Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Diskuze a aktivismus

Koncert proti současným mediálním radám

Občanské sdružení Pro Wave a iniciativa Inventura demokracie pořádali v úterý 28. dubna od 16.00 na Václavském náměstí koncert za nezávislé mediální rady v České republice nazvaný „Nejsme budoucnost tohoto národa“. Během koncertu vystoupili například populární skupiny Tata Bojs, The Prostitutes, DJ Wich, All Star Refugees a promlu- vili také Ivo Mathé, Pavel Anděl či Čestmír Kopecký. Všichni účinkující hráli zdarma. Důvodem koncertu byl  protest proti (ne)fungování mediálních rad v České republice.

Veřejná diskuze k tvorbě Standardu kvality profese učitele

MŠMT zahájilo veřejnou diskuzi k tvorbě Standardu kvality profese učitele. Definování  kvality práce učitele bude základem pro zamýšlený systém profesního růstu. „Všechny pedagogy vyzývám k účasti ve veřejné debatě o standardu kvality jejich práce,“ řekl ministr Ondřej Liška. Standard je v obecné rovině nástrojem pro dosahování, udržování a zvyšování kvality a jako takový umožňuje rovněž i její ocenění. Standard kvality profese učitele by měl popsat žádoucí kompetence a činnosti učitele a formulovat úroveň kvality, jíž by měli dosahovat všichni učitelé po několika letech praxe.

Připojte se k výzvě: Občanský sektor supluje aktivity státu, ale stát jej podporovat nechce

Iniciátoři výzvy zástupců/kyň NNO Občanský sektor supluje aktivity státu, ale stát jej podporovat nechce, která byla zveřejněná na tiskové konferenci dne 17. července 2008, informují, že k výzvě se připojilo dalších 24 organizací. Celkem tedy za touto výzvou stojí již 107 subjektů. Vzhledem k velkému zájmu nestátních neziskových organizací i jednotlivců o tento dokument byly vytvořeny internetové stránky, kde je možno se k výzvě elektronicky připojit a najít další informace, které se týkají problematiky čerpání strukturálních fondů.

Otevřené prohlášení Uměleckohistorické společnosti v českých zemích

Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS) upozorňuje kulturní veřejnost na alarmující situaci, ve které se nachází několik významných českých muzejních a galerijních institucí. Prohlášení, které bylo vydáno 31. března 2008 se týká Galerie hlavního města Prahy, Muzea hlavního města Prahy a objektu jezuitské koleje v Kutné Hoře, kde má být umístěna sbírka Českého muzea výtvarných umění.

Kauza Divadelní ústav

Ministr kultury Václav Jehlička koncem června 2007 oznámil slučování a rušení příspěvkových organizací MK. Mezi prvními je "zvažován záměr vytvořit národní kulturní instituci s pracovním názvem ‚Národní institut umění‛, jejíž činnost bude zaměřena zejména na tvorbu statisticko-ekonomických dat s vyšší vypovídací hodnotou...", proto ministr požádal statutární zástupce Institutu umění - Divadelního ústavu (IU-DU) a Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), aby již do konce měsíce předložili návrh sloučení obou institucí. Přesto, že nikdo nepochybuje o potřebě kvalitních statistických dat, na jejichž potřebu apeluje Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013, zůstává prozatím záhadou, jakou má MK metodiku řízení a vyhodnocování činnosti svých příspěvkových organizací i jaké jsou podstatné a nutné vlastnosti (analýza) kulturních služeb poskytovaných v oblasti umění prostřednictvím institucí zřizovaných státem  - což patří mezi vládou schválené úkoly MK. Případ vzbudil vzrušené ohlasy v tisku, jejich přehled rovněž přinášíme.

Odboráři nesouhlasí se snižováním počtu zaměstnanců v kultuře

Odboráři z organizací řízených ministerstvem kultury nesouhlasí s vládním záměrem na snižování stavu zaměstnanců v oblasti kultury. Podle jejich názoru by tak bylo paralyzováno celé odvětví, snížila by se dostupnost a kvalita veřejných služeb v kultuře, která by pak nedokázala plnit veřejnou službu. Zástupci odborářů to na setkání v Praze uvedli v prohlášení, které adresovali vládě a parlamentu. Odboráři z kulturních institucí rovněž nesouhlasí s vládou navrhovanou reformou veřejných financí, a proto se připojí k demonstraci Zastavme škrtformu! 23. června 2007 ve 13.00 hodin na Václavském náměstí.

Veřejná anketa k výběrovému dotačnímu řízení ministerstva kultury

Ministerstvo kultury vypsalo v souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007-2013, kterou schválila vláda v loňském roce, veřejnou anketu k výběrovému dotačnímu řízení v oblasti profesionálního divadla, hudby, tance, výtvarného umění, literatury a podpory vydávání neperiodických publikací v oblasti literatury. Podněty budou využity již při přípravě výběrových dotačních řízení na rok 2008. Uzávěrka ankety je 30. června 2007.

Diskusní setkání Stavebního fóra: Územní plán Prahy

Jaké jsou aktuální změny v územním plánu Prahy? Jaké jsou praktické zkušenosti s novým stavebním zákonem? Časopis Stavební fórum pořádá diskusní setkání s názvem Územní plán Prahy, které se bude konat dne 14. června 2007 ve Slovanském domě v Praze Na Příkopech. Na dotazy budou odpovídat zástupci pražského Magistrátu, městských částí, MMR a další.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.