Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Kauza Divadelní ústav

Ministr kultury Václav Jehlička koncem června 2007 oznámil slučování a rušení příspěvkových organizací MK. Mezi prvními je "zvažován záměr vytvořit národní kulturní instituci s pracovním názvem ‚Národní institut umění‛, jejíž činnost bude zaměřena zejména na tvorbu statisticko-ekonomických dat s vyšší vypovídací hodnotou...", proto ministr požádal statutární zástupce Institutu umění - Divadelního ústavu (IU-DU) a Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), aby již do konce měsíce předložili návrh sloučení obou institucí. Přesto, že nikdo nepochybuje o potřebě kvalitních statistických dat, na jejichž potřebu apeluje Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013, zůstává prozatím záhadou, jakou má MK metodiku řízení a vyhodnocování činnosti svých příspěvkových organizací i jaké jsou podstatné a nutné vlastnosti (analýza) kulturních služeb poskytovaných v oblasti umění prostřednictvím institucí zřizovaných státem  - což patří mezi vládou schválené úkoly MK. Případ vzbudil vzrušené ohlasy v tisku, jejich přehled rovněž přinášíme.

Výběr z tisku aktualizován: 3. srpna 2007 (viz níže)

Jako poklady pro věcnou debatu k tématu přinášíme:
I. přehled ohlasů z médií od konce července 2007
II. přehled relevantních úkolů Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013, kterou schválila vláda a je tedy pro MK závazným dokumentem
III. návrh Koncepce pro Institut umění - Divadelní ústav, který zpracovala a předložila nynější pověřená ředitelka do výběrového řízení MK na pozici ředitele/ředitelky
IV. vyjádření pověřené ředitelky IU-DÚ k záměru sloučit organizaci s NIPOS
V. doplňující informace ProCulture

ad. I. PŘEHLED Z MÉDIÍ, ukázky a odkazy na plné verze článků jsou řazeny chronologicky od nejnovějších:

A co škrtenete příště, Literární noviny, 7. srpna, 2007
Specificky českou záležitostí je názor, že kultura si na sebe musí vydělat. A jelikož se to stále ještě dostatečně nenaučila, bývá za to čas od času trestána rušením institucí, jejich slučováním či rozpočtovými škrty.


Pexeso s kulturními organizacemi, Literární noviny, 7. srpna, 2007
Místo toho, aby Ministerstvo kultury bojovalo za přiměřené financování svého resortu, podléhá politické objednávce a provádí nesystémové hrátky s jednotlivými institucemi.

Když si ministr pod sebou řeže větev, Lidové noviny, 7. srpna, 2007
Začátkem července byl ministr kultury Václav Jehlička prostřednictvím on-line rozhovoru k dispozici čtenářům Lidových novin. A dostal následující dotaz od čtenáře Horského.

Z rubriky O všem, A2 Kulturní týdeník, 7. srpna, 2007
Deníky nás minulý týden informovaly o studii, že hubenost či tloušťka našich přátel má vliv na naši vlastní tělesnou váhu. Informace o sociální nakažlivosti obezity přišla v dbě, kdy ministr kultury Jehlička oznámil, že bude muset provést radikální zeštíhlení jeho úřadem spravovaných institucí. A vzal to zgruntu.

Nikdo nebude nedotknutelný - rozhovor s ministrem kultury ČR Václavem Jehličkou, Týdeník Euro, 6. srpna, 2007
Vláda musí vidět, že hledáme úspory uvnitř resortu, říká ministr kultury


Ministerstvo kultury uvádí parafrázi Moliérovy hry Lakomec, MF Dnes, 6. srpna, 2007
Ministerstvo kultury uvádí parafrázi Moliérovy hry Lakomec
V hlavní roli: Václav Jehlička (ministr kultury), dále hrají: Divadelní ústav, Státní opera Muzea, Festivaly, Památky.

