Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoAnalýzy a zprávy
TechSoup

Analýzy a zprávy

National Endowment for the Arts - Zpráva o umění v americké společnosti

Národní nadace Spojených států zveřejnila detaily posledního výzkumu, který se týká propojení veřejnosti a umění, což je měřeno účastí na uměleckých projektech, živých akcích, užíváním médií, která jsou s uměním spojena a další osobní účastí v mnoha uměleckých formách.

Využívání Strukturálních fondů v kultuře

Evropská komise zveřejnila analýzu využití Strukturálních fondů (SF) v oblasti kultury v zemích EU v letech 1994 -1999. Výsledky šetření, které proběhlo v členských zemích EU jsou publikovány ve 2 dokumentech.

Studie ekonomického potenciálu v oblasti kreativního průmyslu města Vídně

Rakouské kulturní dokumentační centrum publikovalo studii "Výzkum ekonomického potenciálu kreativního průmyslu ve Vídni". Studie byla vypracovaná ve spolupráci s Mediacult a Wifo na základě objednávky úřadu města Vídně, oddělení pro EU strategii a ekonomický rozvoj, vídeňské Hospodářské komory a Vídeňského filmového fondu. Celá studie, výsledky, doporučení, analýzy sektorů a průzkum podnikání je k dispozici v němčině.

Transformace divadelního systému v České republice

Studie Divadelního ústavu popisuje transformační proces v oblasti profesionálního divadla u nás za období 1989 - 2002. Přináší základní statistická data a údaje o divadelní síti, kontext legislativních podmínek provozování divadla včetně proměny způsobů financování divadelního umění a analýzu kulturní politiky po r. 89 ve vztahu k divadlu. Cílem studie bylo shromáždit materiál o proměně divadelního systému po roce 1989 (mimo vlastní proměny divadelního umění, jeho estetiky a poetiky, stylu a žánrů) tak, aby umožnila vypracovat závěry ke třem podstatným problémům:

  • k optimálnímu modelu financování divadel z veřejných zdrojů; k modelům transformace divadel z hlediska právní subjektivity;
  • k inovaci kulturní politiky státu pro oblast divadla. Studie vznikla za podpory Nadace OSF Praha v rámci programu kulturní politika.

UNESCO - Mezinárodní kreativní sektor

- rozměry, dynamika a vývoj příznivců a publika mezinárodního kreativního sektoru bylo téma loňské konference 33 zemí Evropy, Ameriky a Latinské Ameriky, která se konala za účasti expertů na Texaské univerzitě v Austinu za podpory UNESCO. Nyní je k dispozici závěrečná zpráva, která se zabývá nejen definicí této nové oblasti ale i kulturní politikou a jejím dopadem na kreativní sektor či strategické nástroje, které rozšiřují jeho příznivce. Konference byla druhým setkáním UNESCO o kulturním průmyslu.

Umění a regenerace severovýchodní Anglie

Releasing Potential: Creativity and Change
autoři Gerry Moriarty & Kevin McManus, Arts Council England, 2003
Jedná se o zprávu publikovanou Arts Council England, reflektující dvacetiletou zkušenost autorů, kteří pracovali v umělecké kumunitě v severozápadní Anglii. Ze zprávy je zřejmé, že umělci a kreativní tvůrci hrají důležitou roli v regeneraci regionální a lokální ekonomie. Kniha přináší detailní příkladové studie a popisy současné praxe. Nabízí úvahy o tom, jak lze takové způsoby práce dále rozvíjet.

Závěrečná zpráva z diskuse Stát - město - kultura

Otevřenou diskusi, která se konala 1. 12. 2003 v divadle Archa. uspořádalo hl. m. Praha ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR. Zpráva mj. obsahuje příspěvky Pavla Béma, primátora hl. m. Prahy, Zdeňka Nováka, 1. náměstka ministra kultury, Igora Němce, radního hl. m. Prahy, Roberta Palmera, konzultanta pro financování kultury velkých evropských měst.

Analýza Strategie podpory tance

Analýza Strategie podpory tance se věnuje úspěšným strategiím a programům na podporu tance v západoevropských zemích a zemích severoamerických. Analýza přináší stručný přehled podpory rozvoje tance se zvláštním zaměřením na intervence organizací, které se zabývají jeho podporou.  Přehledný a stručný dokument vydaný IFACCA (Mezinárodní federace uměleckých rad a kulturních agentur) obsahuje odkazy na zprávy, webové stránky a dalsí materiály pro všechny, kteří se více zajímají o tanec a způsoby jeho podpory.

<předchozí 1 2 3 4 5
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.