Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Den příběhů bezpráví je 27. červen

Den Příběhů bezpráví představuje jednu z aktivit společnosti Člověk v tísni, kterou se snaží přiblížit žákům základních a středních škol moderní československé dějiny. Pro realizaci „Dne Příběhů bezpráví“ byl vybrán 27. červen, který je v kalendáři zapsán jako Den památky obětí komunistického režimu a připomíná datum, kdy byla popravena Dr. Milada Horáková. V tento den chtějí pořadatelé připomenout, že komunismus měl také aktivní odpůrce, které spojovalo odhodlání konat v zájmu demokracie a svobody. Tito lidé nechtěli nečinně přihlížet perzekuci, nasazovali životy pro druhé a představují důležitou tradici vzdoru. Příběhy bezpráví (vzdělávací program Jeden svět na školách), zahrnuje řadu aktivit k tematice moderních československých dějin. Projekt nabízí školám dokumentární a hrané filmy a další doprovodné metodické materiály k výuce dějepisu.

DEN PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ

Pocta obětem komunismu. Pocta těm, kteří vzdorovali.

Pro realizaci „Dne Příběhů bezpráví“ byl vybrán 27. červen, který je v kalendáři zapsán jako Den památky obětí komunistického režimu a připomíná datum, kdy byla popravena Dr. Milada Horáková. V tento den chtějí pořadatelé připomenout, že komunismus měl také aktivní odpůrce, které spojovalo odhodlání konat v zájmu demokracie a svobody. Tito lidé nechtěli nečinně přihlížet perzekuci, nasazovali životy pro druhé a představují důležitou tradici vzdoru.

Letošní první ročník „Dne Příběhů bezpráví“ bude spojen se čtyřmi klíčovými aktivitami. V dopoledních hodinách budou skupiny studentů na frekventovaných místech Prahy informovat kolemjdoucí o Dni památky obětí komunistického režimu a rozdávat symbolické stužky. Žáci, učitelé i zájemci z řad široké veřejnosti budou dále přizváni k pietnímu držení minuty ticha, a to ve 12 hodin u Památníku obětem komunismu na pražském Újezdě.

Ve stejný den bude pro studenty a jejich učitele připravena v historické budově Národního divadla projekce filmu o životě Dr. Milady Horákové. Celá akce bude v neposlední řadě doplněna o vydání komiksu o Dr. Miladě Horákové, který byl v r. 1951 poprvé publikován v USA.

„Den Příběhů bezpráví“ probíhá v rámci projektu Příběhy bezpráví (vzdělávacího programu Jeden svět na školách), který zahrnuje řadu aktivit k tematice moderních československých dějin. Projekt školám nabízí dokumentární a hrané filmy i další doprovodné metodické materiály k výuce dějepisu. Od roku 2005 se pak v průběhu listopadu každoročně na stovkách škol v celé republice konají filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. V rámci projektu se dále konají studentské literární soutěže, semináře pro pedagogy, výstavy pro veřejnost a jsou vydávány publikace o období komunistického Československa.

Více informací o akci i projektu Příběhy bezpráví naleznete na níže uvedených odkazech:
www.pribehybezpravi.cz | www.pribehybezpravi.cz/den | www.facebook.com/pribehybezpravi.

(14.06.2011) ZDROJ: Člověk v tísni
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.