Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Gorily On-line v ohrožení, Nechceme přeladit a ProWave

Společná tisková zpráva iniciativ Gorily On-line v ohrožení, Nechceme přeladit (nemáme kam) a ProWave vydaná před odvoláním generálního ředitele radou Českého rozhlasu dne 22. července 2009 formulovala Deset pochybení Rady ČRo a zároveň zveřejnila důrazný požadavek na odstoupení Rady ČRo z důvodů celkové netransparentnosti jednání, bossingu generálního ředitele a v neposlední řadě za vypnutí Radia Wave z analogového vysílání. Poslední podezřelou situací je odhalení angažovanosti Ladislava Jíšy v komunistických tajných službách. Zástupci mladé generace, se současně obrátili na vedení a předsedy vládnoucích politických stran s žádostí o osobní schůzku a vyjádření politického postoje k současným mediálním radám v ČR a vyjádření názoru ke kauze rádia Wave.  Deset pochybení Rady ČRo čtěte:

DESET POCHYBENÍ RADY ČRO
podle občanských iniciativ

1. Křivé nařčení Radia Wave ze šíření fašismu
Rada Českého rozhlasu loni na podzim na základě posudku od nekompetentního hodnotitele špatně přeložila text písničky, kterou odvysílalo rádio pro mladé, a naprosto obrátila její smysl. Když pravda vyšla najevo, místo omluvy se členové rady snažili nehorázné obvinění bagatelizovat tím, že šlo o svobodnou diskusi.

2. Utajená zasedání
Rada si v rozporu se zákonem zřídila neveřejná zasedání, na kterých se skoro každý týden schází. Veřejnost se může zasedání zúčastnit jenom jednou měsíčně, nesmí radním klást otázky a pokud chce předložit stížnost, tak pouze písemně.

3. Neveřejný výběr spolupracovníků
Rada každý měsíc vyhodnocuje vysílání stanic Českého rozhlasu. Na tuto činnost si najala externí spolupracovníky - hodnotitele. Veřejnost s nimi nikdy neseznámila, vybrala je na jednom ze svých neveřejných zasedání. Texty posudků nejsou veřejně přístupné, ačkoliv jsou placeny z peněz koncesionářů.

4. Stažení Radia Wave z analogového vysílání
Přes nejasnosti v zákoně a v rozporu s právními posudky Rada donutila generálního ředitele, aby vypnul analogové vysílání stanice pro mladé Radio Wave a odsunul ji jen do digitálního televizního vysílání. Rada neprojevila žádnou snahu zachovat Radio Wave v analogovém vysílání, a to považujeme za pohrdání mladými posluchači.

5. Omezování přístupu veřejnosti na zasedání Rady
Jednání Rady jsou ze zákona veřejná, ale na přání radních se konají v malé zasedací místnosti, kam se vejde jen málo lidí. Dříve se přitom Rada scházela v dostatečně velkých prostorách a vedení rozhlasu je radním také opakovaně nabízelo.

6. Překračování kompetencí vymezených zákonem
Zákon o Českém rozhlase až do července neznal funkce místopředsedů Rady, přesto si je Rada zřídila a vyplácela jim vyšší odměny. Obdobně Rada uděluje generálnímu řediteli důtky, i když jí zákon žádnou takovou možnost nedává.

7. Vyhrožování posluchačům právními postihy
Rada Českého rozhlasu vyvolala právní kroky proti posluchačkám, které si na její chování stěžovaly u zákonodárců. Řešila je několik měsíců, nakonec je zastavila.

8. Činnost pro komerční sdělovací prostředky
Radní Antonín Zelenka, Dana Jaklová a Ladislav Jíša pracují pro soukromé sdělovací prostředky. Podle našeho názoru je to v rozporu s § 5 zákona o Českém rozhlase: Ladislav Jíša dokonce řídí festival Znojemský hrozen, se kterým rozhlas uzavírá smlouvy o spolupráci. Dana Jaklová pracuje pro stanici RTA a web Česká média, Antonín Zelenka byl moderátorem na kanálu UPC Express a stanici TV Barrandov, nyní natáčí videa pro server První zprávy.

9. Poškozování značky Český rozhlas
Jarní rozhovor Antonína Zelenky pro týdeník Profit, ve kterém vznesl několik neodůvodněných spekulací a zkreslených údajů kolem rekonstrukce historické budovy, musel rozhlas dementovat a označil Zelenkovy výroky za "záměrné nepravdy a dezinterpretace".

10. Nepřijatelné výroky v oficiálních dokumentech
Důkazem, jak Rada Českého rozhlasu pohrdá stížnostmi posluchačů a kontrolou své činnosti ze strany občanů, jsou také její konstatování ve výroční zprávě Českého rozhlasu za rok 2008 na adresu občanských iniciativ.

Za iniciativu NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam):
Martin Holcman, Hana Kopecká, Jana Kopecká, Irena Tothová, Roman Kučera, Jakub Kraus

Za Pro Wave o.s.:
Robin Čumpelík, Jan Vávra

Za iniciativu Gorily on-line v ohrožení:
Daniela Rounová, Vlasta Straková, Jana Hajduchová

Kontaktní adresy:
NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam): Jana Kopecká, Kostelecká 74, 81 63  Kozojedy;
ProWave: Hamry 194, 73 41 Hluboká nad Vltavou; info@chciwavezpet.cz
Gorily on-line v ohrožení: Vlasta Straková, Blatenská 2180, 48 00 Praha 4, gorily-media@seznam.cz

Více informací:
http://www.chciwavezpet.cz/

 

(24.07.2009) ZDROJ: ProWave
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.