Jehlička zpracovává koncepci příspěvkových organizacíwww.divadlo.cz, 6. srpna 2007
Ministerstvo kultury zpracovává koncepci dalšího vývoje svých 32 příspěvkových organizací. S uvažovaným snížením objemu peněz plynoucích na kulturu ze státního rozpočtu to však podle mluvčí ministerstva Marcely Žižkové souvisí jen zčásti − jde především o celkové lepší fungování státních kulturních organizací, nejen o ekonomické důvody.

Stát škudlí a vyhazuje miliardy, MF Dnes, 6. srpna 2007
Debata o tom, zda má, či nemá stát financovat umění a kulturu, je nekonečná. Teď právě je aktuální, oba ušlechtilé obory dostanou zase míň. Podle jedné strany se umění má starat samo o sebe, platit je mají ti, kdo o ně stojí. Podle druhé strany je umění tkanivo tak vzácné a nezbytné, že by stát měl klopit ne o něco víc, nýbrž pětkrát víc, než klopí.


Dvě opery v Praze: realita, nebo iluze? MF Dnes, 6. srpna 2007
Státní opera Praha má být z úsporných důvodů sloučena s Národním divadlem. Vedle rozruchu kolem Divadelního ústavu a karlovarského filmového festivalu není tento plán ministerstva kultury tak „na tapetě“. Vzhledem k vysokým nákladům na provoz opery jakožto žánru obecně i jejímu společensky reprezentativnímu postavení si však zaslouží stejnou pozornost.

Z rubriky Rajče, Lidové noviny, 4.srpna, 2007
Ministr Václav Jehlička poskytl rozhovor týdeníku A2, kde opět beztrestně zopakoval sérii nesmyslných výroků na adresu Divadelního ústavu.

Ministr kultury k úsporným opatřením, Ministerstvo kultury, 27. července, 2007
V příštím roce hrozí, že bude Ministerstvo kultury hospodařit s rozpočtem o 1,2 miliardy Kč nižším než letos. Jako odpověď na množící se spekulace o rušení Divadelního ústavu a dalších institucí je třeba uvést, že k úsporným opatřením nepřistupuje samoúčelně, ale je k nim vedeno pod tlakem tvrdé reality státního zadlužování.

Nekulturní vláda nevyhraje volby, A2 č. 31/2007
Jehlička: Státní fond kultury chceme zrušit. Neplní úkoly, pro které byl zřízen, a tím se stává nadbytečným.  Divadelní ústav vznikl v padesátých letech. Proč nevznikly ústavy jiných uměleckých oborů? Zřejmě to měl být orgán, který měl dohlížet, aby divadelnictví šlo správnou cestou. Ta doba dávno pominula. Teorii divadelního umění obhospodařují divadelní a filosofická fakulta. Proč by tady nemohl vzniknout institut i pro film, výtvarné umění, architekturu, design a podobně?

Nechcete Státní operu?, Euro 22. července 2007, č. 30
Dny samostatné existence Státní opery Praha (SOP) jsou po patnácti letech zřejmě sečteny. V rozpočtové kapitole ministerstva kultury na rok 2008 se totiž rýsuje dvoumiliardový propad a ministr Václav Jehlička horečně hledá, kde uspořit. ... Pro ten případ mluví Jehlička o "záložním" řešení - sloučit operu s Národním divadlem (ND). Divadelníci se bouří, protože záměru nepředcházela žádná hlubší analýza a například ředitel Národního divadla Ondřej Černý dodnes nebyl dotázán na názor.

Divadelní ústav čelí likvidaci , Lidové noviny 16. července 2007
Určitou logiku měla úvaha o zrušení DÚ nebo o jeho transformaci se změnou režimu v roce 1989. Instituce (a to je třeba zdůraznit) jako každý socialistický podnik měla své kostlivce ve skříni, ale také své partyzány: v její ochranné náruči se nenápadně ukryla řada vyhozených a proskribovaných osobností. Jistěže ústav plnil v minulosti i roli totalitního cenzora. Zároveň však zaštiťoval divadla proti často silnějšímu ideologickému tlaku krajských a okresních „kulturních komisařů“. V tomto „reliktu minulosti“, jak jej označil stávající ministr kultury, vznikla mimo jiné jedinečná scénografická výstava Pražské quadriennale, vydávaly se zde skvělé publikace, z nichž se mohou studenti učit i dnes - například nenahraditelná edice České divadlo, Acta scenografica a další.

