Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Diskuze a aktivismus

Moravská galerie odpálila Art Bombu k podpoře umění

Obrázek k článku: Moravská galerie odpálila Art Bombu k podpoře umění
Moravská galerie v Brně odpália 24. června 2011 "Art Bombu" jako součást stejnojmenného uměleckého happeningu uspořádaného nizozemskou uměleckou iniciativou. Akce chtěla upozornit veřejnost na důležitost umění, které je v současné době stále častěji vnímáno jako zbytná hodnota. Insituce, které se k iniciativě globálně připojily, tak podpořily symbolický protest proti neúctě k umění. Nizozemská iniciativa vznikla jako reakce na plány holandské vlády zkrátit rozpočet na kulturu téměř o 40 procent, což by v důsledku znamenalo zánik řady významných institucí s dopady nejen pro holandskou veřejnost ale také pro mezinárodní publikum. "I my jsme chtěli touto akcí podpořit umění, upozornit na jeho upozaďování i na nedostatek peněz od státu na jeho podporu", uvedla pro Českou televizi mluvčí Moravské galerie Martina Vašková.

V roce 2010 Češi sepsali k Evropskému parlamentu jen 6 petic

Ačkoliv to někomu může připadat, že se u nás stále organizují nějaké petice, nepatří Češi v evropském měřítku k velkým aktivistům. V roce 2010 bylo k Evropskému parlamentu podáno celkem 1655 petic, z toho jen 13 petic se týkalo České republiky a sami čeští občané podali pouze 6 petic. Zatímco petice se zabývají případným porušováním už existující legislativy EU, Evropská občanská iniciativa, která bude spuštěna v dubnu 2012, dá občanům možnost přímo navrhnout legislativu novou. Pokud se vám jako členům výboru složeného nejméně ze sedmi občanů EU ze sedmi různých zemí EU podaří během jednoho roku shromáždit pro váš návrh alespoň milion podpisů občanů EU, budete vyslyšeni. Evropská komise pak bude mít 3 měsíce na to, aby váš návrh prozkoumala a rozhodla, co s ním. První sbírání podpisů může začít 1. dubna 2012. A není to žádný aprílový žert. Někteří už zkoumají terén. Kdo bude první?

Demonstrace: Nezdaňujte čtení, nezdaňujte informace

Výzvu na obranu knih iniciovanou a vedenou Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) podepsalo již téměř 160 000 občanů. SČKN v květnu 2011 jednal bezvýsledně s ministrem financí Miloslavem Kalouskem, kterému popsal důsledky chystaného zvýšení DPH na knihy. Varoval před snížením produkce českých knih minimálně o třetinu s největším dopadem na učebnice (předpokládaný pokles o více než 50 %), odborné knihy a překlady; rozpadem distribuční sítě, zánikem řady menších knihkupců a nakladatelů; zánikem 2–3 000 pracovních míst trhu práce; omezením nabídky nových knih, které v delším časovém horizontu negativně dopadne na čtenářskou gramotnost mladé generace, na vzdělanost celé společnosti a na její konkurenceschopnost. Z toho důvodu svolává Svaz knihkupců pod hlavičkou Výzvy na obranu knih demonstraci s heslem Nezdaňujte čtení, nezdaňujte informace na 22. června 2011 v 16 hodin v Praze na Staroměstském náměstí.

Petice Východočeské galerie a muzeum v Pardubicích

Pardubický kraj se chystá sloučit Východočeskou galerii a Východočeské muzeum v Pardubicích v jednu instituci. Toto sloučení mělo proběhnout bez diskuse s odbornou veřejností na základě rozhodnutí  Rady Pk  28.3. 2011 již k 1. červenci 2011. Díky tlaku odborné veřejnosti a médií bylo toto rozhodnutí odloženo na září 2011. Signatáři petice předkládají 7 argumentů, proč by nemělo ke sloučení insitucí dojít, mimo jiné i ten, že se k připravovanému sloučení negativně vyjádřil i Magistrát města Pardubice prostřednictvím v médiích zveřejněných pochybností primátorky. Petenti požadují, aby Pardubický kraj vedl otevřenou diskusi s veřejností o skutečných důvodech, které jej ke sloučení vedou a sdělil, jaké jsou konkrétní záměry s využitím domu U Jonáše a pardubického zámku.

