Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Kolokvium galerie a muzea jako inspirativní prostor pro každého

Galerie středočeského kraje GASK pořádá dne 30. září 2010 kolokvium na téma Galerie a muzea jako inspirativní prostor pro každého. Navazuje na debatu, která proběhla  tento rok  v červnu v Jezuitské koleji a otevřela řadu zajímavých témat. GASK chápe tato neformální setkání jako důležitý a obohacující příspěvek k současnému vývoji galerijních institucí. Kolokvium pořádá GASK v Kutné Hoře ve spolupráci s LO Národní galerie a za přispění Uměleckohistorické společnosti. Okruhy připravili a debatu budou řídit Ondřej Horák (GASK) a Monika Sybolová (NG). Diskuze se zúčastní Marie Bergmanová (kurátorka GASK), E. Strouhalová (MG), Ondřej Chrobák (šéfkurátor GASK), Mira Keratová  (kurátorka), Pavel Vančát (kurátor), Michaela Kabátníková ( NG), Lucie Haškovcová (GHMP), Karin Kotová (DOX). Debaty jsou zaznamenávány a budou dále zpracovány do textového materiálu.

Tématické okruhy:
1.    Současný stav - co znamená LO v současném provozu galerií a muzeí
2.    Výstava: kurátor - propagace - lektor – návštěvník
3.    Komunikace mezi galerijní institucí a jejím návštěvníkem v 21. století
4.    Vize, budoucnost vnímání galerií a muzeí
Každý ze zúčastněných může tohoto setkání využít pro krátké (max 3 min) představení své činnosti, nebo práce své instituce. K dispozici je promítací plocha a projektor.

program:
od 10.00 možnost navštívit výstavy v GASK  (v doprovodu kurátorů výstav)
11.00 zahájení diskusního kulatého stolu v sále ve druhém výstavním patře
13.00 – 14.00 přestávka na oběd
14.00 – 17.00 pokračování diskuze

Potvrzení účasti na horak@gask.cz

Kontakt:
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora
Sekretariát: tel.: +420 725 607 388, Pokladna 725 377 433
Otevírací doba:
út-ne: 10:00 - 18:00 hod

(06.09.2010) ZDROJ: Galerie Středočeského kraje
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.