Divadelni bůh by dnes z Česka utekl, Lidové noviny 16. července 2007
Zničí-li stávající ministr Divadelní ústav, měl by za to být pohnán k odpovědnosti. Tento institut dokumentuje činnost českého divadla od roku 1945, jeho veřejná knihovna čítá 130 000 svazků a patří k nejvzácnějším uceleným fondům divadelní literatury v Evropě. Ústav zásadním způsobem přispívá k vědeckému výzkumu a ediční činnosti a zprostředkovává spolupráci českého divadla se zahraničím. Má vytvořené bohaté mezinárodní kontakty.

Divadelní ústav na rozcestí, Česká média, 15. července 2007
Nejde o nic jiného, než o bezstarostné pokračování živobytíčka několika jednotlivců, kteří si v DÚ vytvořili skálopevný ostrůvek sociálních jistot, na němž si dělají, co sami chtějí – nikdo jim do toho nezasahuje, protože jinak by byl mediálně označen za cenzora a nepřítele, a ještě jim z toho plynou slušné materiální podmínky. Kdyby se obě instituce spojily, nutně by  musel nejprve proběhnout hloubkový audit jejich činnosti, a to i zpětně. Zjištění, která by mohla vyplavat, asi nenaplňují osazenstvo DÚ velkým optimismem, jinak by se tolik nebránili průvanu, který může do jejich životů vnést čistý vzduch a novou energii.

Skandální neznalost, Lidové noviny 15. července 2007
Pan ministr by si měl dát pozor na to, co říká, ať už mu tyto bludy radí kdokoliv. Svými výroky hrubě urazil Helenu Albertovou, která byla za totality persona non grata a ústav vedla od roku 1990 s okruhem pracovníků, mezi něž patří osobnosti české teatrologie. Proměnila jej v odbornou a informační moderní instituci, která existuje všude v Evropě. Ministr se prý nechal slyšel, že DÚ je mafie.

Divadelní ústav není reliktem totality, Právo 14. července 2007
Vytvoření Národního institutu umění, zastřešujícího umělecké oblasti od hudby až po výtvarné umění, sugeruje socialistické představy o všeobjímajícím ústavu plném univerzálních "odborníků". Nebyl by spíše toto "relikt"? Případnému sloučení NIPOSu a DÚ má podle ministra předcházet audit. Doufejme, že přesvědčivě ukáže, že šetřit se má tam, kde je to opravdu zapotřebí.

Skandální neznalost, Lidové noviny14. července 2007
Neví (ministr kultury Václav Jehlička), že kunsthistorici mají Ústav dějin umění, literáti Ústav české literatury, filmaři Filmový ústav... Naopak jediné divadlo nemá institucionální zastoupení v Akademii věd, neboť někdejší oddělení pro jeho studium přešlo pod křídla Divadelního ústavu.

Jehlička: Divadelní ústav je přežitek, Lidové noviny 14. července 2007
Plánovaný krok může podle odborníků ohrozit kontinuitu instituce, která od roku 1945 dokumentuje české divadlo, publikuje a zajišťuje i prezentaci českého divadla v zahraničí. Podle expertů je činnost DÚ nenahraditelná. NIPOS monitoruje především amatérské regionální aktivity v kultuře. Ministr se ale domnívá, že DÚ je relikt minulé doby. Vznikl podle něj v době, kdy režim chtěl na divadlo dohlížet.