Tak co s tím?! diskuze o kvalitě života v Praze

Druhý s diskuzních večerů o kvalitě života v Praze poběhne v divadle Archa ve čtvrtek 12. května 2011. Večer je věnován kulturní politice a vizím kulturního rozvoje hlavního města. Jak by měla kultura hlavního města vypadat, aby Praha naplňovala všechny požadavky středoevropské metropole? Diskutovat budou Yvona Kreuzmannová (umělecká ředitelka Plzeň 2015 - kulturní hlavní město Evropy a ředitelka festivalu Tanec Praha), Marta Smolíková (odbornice na kulturní politiku a ředitelka Centra ProCulture), prof. Miloš Havelka (sociolog a filosof zabývající se proměnou společnosti v kontextu kulturních dějin), Zdeněk Tůma (ekonom  a politik), Jiří Macek (kreativní ředitel Designbloku) a Mgr. Martin Kuška, PhD. (kulturolog). Diskuzi bude moderovat Adam Gebrian.

Občané usilují o památkový statut Žižkovského nádraží

Zástupci občanského sdružení „Tady není developerovo“ předali v pondělí 2. května 2011 ministrovi kultury Jiřímu Besserovi petici se 4 150 podpisy za záchranu Nákladového nádraží Žižkov. Petici podepsali převážně občané Prahy 3, ale také občanští aktivisté, renomovaní architekti, kulturní historici a  opoziční zastupitelé Prahy 3. Požadují v ní po ministrovi potvrzení statutu kulturní památky, který funkcionalistické budově přiřkla odborná komise ministerstva kultury v prosinci 2010. Proti rozhodnutí se ale odvolaly České dráhy, které budovu i přilehlé pozemky vlastní, a tak je památková ochrana zatím stále neplatná.

Iniciativa Za novou Prahu žádá zrušení výběrového řízení na ředitele ÚRM

Rada hl. m. Prahy přijala v úterý 22. února 2011 usnesení, kterým vyhlásila třítýdenní (!!!) výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl. města Prahy. Zadávací podmínky nepožadují žádnou praxi v podobné organizaci ani teoretické zkušenosti z plánování rozvoje měst, urbanismu a architektury. Zato, buď diletantsky chybně, nebo zcela účelově, se vyžaduje minimálně 5 let praxe ve státní správě. Rovněž složení výběrové komise, kterou vede náměstek primátora pro oblast územního rozvoje, bývalý starosta Prahy 8 Josef Nosek, a jejímiž členy jsou primátor doc. MUDr. Svoboda, primář gynekologie, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, ředitel nemocnice Motol a předseda výboru pro územní rozvoj a ředitel magistrátu Martin Trnka, o mnohém napovídá; při vší úctě k výše uvedeným nikdo z nich nemá zkušenosti z této oblasti a není schopen posoudit kompetentnost uchazečů z odborného hlediska! Oprávněně se tedy lze domnívat, že je předem rozhodnuto, a že na místo zasedne prověřený ale hlavně loajální úředník.

Petice evropských filmových tvůrců za uchování stávající podoby MEDIA programu

Evropská komise se podle prohlášení francouzské asociace L´ARP (Societe Civile des Ateurs-Relaisateurs-Producteurs) rozhodla ukončit nezávislost programu Media. Evropští filmoví režiséři a producenti a  FERA Evropská federace filmových režisérů reagují na možnost ukončení, krácení či slučování programu MEDIA a vyzývají Evropskou komisi k jeho zachování ve stávající podobě. Tvůrci odmítají, aby byl program Media zrušen či spojen s jiným programem. Litují, že se Evropská komise, namísto snahy o zajištění nutných prostředků pro program MEDIA a hledání shody mezi jednotlivými členskými státy o jiných způsobech jeho financování (např.  změnami evropského daňovém systému), omezuje na rušení výhod a specifik programu MEDIA, které se ukázaly velmi podstatné pro konkurenceschopnost celého kinematorgafického průmysl v Evropě. FERA zároveň upozorňuje na fakt, že sektor kultury přispívá k HDP celé Evropské unie 2,6 %, avšak  z celkového rozpočtu EU čerpá pouhé 0,05%. Podle FERA je zároveň program MEDIA jednou z podmínek pro uvolnění potenciálu kulturních a inovačních odvětví tak, jak je pojímá strategie Evropa 2020. Veřejné slyšení k programu MEDIA proběhne v EK dne 18. března 2011. 

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.