Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoAnalýzy a zprávy
TechSoup

Kulturní a kreativní průmysly v Německu

Berlín, Německo Německé Federální ministerstvo  Ekonomiky a Technologie  (BMWi) publikovalo výzkumnou zprávu věnovanou kulturním a kreativním průmyslům. Zpráva shrnuje na základě empirických dat informace o celém sektoru resp. jeho ekonomické síle a dopadu na zaměstnanost. Uvádí, že počet německých podniků a osob samostatně výdělečně činných působících v kulturních a kreativních průmyslech byl v roce 2008 celkem 238 000 subjektů. Sektor měl celkový obrat  132 miliard Euro,  vytvářel 763 400 plných či částečných pracovních úvazků podléhajících platbě sociálního pojištění a zaměstnával 1 001 700 pracovníků. Z hlediska počtu nově vytvořených pracovních míst byl v roce 2008 meziroční nárůst obdobný jako v roce 2007, kdy sektor vyprodukoval 30.000 nových pracovních míst oproti roku 2006. Německo má podle sčítání obyvatel z roku 2006 celkem 82 422 299 občanů s tím, že v produktivním věku je 66.1% z nich.  
Pro kulturní a kreativní průmysly je dle zprávy charakteristická mimořádná míra inovativnosti. Pracovníci kreativních odvětví jsou zprávou vnímani jako důležitý zdroj novátorských myšlenek a nápadů. Typickými výstupy práce kulturních a kreativních průmyslů jsou prototypy, autorská díla, limitované autorské série či nehmotné produkty. Velké množství společností v sektoru pracuje s informačními technologie nikoli pouze jako pasivní uživatelé, nýbrž jako ti, kteří konkrétními požadavky tvůrčí práce dávají impulsy k dalšímu technologickému vývoji.

Zpráva charakterizuje typickou velikost firem pro jednotlivé oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Mezi velké firmy, co do počtu zaměstnanců, patří v kulturních a kreativních průmyslech společnosti zajišťující vysílací služby (rozhlas, televize) a firmy působící na vydavatelském a tiskovém trhu. Naopak důležitým trhem pro mikro podniky je trh s uměním, performing arts, designem a architekturou. tyto oblasti se vyznačují vysokou mírou obratu vyprodukovaného velkým množstvím mikropodniků , kteří zaměstnávají buď jednoho člověka nebo profesionálouvé na "volné noze" (free lance) s průměrným ročním obratem mezi 100 000 až 200 000 Euro. Kromě analytické části obsahuje zpráva také doporučení sestavená na základě konkrétních trendů - ty ukazují na zvyšující se poptávku po obsahu založeném na umění a kreativitě - a strategické akce v oblasti kulturních a kreativních průmyslů.
 
Doporučená opatření:

  • zpřístupnít současné podpůrné programy inovativním podnikům z kulturních a kreativních průmyslů

  • vytvořit síť poradců/coachů pro různé aktéry z kulturních a kreativních průmyslů kromě jiného pro větší profesionalizaci mikropodniků

  • definovat koncept innovace pro oblast kulturních a kreativních průmyslů

  • vytvořit národní platformu pro kulturní a kreativní průmysly, která by byla kontaktním bodem například pro regionální klastry, podniky kulturních a kreativních průmyslů, ale také poskytovatele podpory

  • vytvořit hodnotící kritéria pro banky a  investory zahrnující specifická kritéria podnikatelských aktivit v odvětví kulturních a kreativních průmyslů

  • podpořit účast zástupců kulturních a kreativních průmyslů na mezinárodních veletrzích

  • rozvíjet nástroje finanční podpory např. mikropůjčky, půjčky začínajícím podniků v oblasti kulturních a kreativních průmyslů

  • pokračovat v  kvantitativní analýze kulturních a kreativních průmyslů

Zpráva upozorňuje na fakt, že nezahrnula velmi významné segmenty problematiky kulturních a kreativních průmyslů jakými je vzdělávání, daňová politika a probleamtika práva spojená mj. s autorským právem.

Autoři  Michael Sondermann (Büro für Kulturwirtschaftsforschung -KWF),  Christoph Backers (Creative Business Consult - CBC), Dr.Olaf Amdt Daniel Brünink (Prognos AG)
 
Zpráva summary v angličitně ke stažení zde
 

ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.