Divadelní ústav je přežitek, míní ministr Jehlička, Hospodářské noviny, 13. července 2007
Sloučení DÚ a Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) je jedním z kroků, jimiž chce Jehlička snížit počet příspěvkových organizací ministerstva. Vyvolalo však obavy divadelníků. Vzniklá organizace by podle ministra měla být institutem i pro další umělecké oblasti - hudbu, film či výtvarné umění. "Přejít by do ní měly dvě třetiny zaměstnanců z obou stávajících institucí," řekl ministr. Případnému sloučení obou institucí ale bude podle něj předcházet audit.

Ministr kultury Václav Jehlička o Divadelním ústavu, Divadlo.cz / ČTK 13. července 2007
Divadelní ústav (DÚ) je podle ministra kultury Václava Jehličky přežitkem minulé doby a jeho práci v některých aspektech suplují i další instituce. Jiné umělecké oblasti pro svou teorii instituce nemají, řekl ministr v rozhovoru pro ČTK. I proto plánuje v rámci úspor v resortu ústav spojit s další institucí. "Musí být zdravý poměr mezi podporou teoretických studií a tím, co dáme do živého umění," řekl.

Jehlička: Začátkem úspor je snížení počtu náměstků, Týden/ČTK 29.června 2007
Snížení počtu náměstků ministra ze čtyř na tři je prvním z úsporných opatření, která plánuje ministr kultury Václav Jehlička. Úspory se nemají podle ministra dotknout přímé podpory kultury či programů péče o památky, řekl v Lokti na Sokolovsku. Jehlička odmítl, že by odstoupení náměstka Adolfa Tomana bylo vyjádřením jeho nesouhlasu s chystanými opatřeními. "Náměstek Toman mě požádal, aby mohl sám podat rezignaci," uvedl Jehlička.

Náměstek ministra kultury Toman rezignovalNovinky.cz 28. června 2007
Za Tomanovou rezignací by mohl stát záměr ministerstva sloučit Divadelní ústav s organizací NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), Toman údajně s tímto krokem nesouhlasí. Měl také ve své sekci množství příspěvkových organizací, jejichž počet plánuje ministr redukovat. Ten uvažuje také o záměru spojit obě zmíněné organizace.

Ministr Jehlička plánuje snížit počet příspěvkových organizací o třetinu, vládní server/ČTK 22. června 2007
Ministr kultury Václav Jehlička zvažuje, že bude slučovat či rušit některé příspěvkové organizace ministerstva. Uvedl to na včerejší tiskové konferenci věnované přípravě rozpočtu na příští rok. Ministr Jehlička věří, že se mu podaří prosadit stejnou, případně i vyšší sumu, než jakou má resort k dispozici letos. Připravuje se však i na to, že by se výdaje ministerstva krátily, tak jak s tím zatím návrh státního rozpočtu počítá. Podle informací by se počet příspěvkových organizací mohl snížit až o třetinu. Dnes jich má úřad 32, plánuje ponechat si ty nejvýznamnější.

Prvními z organizací, kterých by se slučování mohlo týkat, by měly být podle Jehličky Divadelní ústav a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu). "Divadelní ústav by měl být jakousi konstrukcí pro zastřešení dalších institucí," řekl Jehlička. Proto ministr ani nejmenuje nového ředitele ústavu. Poté, co se jeho bývalý ředitel Ondřej Černý stal ředitelem Národního divadla, konalo se výběrové řízení. Ze dvou uchazečů sliboval ministr vybrat Černého nástupce do 1. července. Výběrová komise přitom jednohlasně doporučila jednoho z uchazečů.

