Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

20 000 podpisů pod kampaní We are more

Kampaň We are more iniciovaná celoevropskou střešní organizací Cultural Action Europe nasbírala již 20.000 podpisů ke své podpoře. Action Culture Europe protřednictvím kampaně We are more vyzývá v současné době ministry kultury, kteří se sejdou dne 9. září 2011 v rámci European Cultural Congress k neformálnímu jednání v polské Wroclawi, k podpoře navrženého rozpočtu programu Creative Europe. Ten by se měl letech 2014 až 2020 zvýšit o 37% tak jak to nedávno navrhla Evropská Komise.
Tváří v tvář výrazným škrtům jednoltivých vlád v umění, kultuře a kulturním dědictví se 20. 000 Evropanů připojilo pod Manifest We are more tak, aby byla zajištěna klíčová podpora kultury v příštím rozpočtu Evropské unie a to i přesto, že současný program Culture představuje pouze 0.05% celkového rozpočtu EU. Program Culture má významnou symbolickou hodnotu v možnosti podporovat přístup k rozmanitosti umění všem obyvatelům Evropy.

Program Creative Europe je momentálně prezentován jako nástroj pro kulturní a kreativní průmysly s argumentací téměř výhradně směřovanou na téma ekonomického růstu. Takto zúžený pohled na kulturu vyvolává mnoho otázek mezi zástupci kulturního sektoru. Ten se v nadcházejících měsících musí spojit k výrazným akcím advokačního charakteru například prostřednictvím kampaně We Are More, která doposud shromáždila téměř 18 000 podpisů pod svůj manifest.
 
V této souvislosti upozorňuje Culture Action Europe na fakt, že jako součást právního vymezení programu Creative Europe musí Evropská komise rozšířit svůj pohled a nezdůrazňovat pouhý ekonomický rozměr programu a ekonomickou argumentaci, ačkoli oblast kulturních a kreativních průmyslů výrazně přispívá k evropskému ekonomickému růstu. Nicmnéně ne všechny kulturního aktivity by měly být podporovány pouze s ohledem na jejich ekonomický přínos. Kultura, kulturní aktivity a jejich nositelé, tvůrci, sehrávají obrovskou úlohu také v dalších oblastech jakými je například ochrana a prezentace kulturního dědictví, obohacování osobního i pracovního života prostřednictvím umělecké tvorby, vytváření nových prostorů pro dialog, posilování sociální soudržnosti, experimentování s novými modely socialní a ekonomické inovace (tzv. měkké inovace) a mnohé další.


Kampaň We are more, která poběží až do roku 2013, obdržela insitutcionální podporu, a podporu jednotlivých umělců a umělkyň. Inspirovala také mnohé neziskové kulturní organizace ke konkrétním akcím ve prospěch podpory kultury. Materiály ke kampani jsou momentálně k dispozici ve 30 jazycích a  vznikly místní národní koordinační skupiny kampaně ve Švédku, Francii a Polsku. Zástupci Action Culture Europe budou ve dnech 8 - 11. září 2011 přítomni na Kongresu ve Wroclawi, aby mobilizovali podporu celé kampani a zároveň působili na ministry kultury tak, aby podpořili návrh Evropské komise zvyšující podporu kultuře.
(08.09.2011) ZDROJ: We are more
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.