Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Ars Electronica 2008 - končí věk copyrightu a intelektuálního vlastnictví?

Festival Ars Electronica hledá v roce 2008 hodnotu intelektuálního vlastnictví a dotýká se tak jednoho z ústředních témat moderní, na znalostech založené společnosti. Program zahrnuje otázky související s právem na informace a právem na ochranu autorských práv; příležitostmi velkých zisků a vize otevřené, na znalostech založené společnosti s novou ekonomikou postavenou na kreativitě a inovacích. Ars Electronica chce objasnit praktická a funkční pravidla pro řízení nových skutečností znalostní společnosti. Festival bude probíhat od 4.do 9.září 2008 ve městě Linz.

Ars Electronica 2008
A New Cultural Economy: The Limits of Intellectual Property.


The age of copyright and intellectual property has reached its expiration date. A development that already manifested itself in the technical fundamentals of the Internet has reared its head in the actual practices of a young generation of users and is bringing forth a new economy of sharing and open access.

With this provocative formulation, Ars Electronica is placing one of the core issues of modern knowledge-based society at the focal point of this year's festival program. What’s at stake: the value of intellectual property, freedom of information and copyright protection, big profit-making opportunities and the vision of an open knowledge-based society that seeks to build its new economy on the basis of creativity and innovation. The crux of the matter is that we still lack practical, workable rules and regulations governing this new reality and—of no small importance—that the task of coming up with them ought not to be left up to lawyers and MBAs alone.

After all, regardless of the perspective from which one approaches this issue—that of the Internet pirates, the inventors of a new information commons, the pioneers of a sharing economy or the apologists of the creative industries—one thing remains true: if knowledge and content actually are to be the new capital of postindustrial society, then they have to circulate and be accessible by all.

(10.07.2008) ZDROJ: Ars Electronica 2008
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.