Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Jak může stát podporovat umění? - diskuzní fórum

diskusní fórum pro odbornou veřejnost, na kterém bude prezentována a diskutována první pracovní verze návrhu střednědobého dokumentu s názvem Koncepce účinnější podpory umění na období let 2007-2013, kterou připravuje Institut umění (Divadelní ústav) ve spolupráci s ProCulture a zástupci odborné veřejnosti pro Ministerstvo kultury ČR se uskuteční 25. května 2005 od 13.00 do cca 16.00 v Konírně Nosticova paláce Ministerstva kultury ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1..

Základním cílem Koncepce je zformulovat podmínky pro rozvoj současného umění a stanovit konkrétní úkoly pro Ministerstvo kultury ČR na příslušné období.

V souladu s tímto cílem se veřejné diskusní fórum bude zabývat následujícími otázkami:

Co znamená umění pro naši společnost?

Vymezení pojmu umění a jeho role ve společnosti

Co by měl stát podporovat?

Cíle a priority podpory umění

Jakým způsobem může stát podporovat umění?

Možné způsoby podpory tvorby a prezentace umění v ČR

Jaká je role českého umění v evropském a světovém kontextu?

Možné způsoby podpory mezinárodní spolupráce a prezentace českého umění v zahraničí

O diskusní příspěvky byli požádáni členové mezioborové expertní komise, kteří se podílejí na přípravě návrhu Koncepce:

Miroslav Balaštík, Petr A. Bílek, Michael Bielicky, Jan Burian, Jan Dvořák;
Jiří Hlaváč, Jiří T. Kotalík, Yvona Kreuzmannová, Antonín Matzner, Martina Pachmanová, Michal Prokop, Ilja Šmíd a Josef Žák

 

Diskusi bude moderovat Marta Smolíková a Ondřej Černý.

Pracovní verzi návrhu Koncepce naleznete na internetových stránkách http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/, kde se též nabízí příležitost zapojit se do debaty o budoucí roli umění v naší společnosti.

Prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na e-mail: info@institutumeni.cz nebo na tel.: 224 809 118, 119.

(19.05.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.