Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Diskuze a aktivismus

Happening iLEGO na podporu galerie ARTWALL

Happening iLEGO, iniciovaný Markétou Dolejšovou, proběhne 12.září 2009 od 12 hod. na prostranství pod letenským metronomem. Akce usiluje o zviditelnění problému, který není jen pouhou byrokratickou formalitou, nýbrž je dle organizátorů zkušebním kamenem vyspělosti naší demokracie. Činnost galerie ARTWALL byla nuceně ukončena před více než rokem v reakci na výstavu Kolektivní identita skupiny Guma Guar poukazující na nákladnou kampaň k propagaci Olympijských her v Praze, kterou z veřejných prostředků hradila společnost Praha Olympijská o.p.s. Více než rok po této události je budoucnost galerie stále nejistá.

Sdružení Pro Wave apeluje na poslance za návrat Radia Wave do FM vysílání

Občanské sdružení Pro Wave, které se zformovalo na podporu Českého rozhlasu Radia Wave - veřejnoprávní stanice pro mladé - se dopisem přímo obrací na poslance ve věci návratu této stanice do FM vysílání. V poslanecké sněmovně totiž leží vládou schválený návrh poslance a předsedy Strany zelených Ondřeje Lišky, který problém řeší.  Píšeme každé poslankyni, každému poslanci osobně, zda novelu podpoří či nikoliv a žádáme je o vyjádření, uvádí Robin Čumpelík ze sdružení Pro Wave. Autoři dopisů poslancům také bojují za to, aby zákonodárci návrh zákona projednali na nejbližším jednání sněmovny a to zrychleně, aby mohl být přijat už letos.

Zpráva z diskuze umění, kultura a kreativní ekonomika

Institut umění ve spolupráci s ProCulture / Otevřenou společností o. p. s. uspořádal 15. června 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR moderovanou diskuzi, jejímž cílem bylo upozornit na přínos umění a kultury pro společnost a ekonomiku, a přispět tak k diskuzi o směřování české společnosti a stanovení politických a ekonomických priorit. Diskuze, která byla pod záštitou Kateřiny Jacques, se zúčastnilo 110 představitelů odborné kulturní veřejnosti. Zástupci odborné kulturní veřejnosti, účastníci diskuze se shodli, že umění a kultura hrají velmi významnou roli při společenském a ekonomickém rozvoji ČR. Kulturu je třeba podporovat nejen jako primární zdroj, na němž staví svou existenci kulturní a kreativní průmysly, ale i jako základ kreativity, nových nápadů a inovací s velkým dopadem na širší ekonomiku. Z diskuze byla připravena závěrečná zpráva shrnující její  průběh.  Následně byl na konci června 2009 rozeslán významným představitelům českého politického života dopis se závěry diskuze. Na tento dopis pozitivně reagovalo sedm osobností politického života s vyjádřením důležitosti daného tématu.

Gorily On-line v ohrožení, Nechceme přeladit a ProWave

Společná tisková zpráva iniciativ Gorily On-line v ohrožení, Nechceme přeladit (nemáme kam) a ProWave vydaná před odvoláním generálního ředitele radou Českého rozhlasu dne 22. července 2009 formulovala Deset pochybení Rady ČRo a zároveň zveřejnila důrazný požadavek na odstoupení Rady ČRo z důvodů celkové netransparentnosti jednání, bossingu generálního ředitele a v neposlední řadě za vypnutí Radia Wave z analogového vysílání. Poslední podezřelou situací je odhalení angažovanosti Ladislava Jíšy v komunistických tajných službách. Zástupci mladé generace, se současně obrátili na vedení a předsedy vládnoucích politických stran s žádostí o osobní schůzku a vyjádření politického postoje k současným mediálním radám v ČR a vyjádření názoru ke kauze rádia Wave.  Deset pochybení Rady ČRo čtěte:

On line diskuze na téma výuka prostřednictvím tanečního umění

Na metodickém portálu k rámcovým vzdělávacím programům http://www.rvp.cz výzkumného ústavu pedagogického  bylo zprovozněno diskuzní fórum k výuce předmětu Taneční a pohybová výchova na základních školách. Odborný tým  ve složení Eva Blažíčková (Duncan Centre konzervatoř), PhDr. Romana Lisnerová (Výzkumný ústav pedagogický), Mgr. Bohumíra Cveklová (NIPOS-ARTAMA) a prof. Ivanka Kubicová (Katedra tance Hudební akademie múzických umění) připravil během své celoroční práce návrh obsahu předmětu Taneční a pohybová výchova, který by se mohl brzy objevit v nabídce volitelných předmětů rámcově vzdělávacích programů českých základních škol. Předmět taneční a pohybová výchova nabízí výuku prostřednictvím tanečního umění a vytváří další prostor pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence sociální a personální, komunikační a občanské a zároveň umožňuje větší měrou přispět k dosahování cílů základního vzdělávání. Oficiální část diskuze na portálu RVP probíhá od 1. června do 15. srpna 2009. 

Reakce na překvapivou zprávu o odvolání ředitele Rudolfina

Od 1. července 2009 má jako generální ředitel České filharmonie (ČF) působit Vladimír Darjanin, bývalý generální komisař české účasti na výstavě Expo v japonském Aiči. Součástí (ČF), příspěvkové organizace ministerstva kultury je i galerie Rudolfinum. Darjanin byl ředitelem jmenován na základě výběrového řízení a předložené koncepce s názvem "Česká filharmonie - víc než orchestr", kde tvrdí, že ... "Galerie (Rudolfinum) si našla svoje jedinečné postavení jak v českém, tak i evropském kontextu. Je to typická Kunsthalle, která představuje špičkové umělce a osvědčené mezinárodní projekty", přesto se v tisku objevily zprávy o pravděpodobném odvolání dlouholetého ředitele galerie Rudolfinum Petra Nedomy. Na možné, avšak nezdůvodnění ukončení činnosti dosavadního ředitele Galerie Rudolfinum se objevily prudké protesty, vznikla petice, facebooky a podporu dosavadnímu řediteli vyjádřila se i odborná veřejnost, např. Uměleckohistorická společnost dopisem adresovaným ministru kultury Václavu Riedlbauchovi. Nový management galerie chce Darjanin představit během tiskové konference 24. června 2009 v 10.30 hodin. 

Art Prague 2009: Diskuze firem, galeristů a umělců na téma Umění spolupracovat

Co jsou podniky schopny kulturním projektům nabídnout; Jaká je budoucnost spolupráce mezi podniky a uměním/kulturními projekty; to jsou jen některé otázky, na které budou v rámci dikuze Umění spolupracovat aneb Co od sebe navzájem očekávájí podniky, umělci a organizátoři kulturních projektů hledat odpovědi zástupci firem, galerií, umělecké komunity a uměleckého managementu. Diskuze  byla pořádána jako součást veletrhu umění Art Prague 2009 dne 19. června od 17 ti hodin ve výstavní síni Mánes. Pokud jste diskuzi nestihli je možné si ji poslechnout v záznamu. 

PSP: Diskuze na téma Umění, kultura a kreativní ekonomika

Institut umění a ProCulture pořádají dne 15. června 2009 moderovanou diskuzi na téma Umění, kultura a kreativní ekonomika aneb Jak posílit roli umění a kultury v rámci české politiky? Cílem diskuze, která bude na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je reflektovat výstupy konference Fórum pro kreativní Evropu a a zohlednit je pro český kontext. Uzávěrka registrace je do 8. června 2009. 
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.