Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

PSP: Diskuze na téma Umění, kultura a kreativní ekonomika

Institut umění a ProCulture pořádají dne 15. června 2009 moderovanou diskuzi na téma Umění, kultura a kreativní ekonomika aneb Jak posílit roli umění a kultury v rámci české politiky? Cílem diskuze, která bude na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je reflektovat výstupy konference Fórum pro kreativní Evropu a a zohlednit je pro český kontext. Uzávěrka registrace je do 8. června 2009. 

Diskuze se uskuteční v pondělí 15. června 2009 od 15, 00 do 17,30 hodin  v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 176/4, Praha 1.

Cílem diskuze je reflektovat výstupy konference Fórum pro kreativní Evropu, která se uskutečnila v Praze rámci předsednictví ČR v EU v březnu tohoto roku a zohlednit je pro český kontext.  

Diskuze by měla přispět k pochopení role umění a kultury jako primárního zdroje rozvoje kulturních a kreativních průmyslů a upozornit na jejich význam pro širší ekonomiku. Setkání je určené odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy a politikům. K vyjádření svých stanovisek jsou vyzváni zástupci kulturních iniciativ, platforem a další představitelé kulturní obce.

Akce je součástí projektu Institutu umění zabývajícího se sociálně-ekonomickým potenciálem kulturních a kreativních průmyslů v ČR.

Základní podklady pro diskuzi 

videozáznam konference, prezentace expertů (především panel 1A a 1B) a tiskové zprávy dostupné na www.forumforcreativeeurope.cz

publikace Martina Cikánka Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku informace na www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=705

Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014 na www.mkcr.cz/cz/kulturni-politika/statni-kulturni-politika-na-leta-2009-2014-4892/

Koncepce účinnější podpory umění 2007 -2013 www.divadlo.cz/koncepceumeni/


Kvůli místě konání a kapacitě sálu je nutná včasná registrace.


Registrace na  www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=704 nejpozději do 8. června 2009.

Kontakt: marta.lajnerova@institutumeni.cz;  T 224 809 118.(03.06.2009) ZDROJ: ProCulture
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.