Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Diskuze: Národní filmový archiv v centru či na periferii?

V polovině února 2012  ProCulture informovalo o petici příznivců Národního filmového archivu apelující na zajištění důstojného sídla této národní kulturní instituce v centru Prahy. Dne 20. února 2012 oznamuje Ministerstvo kultury  na svých stránkách o skutečnosti, že Národní filmový archiv v současné době znovu prověřuje možnost získání nepotřebné budovy z jiného resortu, nicméně dále pokračují práce na přípravách výstavby nového sídla v Butovicích na pozemku, který byl získán v roce 2009. Nejnovějším příspěvkem do diskuze o  nové budově NFA je výzva Spolku občanských sdružení Jihozápadního Města zveřejněná  23. února 2012 pod titulem Za Národní filmový archiv na Praze 13. V ní se osm občanských sdružení Prahy 13  obrací na ministryni kultury a další zainteresované orgány, aby podpořily šanci získání odpovídajícího sídla Národního filmového archivu na Praze 13. Současný ředitel NFA Michal Bregant  k investici do nové budovy NFA za 350 milonů korun pro ČTK uvedl: Nemám nic proti tomu, že depozitář filmového archivu je mimo město, to je v pořádku, knihovna, kino Ponrepo či badatelny ale potřebují být na místě,  které bude dobře dostupné odborné i laické veřejnosti.
Přinášíme přehled výzev a reakcí na téma nové budovy Národního filmového archivu:
 
12.2. 2012
Petice za Národní filmový archiv v centru metropole
Sídlo Národního filmového archivu, jedné z nejvýznamnějších institucí tohoto typu na světě, se nachází v nouzových nebo pronajatých prostorách. Ministerstvo kultury se dlouhé roky snaží vyřešit problém sídla NFA.
http://www.petice24.com/petice_za_narodni_filmovy_archiv_v_centru_metropole

20.2.2012
Ministerstvo kultury a nové sídlo Národního filmového archivu
Národní filmový archiv v současné době znovu prověřuje možnost získání nepotřebné budovy z jiného resortu. Paralelně však pokračují práce na přípravách výstavby nového sídla v Butovicích, neboť je třeba respektovat  harmonogram Programu Národní kulturní poklad. Vše probíhá s ohledem na fakt, že nesmí dojít k negativnímu dopadu na celkový rozpočet akce. S názorem že Národní filmový archiv by měl sídlit v centru města, nelze než souhlasit. Ovšem při hledání vhodné budovy, případně pozemku k výstavbě jeho nového sídla je třeba brát v úvahu nejenom faktor času, ale i další faktory. Mezi ty zásadní patří to, že NFA jako příspěvková organizace Ministerstva kultury nemůže platit tržní cenu za nemovitost či pozemek. Budova musí splňovat jiný standard na rozdíl od běžných administrativních budov - musí mít kinosál, prostory vhodné pro využití širokou veřejností ( knihovna, studovna, výstavní sál) i pro odbornou veřejnost (badatelny, střižny, vhodné zázemí pro práci se specificky technologicky náročnými filmovými materiály, digitalizační pracoviště, restaurátorské práce). Archiv nesmí být v žádném případě v zátopové zóně a to ani existují-li v dané zóně protipovodňová opatření.
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-kultury-a-nove-sidlo-narodniho-filmoveho-archivu--124043/tmplid-228

23.2. 2012
Spolek občanských sdružení jihozápadního města
Národní filmový archiv, významná kulturní instituce dosud sídlí v nevyhovujících podmínkách.
Proto se vedení rozhodlo vybudovat novou moderní budovu. Plnohodnotnou stavbu splňující požadavky moderních technologií navrhl špičkový architektonický ateliér Omicron, pod vedením Ing. arch. Martina Kotíka.Občanská sdružení na Praze 13 známá svým nesmiřitelným postojem vůči zahušťování výstavby a vůči šlendrijánu zdivočelých developrů stavbu Národního filmového archivu vlídně přijala a proti územnímu rozhodnutí se neodvolala. Naopak zástupci občanských sdružení vyzdvihli při územním řízení vhodný výběr lokality.Považujeme za nepřijatelné, aby se tvůrci Petice za Národní filmový archiv v centru metropole ze dne 12.2.2012 Mgr. Vít Janeček, režisér a VŠ pedagog, Praha, prof. MgA. Marek Jícha, kameraman a VŠ pedagog, Praha, doc. MgA. Helena Třeštíková, režisérka a VŠ pedagožka, Praha, dovolávali umístění NFA v centru Prahy a jako argument uváděli : ..„na okraji Prahy, v Nových Butovicích, který sotva může naplňovat tu část práce archivu, která vyžaduje kontakt s veřejností“.... Takovou rétorikou se cítíme my stodůlečáci dotčeni. Více zde: http://www.spolek13.cz/news/vyzva-za-narodni-filmovy-archiv-na-praze-13/

14.2. 2012 ProCulture
Národní kulturní instituce mají být v centru, nejen pozornosti
Dne 12. února 2012 zveřejnila skupina příznivců Národního filmového archivu petici apelující na zajištění důstojného sídla této národní kulturní instituce v centru Prahy. Aktuálně totiž hrozí přesun archivu a to včetně knihovny a archivního kina do Nových Butovic. Během 40 hodin podepsalo petici téměř 800 lidí. Stalo se tak zhruba týden po té, co Česká televize přinesla zprávu, že premiér Petr Nečas svým kolegům z vlády nařídil další kolo škrtů, s tím, že konkrétní návrhy chce vidět do konce března. Resorty mají mj. nabídnout, kterých budov se mohou vzdát a podle ministra financí Miroslava Kalouska tak může stát uspořit až 30 miliard ročně. Jen v Praze mají ministerstva na sto budov. Má opravdu instituce významu Národního divadla či Národní galerie sídlit na perferii a ne v centru metropole?
http://www.proculture.cz/root/nfa-narodni-kulturni-instituce-v-centru-ci-na-periferii-2984.html


 

 

(27.02.2012) ZDROJ: ProCulture.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.