video-materiálu pro použití ve hře na jeden modul (tedy 15-20 min na jednoho pamětníka, 32 x 15-20 min na všechny moduly). Práce na prvních dvou modulech začne v dubnu 2012 a skončí v létě 2012 (jsme mírně flexibilní ohledně začátku), další dva moduly budou řešeny na přelomu roku 2012/13.
 
Maximální celková částka za jeden modul je 80 tis. Kč vč. DPH za natáčení a post-produkci videí (cena obsahuje i odměny hercům), nebo 100 tis. Kč vč. DPH za natáčení, post-produkci videí a casting herců (cena opět obsahuje i odměny hercům). Na herce nemáme žádné zvláštní nároky, musí však působit autenticky a typově se shodovat s herními postavami (můžeme dodat příběh a kresby postav). V prvním modulu půjde o 6 mužů a 2 ženy ve věku cca 70 let a více (pro další moduly zhruba 40 - 70 let).
Do výběrového řízení se může přihlásit pouze autor/ka nebo skupina autorů pracujících v týmu, nikoliv jejich zaměstnavatel příp. jakýkoli subjekt od autorů odlišný, bez ohledu na charakter jeho smluvního vztahu k autorům.
 
V případě zájmu nám pošlete nabídku na vr-graf@ksvi.mff.cuni.cz do půlnoci 14. března 2012. Vybrané kandidáty pozveme na pohovory, které budou probíhat do 19. března 2012.

Obsah nabídky:
1) reprezentativní portfolio vašich filmových prací, případně s doporučením (doporučení není povinné)
2) reference na dosavadní projekty, spolu s popisem jejich zadání
3) fakturační částku za jeden modul a informaci, zda se jedná o cenu včetně castingu
4) termíny, kdy byste se mohli dostavit na pohovor
5) informaci, kolik modulů byste chtěli realizovat, a vaše časové možnosti (lze např. projevit zájem až o natáčení na přelomu let 2012/13)
Nechte si poslat potvrzení, že email došel! Neposílejte přílohy větší než 2 MB. V případě nutnosti poslat větší objem dat, např. portfolio, využijte služeb serverů typu uschovna.cz nebo rapidshare.com.
V případě dotazu:
Dotaz prosím pošlete na adresu: vr-graf@ksvi.mff.cuni.cz
Termíny:
Zaslání nabídky: do půlnoci 14. března 2012
Pohovory končí: 19. března 2012 včetně
Výsledky budou oznámeny: 21. března 2012

Hodnotící kritéria:
40% předchozí zkušenosti, doporučení
30% portfolio
30% finanční požadavky
2. kolo:
Vybraní kandidáti budou pozváni do druhého kola výběrového řízení, kde budou vyzváni k tvorbě jednoho konkrétního video-rozhovoru. Na základě této práce bude posouzena vhodnost těchto uchazečů. Každému uchazeči, který se zúčastní druhého kola a odevzdá požadovaný video-rozhovor, bude vyplacena fixní odměna, která bude stanovena před zahájením druhého kola.

Informace o projektu:
Projekt NAKI „Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století“ vedený pod identifikačním kódem DF11P01OVV030, je řešen na Filozofické fakultě a Matematickofyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Projekt je financován Ministerstvem Kultury České republiky.
(02.03.2012)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.