Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoAnalýzy a zprávy
TechSoup

Analýzy a zprávy

Kreativita je seriozní business

Kreativní ekonomika L.A. tvoří téměř 1 milión pracovních míst; je jedním z největších podnikatelských odvětví; prostřednictvím daňových odvodů přináší do pokladny státu Kalifornie 3,8 miliardy dolarů ročně; v okrese Los Angeles je to téměř 100 miliard USD v příjmech, které z kreativní ekonomiky plynou. To jsou jen základní fakta obsažená v již druhé zprávě o stavu kreativní ekonomiky v regionu Los Angeles, kterou na základě zadání Otis College of Art and Design v Los Angeles zpracovala společnost Los Angeles County Economic Development Corporation.

Umění a kulturní průmysl přispívají kanadské ekonomice miliardami dolarů

V roce 2007 přispěl kanadský kulturní sektor k hrubému domácímu produktu Kanady částkou téměř 46 miliard dolarů tj. 3.8 procenty celkového HDP. Ze 60 ti stránkové zprávy zpracované think tankem "Conference Board of Canada" a kanadskou vládou však vyplývá, že ekonomické dopady kultury jsou mnohem širší. Dle zprávy přispěla kultura kanadské ekonomice celkem 84.6 miliardami dolarů, což představuje celkem 7.4 procenta celkového hrubého domácího produktu Kanady. Studie se zabývala nejen přímými, ale také nepřímými dopady kultury. Kulturní sektor v Kanadě představuje 1 milion pracovních míst. "Umění a kulturní průmysl mají nejen významný ekonomický dopad, přispívají také ke stimulaci kreativity v ostatních oblastech hospodářství". říká Michael Bloom, víceprezident organizace Organizational Effectivness and Learning.

Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s EUPC s. r. o. a ProCulture/Otevřenou společností o. p. s., vypracoval v rámci zadávacího řízení Ministerstva práce a sociálních věcí Vstupní analýzu současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru. Studie dokládá, že váha sektoru kultury na trhu práce je poměrně významná. Kultura zaměstnává 3,3 % aktivně pracujícíh na českém trhu práce, cca 85 500 osob a objem produkce sektoru kultura v roce 2005 představoval 1,6 % celkové produkce ČR, téměř 120 miliard.

Go, Culture, Go!

Martin Cikánek/ A2 Kulturní týdeník: Pyramidální britská kulturní politika : Novým ministrem kultury, médií a sportu se v Brownově vládě stal James Purnell.  Soudě podle jeho projevu předneseného 6. července tohoto roku v londýnské Národní galerii portrétů (National Portrait Gallery) se labouristická strana poučila z kulturně-politických přehmatů éry Tonyho Blaira. Purnell vyzývá k revizi mechanismů veřejné podpory kultury.

Studie Ekonomika kultury v Evropě

V pondělí 13. listopadu 2006 bylo Radě ministrů kultury prezentováno resumé dlouho očekávané studie Ekonomika kultury v Evropě, kterou pro Evropskou komisi (Generální ředitelství vzdělání a kultury) zpracovalo Kern European Affairs. Studie byla vypracována s cílem podpořit kulturu jako ústřední element evropského integračního procesu. Poprvé jsou poskytnuty důkazy o socioekonomickém významu kultury v Evropě. Studie tvrdí, že role kultury a kreativního sektoru je stále hluboce ignorována. Umění a kultura je vnímána jako záležitost osvěty nebo zábavy. Ekonomický přínos umění a kultury je marginalizován. Studie dává konkrétní doporučení k vytvoření "strategie pro kreativní Evropu", jež by měla zohlednit přínos kulturního a kreativního sektoru policy makerům a začlenit tuto oblast do lisabonské agendy a do evropských strukturálních reforem. K dispozici český překlad summary - 13 stran.

Kulturní politika ve Francii - antologie 1955-2005

Antologie Kultuní politika ve Francii 1955-2005 je kompilací myšlenek a reflexí z druhé poloviny 20. století, které odráží debaty o kulturní politice ve Francii. Texty uspořádali Geneviève Gentil et Philippe Poirrier a publikaci vydalo Francouzské ministerstvo kultury, výbor historie v roce 2006.

Asistence uměleckým a kulturním festivalům

IFACCA vydala zprávu, kterou zpracoval Peter Inkei, ředitel Budapešťské observatoře pod názvem Asistence uměleckým a kulturním festivalům. Zpráva sumarizuje odpovědi národních agentur jak podporují a vyhodnocují festivaly. Zpráva také obsahuje výběr podkladů a zdrojových textů o uměleckých a kulturních festivalech, které jsou přístupné na internetu.

Kreativní sektor - motor diverzity, růstu a pracovních míst v Evropě

Evropská kulturní nadace (ECF) si objednala studii, která zkoumá potenciál umění, kultury a médií ve vztahu k různorodosti, růstu a pracovním místům v Evropě. Studie, kterou zpracoval Andreas Wiesand (ERICart-Institute) ve spolupráci s Michaelem Söndermannem (ARKStat) vychází ze současných teorií, že po pádu průmyslové ekonomiky to bude kreativní ekonomika, která ji s novou třídou pracujících nahradí. Umělci a ostatní kulturní profese budou jednou z klíčových skupin. Studie, která na 18 stránkách objasňuje základní principy této teorie, je volně ke stažení v angličtině.

<předchozí 1 2 3 4 5 další >
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.