Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Digitalizované evropské kulturní klenoty nabízí internetový portál www.europeana.eu

11. února, 2008 byl spuštěn testovací provoz webového portálu www.europeana.eu, který představuje digitalizované záznamy z evropských archivů, muzeí, knihoven a audiovizuálních sbírek. Webový portál je součástí Evropské digitální knihovny a jeho vytvoření je podporováno Evropskou komisí.

Úvodní stránka patří obrazu Pár bot Vincenta van Gogha z roku 1886; návštěvníky láká animace spojená s písní Nancy Sinatrové These Boots Are Made For Walking (v češtině známé pod názvem Boty proti lásce). Video uvádí symbol bot a nabízí návštěvníkovi procházku evropskou historií.

Internetová stránka zprostředkuje přístup k evropskému kulturnímu dědictví. Bude zde možné vyhledávat obrazy, fotografie, objekty, knihy, noviny, archivní záznamy, filmy a zvukové dokumenty, které byly digitalizovány organizacemi a institucemi kulturního dědictví v Evropě. Europeana chce umožnit Evropanům zjistit

Evropská digitální knihovna se začala vyvíjet pod názvem projekt Europeana na podzim roku 2007.  V říjnu 2008 by prototyp webových stránek  měl obsahovat minimálně 2 milóny digitalizovaných předmětů včetně knih, fotografií, map, zvukových záznamů, filmů a archovních nahrávek z evropských knihoven, muzeí a archivů

Evropská digitální knihovna se začala vyvíjet pod názvem projekt Europeana na podzim roku 2007.  V listopadu 2008 by prototyp webových stránek  měl obsahovat minimálně 2 milióny digitalizovaných předmětů.

Projekt Manuscriptorium české Národní knihovny, v rámci kterého jsou digitalizovány staré knihy a rukopisy je jedním ze základů digitální knihovny EU.

(20.02.2008)
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.