Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Jedno slovo stačí

Dne 1. března 2005 odešlo z redakce Literárních novin jedenáct z šestnácti redaktorů a zaměstnanců. Jako důvod ukončení svého pracovního poměru uvedli rozhodnutí Výboru Společnosti pro LtN (vydavatele) neodvolat šéfredaktora LtN Jakuba Patočku. K petici, kterou organizují Jan Vladislav, Antonín Brousek, Viktor Pivovarov, Bohumila Grogerová, Vladimír Just a Bohdan Chlíbec se dni 21. 3. 2005 připojilo 242 lidí, mezi nimi známé osobnosti jako je Josef Jařab, Jacques Rupnik, Ivan M. Havel, Viktor Stoilov či Andrej Krob. Ministr Dostál navíc týdenníku pozastavil dotaci na rok 2004.

Jak vyplývá z tiskové zprávy Ministerstva kultury ze dne 9. března 2005, ministr Dostál s okamžitou platností pozastavil dotaci na vydávání týdeníku Literární noviny v roce 2005, kterou v uplynulých dnech doporučila k přidělení literární komise odboru umění a knihoven ministerstva kultury.

Toto své rozhodnutí zdůvodnil v dopise, zaslaném šéfredaktorovi Literárních novin Jakubovi Patočkovi a předsedovi společnosti pro Literární noviny Alexandru Klimentovi, tím, že v současné době není vůbec zřejmé, kam bude propříště směřovat obsahová náplň zmíněného periodika, zda se bude zabývat literaturou, nebo bude spojeno s vyhraněnými politickými aktivitami. K celé záležitosti se hodlá vrátit v okamžiku, kdy budou vyřešeny koncepční spory v redakčním týmu Literárních novin.

Viz: http://www.mkcr.cz/new.php?id=147

Podrobnosti naleznete na: http://peticeliterarky.wz.cz/

(23.03.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.