Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Filmy nejsou zadarmo

Filmy nejsou zadarmo – jak prosté sdělení. Cílem stejnojmenné kampaně, za níž stojí Česká protipirátská unie, je upozornit na na skutečnost , že za filmový požitek stejně jako za jakýkoliv jiný se zcela logicky platí. Na jednom filmu se podílí stovky jedinců, kteří do něj vložili kus svého života a tvůrčí energie. Pokud jejich práci znehodnotíme tím, že ji rozkrademe stylem „stáhnu či vypálím“ a nabídnu dalším, příště už se nebudeme mít na co dívat. Právo, které chrání všechny tvůrčí profese, se jmenuje autorské a vyplatí se o něm něco vědět.

Co je autorské právo?

Autorské právo (copyright) chrání autorská díla a nároky jejich tvůrců po jistou zákonem stanovenou dobu. Pouze autor díla (např. filmař, hudebník, spisovatel, programátor) má právo rozhodnout, jakým způsobem bude s jeho dílem (filmem, písní, knihou, počítačovým programem) nakládáno. Pouze on anebo jiná osoba, kterou k tomu oprávnil, rozhoduje, zda umožní nám ostatním užití svého díla jeho prodejem, půjčováním, pronájmem, sdílením na internetu, vystavováním, promítáním či jiným způsobem.

O České protipirátské unii

Česká protipirátská unie (ČPU) byla založena v roce 1992 za účelem ochrany autorského práva a práv souvisejících s právem autorským k audiovizuálním dílům a za účelem potírání všech forem pirátství v oblasti výroby, dovozu a šíření audiovizuálních děl. ČPU se konstituovala z Protipirátské sekce Unie videodistributorů, která vyvíjela protipirátské aktivity v oblasti audiovize již od počátku 90. let. Dle stanov spočívá činnost ČPU především v ochraně autorských práv, ve sledování a analýze informací týkajících se autorských práv, přípravě právních kroků proti porušování autorských práv, spolupráci s veřejnými orgány a ostatními institucemi. V současné době sdružuje ČPU 14 subjektů, z toho devět společností se zabývá též videodistribucí. V členské základně ČPU jsou nemalou měrou zastoupeni i vysílatelé a filmoví distributoři. Na činnosti ČPU se podílí též protipirátské oddělení mezinárodní organizace Motion Picture Association a mimořádným členem ČPU je Národní filmový archiv.

Další informace:
Česká protipirátská unie
http://www.cpufilm.cz

Kampaň Filmy nejsou zadarmo
http://www.filmynejsouzadarmo.cz

(17.10.2006) ZDROJ: Filmy nejsou zadarmo
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.