Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Kauza Galerie Klatovy/Klenová pokračuje peticí

Vlnu diskuzí mezi odbornou veřejností, tiskem i Radou Západočeského kraje vzbudilo březnové odvolání ředitele Galerie Klatovy/Klenová (GKK). Proti se vyjádřila  Umělecko historická společnost (UHS) a po zveřejnění  článku UHS v západočeské mutaci MfD vystoupili další, včetně bývalé ředitelky galerie,  která se domívá, že dopis  se neopíral o objektivní informace. Server Artalk zveřejnil text Marcela Fišera, kterým se snaží vyvrátit negativní argumenty ke svému působení v GKK. Pět mužů českého výtvarného umění iniciovalo petici proti odvolání Mgr. Marcela Fišera z funkce ředitele Galerie Klatovy/Klenová. Více podrobností:

Petice je reakcí na odvolání ředitele Galerie Klatovy/Klenová ze dne 16. března 2009, které  považuje za nedostatečně zdůvodněné, nekoncepční a neuvážené. Petice také upozorňuje na způsob odvolání , který vzbuzuje "obavy z nežádoucího přerůstání politického vlivu do sféry veřejných kulturních institucí." Petice požaduje aby..."Rada Plzeňského kraje přistoupila při dalším řešení situace k objektivnímu a transparentnímu výběrovému řízení na funkci ředitele za účasti respektovaných odborníků, aby bylo zaručeno zachování stávající vysoké odborné úrovně Galerie Klatovy/Klenová. V případě nutnosti komplexního posouzení situace v galerii požadujeme, aby tak bylo učiněno formou nezávislého auditu."

PETICE PROTI ODVOLÁNÍ MGR. MARCELA FIŠERA Z FUNKCE ŘEDITELE GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ

Petiční výbor:
MgA. Michal Pěchouček
umělec, Slévačská 902/11 Praha 14, 198 00 (mluvčí petičního výboru)
PhDr. Ludvík Hlaváček
ředitel Centra pro současné umění Praha, Jelení 9, 11800, Praha 1
Phdr. Ing. Pavel Liška, rektor Vysoké školy umělecko-průmyslové, nám. Jana Palacha 80, 116 93, Praha 1
prom. hist. Jiří Ševčík, CSc.
prorektor Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, Praha 7
doc. MgA. Dušan Zahoranský
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Adresát:
Rada Plzeňského Kraje, Plzeňský kraj Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Dne 16. 3. 2009 Rada Plzeňského kraje náhle a bez zřejmého důvodu odvolala ředitele Galerie Klatovy/Klenová Marcela Fišera. Odborná i laická veřejnost je vážně znepokojena jeho odvoláním a zejména způsobem, jakým k němu došlo. Tak závažné rozhodnutí není podloženo věrohodným zdůvodněním (nejasné vyjádření o nedostatečné komunikaci považujeme za zástupné, zvláště když jej ředitel záhy vyvrátil, stejně jako podsouvání odpovědnosti za Krajem již schválenou koupi mlýna v Horažďovicích pro potřeby stálé expozice).

Tento postup je zvláště zarážející v případě Galerie Klatovy/Klenová, jejíž aktivity jsou již mnoho let obecně vnímány jako výrazně překračující běžnou úroveň regionálních galerií, na čemž nese zásluhu především stávající ředitel a tým odborníků, který se mu zde podařilo vybudovat. Během svého téměř desetiletého působení dokázal M. Fišer vytvořit instituci, která kvalitou své činnosti dalece překračuje nejen regionální, ale i česká měřítka (mezinárodní sympozia, cena Start Point, výstavy významných domácích i zahraničních umělců). Jeho osobní angažmá ve funkci vždy dalece překračovalo povinnosti ředitele příspěvkové organizace a jeho odborné i manažerské schopnosti jsou pro fungování galerie klíčové.

Z výše uvedených důvodů protestujeme proti tomuto nekoncepčnímu a neuváženému kroku. Odvolání M. Fišera může vyvolat destabilizaci organizace, která představuje jedno z nejvýznamnějších muzeí současného umění v České republice. Celá situace kolem odvolání také vzbuzuje (stejně jako např. v případě stavby Národní knihovny v Praze) obavy z nežádoucího přerůstání politického vlivu do sféry veřejných kulturních institucí.

Žádáme proto, aby Rada Plzeňského kraje přistoupila při dalším řešení situace k objektivnímu a transparentnímu výběrovému řízení na funkci ředitele za účasti respektovaných odborníků, aby bylo zaručeno zachování stávající vysoké odborné úrovně Galerie Klatovy/Klenová. V případě nutnosti komplexního
posouzení situace v galerii požadujeme, aby tak bylo učiněno formou nezávislého auditu.

Byli bychom rádi, kdyby tato petice nebyla vnímána jako nátlak na demokraticky zvolené reprezentanty Plzeňského kraje, nýbrž jako konstruktivní příspěvek k řešení krize, která ohrožuje kvalitní fungování důležité kulturní instituce.

Petice k podpisu na  http://www.zagkk.cz/cz/

Související články:

Umělecko historická společnost vystupuje proti odvolání ředitele Galerie Klatovy/Klenová

Související zdroje:

Server Artalk: Fišer vyvrací negativní argumenty ke svému působení v GKK

(31.03.2009)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.