Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Diskuze a aktivismus

Využití a rekonstrukce kostela sv. Michaela Archanděla

Cílem diskuzního fóra je umožnit na akademické půdě konfrontaci celého spektra názorů zainteresovaných stran (vlastník, Ministerstvo kultury, Národní knihovna, Magistrát hl. m. Prahy, Archeologický ústav AV ČR v.v.i., Národní památkový ústav, Univerzita Karlova, nevládní organizace). Diskusní fórum se bude konat 2. května 2007 od 14.00 do 17.30 hodin v aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1.

Současný vlastník hodlá přeměnit kostel sv. Michaela na obchodní centrum

Studentská iniciativa za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze je pobouřena laxním postojem Ministerstva kultury. Podle nejmenovaného zdroje hodlá současný vlastník budovu kostela sv. Michaela nově propojit se sousedními domy a vytvořit ucelený obchodně-administrativní komplex s arkádovým prodejem. To by znamenalo nenávratnou devastaci již tak brutální "rekonstrukcí" poničené kulturní památky v centru městské památkové rezervace zapsané na Listině světového dědictví UNESCO! Ve čtvrtek 15. března 2007 v 16.30 proběhne již 9. veřejná protestní akce za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Filmy nejsou zadarmo

Filmy nejsou zadarmo – jak prosté sdělení. Cílem stejnojmenné kampaně, za níž stojí Česká protipirátská unie, je upozornit na na skutečnost , že za filmový požitek stejně jako za jakýkoliv jiný se zcela logicky platí. Na jednom filmu se podílí stovky jedinců, kteří do něj vložili kus svého života a tvůrčí energie. Pokud jejich práci znehodnotíme tím, že ji rozkrademe stylem „stáhnu či vypálím“ a nabídnu dalším, příště už se nebudeme mít na co dívat. Právo, které chrání všechny tvůrčí profese, se jmenuje autorské a vyplatí se o něm něco vědět.

Proti mrakodrapům v Praze se postavil ministr kultury

Do sporu o výstavbu „pražského Manhattanu“ zasáhnul ministr kultury Martin Štěpánek, ve svém rozhodnutí uvedl, že Magistrát hlavního města Prahy nebral v potaz mezinárodní závazky ČR. Podle Úmluvy o světovém kulturním dědictví UNESCO je v případě závažného stavebního počinu nutná nezávislá mezinárodní expertiza. „Na fakt, že mrakodrapy na Pankráci poškozují charakter stověžaté Prahy, upozorňujeme již několik let. Magistrát nás dosud střídavě ignoroval a zesměšňoval. Jsme rádi, že k věci konečně jasnou řečí promluvilo MK. Pražští politikové si nemohou stavět pomníky na úkor kulturního dědictví. Také protěžování komerčních zájmů soukromých společností nad veřejnými zájmy má zjevně své limity,“ komentoval rozhodnutí ministra Štěpánka Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

Peníze na českou kulturu: kolik a čí?

Diskusi na téma Peníze na českou kulturu: kolik a čí? pořádá Masarykova dělnická akademie ve čtvrtek 26. října 2006 v 17,00 hodin ve Steinerově sále Lidového domu v Praze. Na panel zasednou Roman Černík z plzeňského Centra Johan, Petr Fischer, vedoucí kulturní rubriky Hospodářských novin, Marta Smolíková, ředitelka ProCulture, Pavel Strnad, předseda Asociace producentů v audiovizi, Alena Zemančíková, předsedkyně výboru Společnosti pro Literární noviny

Kulatý stůl (nejen) architektů na téma současnost a budoucnost architektonického školství

Centrum nové architektury v Ostravě a architektonický časopis Era21 pořádají diskusní pořad o architektuře, její výuce a architektonickém školství. Diskusní setkání (nejen) architektů u kulatého stolu na téma současnost a budoucnost architektonického školství proběhne v pátek 16. června 2006 v Ostravě, a to od 16:00 hodin ve společenském sále Knihovny města Ostravy. Účast v debatě, kterou bude moderovat redaktor časopisu Era21 Rostislav Koryčánek, přislíbili jako diskutéři Jakub Kynčl, Ladislav Lábus, František Sedláček, Aleš Student, Jiří Suchomel, Yvette Vašourková. Na akci je vstup volný.

První protestní akce Studentské iniciativy za záchranu kostela sv. Michaela

Dne 30. května 2006 proběhla protestní akce Studentské iniciativy za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze. Pochod, jehož se zúčastnilo přibližně 80 lidí, prošel od kostela sv. Michaela přes Karlův před Ministerstvo kultury a k Úřadu vlády. Zde přijal zástupce studentské iniciativy vedoucí Úřadu vlády JUDr. Ivan Přikryl, který slíbil, že prohlášení předá ještě dnes předsedovi vlády a že se sám bude věcí zabývat a do příští plánované protestní akce vypracuje návrh řešení, a to bez ohledu na výsledky voleb. Ministerstvo kultury nenalezlo žádnou kompetentní osobu, schopnou a ochotnou prohlášení studentů oficiálně převzít, bylo proto předáno prostřednictvím podatelny MK. Studentská iniciativa trvá na svých požadavcích a stanovila další termíny protestní akce na středu 7. června 2006 a středu 21. června 2006 vždy od od 12 hodin (nebudou-li do té doby splněny požadavky Prohlášení). Zahájení pochodu opět před kostelem sv. Michaela. Zahájení pochodu opět před kostelem sv. Michaela.

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 čeká na projednání na úřadě vlády

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 na jejíž formulaci se podílelo ProCulture čeká na projednání na Úřadě vlády. Vláda ji ze svého programu odložila již dvakrát, a to 10. a 17. května 2006. Následující týden, tuto středu již dokument na programu nebyl. Rada uměleckých obcí zaslala premiéru Jiřímu Paroubkovi dopis, v němž jej informule, že přijetí Koncepce vládou považuje za politické vyjádření, že vláda oblast umění, která spoluvytváří naše kulturní dědictví, považuje za nedílnou součást osobnostního rozvoje jednotlivce, ale především celkového rozvoje České republiky, jak z hlediska soudržnosti společnosti, tak i z hlediska hospodářského.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.