Informace o NIPOS najdete: http://www.nipos-mk.cz/onas.asp
Informace o IU - DÚ najdete: http://www.divadelni-ustav.cz/  http://www.institutumeni.cz/ 
Seznam a webové adresy na příspěvkové organizace ministerstva kultury najdete:
http://www.mkcr.cz/ministerstvo/prispevkove-organizace.htm

ad II. Přehled úkolů z Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013, které jsou relevantní pro DÚ a NIPOS:

úkol č. 8 Zajištění statisticko-ekonomických dat s vyšší vypovídací hodnotou. Větší využívání dat Českého statistického úřadu z nově zaváděného satelitního účtu neziskových organizací, zavedení vhodné odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) a mezinárodní klasifikace činnosti neziskových organizací (INCPO) pro oblast kulturních organizací.

úkol č. 17 Podpora uchovávání a zpřístupňování uměleckých děl - včetně audiovizuálních a elektronických archívů a dalších archivů institucí a subjektů zabývajících se živým uměním a sbírkovou činností. Zajištění jejich využitelnosti pro současné potřeby i pro budoucí generace.

úkol č. 21 Vytvoření metodiky řízení a způsobu evaluace činnosti stávajících uměleckých příspěvkových organizací MK

úkol č. 22 Analýza poskytování kulturních služeb v oblasti umění prostřednictvím organizací zřizovaných státem

úkol č. 25 Koordinace a transparentní příprava a realizace prezentace současného českého umění na reprezentativních mezinárodních projektech. Zavedení pravidelného vyhodnocování a průběžného mapování účasti státních i nestátních subjektů na významných mezinárodních akcích.

xxxxxx

ad III. Návrh koncepce rozvoje Institutu umění - Divadelního ústavu na období 2007 - 2012 (Word 219 b)Koncepce PhDr. Evy Žákové předložená v rámci výběrového řízení na obsazení místa ředitele Institutu umění - Divadelního ústavu vypsaného Ministerstvem kultury ČR.  

xxxxxx

ad IV. Tisková zpráva pověřené ředitelky IU-DÚ (Word 162 b)
Vyjádření pověřené ředitelky IU-DÚ k záměru sloučit organizaci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu a k tiskové zprávě ČTK z 13. července 2007 - vyjádření ministra kultury ČR k činnosti Divadelního ústavu.

ad V. doplňující informace ProCulture:
Po odchodu Ondřeje Černého do Národního divadla v dubnu t. r. vypsalo Ministerstvo kultury výběrové řízení na post ředitele Divadelního ústavu (jehož název byl rozšířen na Institut umění-Divadelní ústav). V zadání bylo vytvořit koncepci s důrazem na rozšíření dosavadní činnosti organizace.

Ministr kultury ČR se však rozhodl nejmenovat ředitele/ředitelku do funkce z důvodu „zvažovaného záměru vytvořit národní kulturní instituci s pracovním názvem ‚Národní institut umění‛, jejíž činnost bude zaměřena zejména na tvorbu statisticko-ekonomických dat s vyšší vypovídací hodnotou a vytvoření komplexní informační databáze pro koncepční, rozhodovací a legislativní činnost a pro mezinárodní spolupráci v kultuře“.

Nová instituce by měla vzniknout sloučením dvou stávajících příspěvkových organizací – Institutu umění-Divadelního ústavu a Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Ministerstvo ponechalo ve funkci pověřené ředitelky Evu Žákovou a zadalo jí zpracovat návrh postupu sloučení s kontrolním termínem odevzdání do konce července 2007, a to bez jakýchkoli bližších specifikací. (více viz vyjádření pověřené ředitelky bod III.)

Samotné ministerstvo kultury k tématu poprvé jasně vyslovilo ve své tiskové zprávě dne 27. července 2007. Do té doby byly záměry MK prezentovány pouze prostřednictvím médií. Podle informací Českého střediska ITI, které zastřešuje divadelní scénu v ČR má odborná divadelní obec veškeré informace o chystaných změnách v její klíčové instituci pouze zprostředkovaně - právě z tisku. Odborné veřejnosti tedy nejsou známy dokumenty, které by výše uvedené plány MK blíže vysvětlovaly.

Zpracovala Marta Smolíková, ProCulture/Otevřená společnost o.p.s.

(18.07.2007)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.