Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 čeká na projednání na úřadě vlády

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 na jejíž formulaci se podílelo ProCulture čeká na projednání na Úřadě vlády. Vláda ji ze svého programu odložila již dvakrát, a to 10. a 17. května 2006. Následující týden, tuto středu již dokument na programu nebyl. Rada uměleckých obcí zaslala premiéru Jiřímu Paroubkovi dopis, v němž jej informule, že přijetí Koncepce vládou považuje za politické vyjádření, že vláda oblast umění, která spoluvytváří naše kulturní dědictví, považuje za nedílnou součást osobnostního rozvoje jednotlivce, ale především celkového rozvoje České republiky, jak z hlediska soudržnosti společnosti, tak i z hlediska hospodářského.

Praha 24. května (ČTK) - Rada uměleckých obcí zahrnující deset odborných uměleckých sdružení zaslala v úterý dopis premiérovi Jiřímu Paroubkovi. Reaguje jím na skutečnost, že vláda již dvakrát po sobě odložila ze svého programu Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 až 2013. Předložit koncepci na jednání vlády do května bylo součástí plánu nelegislativních úkolů ministerstva kultury, jak se na něm shodl kabinet loni v prosinci.

Koncepce byla na programu vlády 10. a 17. května; před prvním termínem oznámilo ministerstvo kultury, že bod z jednání vlády přesouvá napříště, při druhém termínu se ministr kultury omluvil ze zdravotních důvodů a materiál se opět neprojednal. Na dnešním programu jednání kabinetu koncepce není, program na příští týden ještě nebyl zveřejněn. Podle mluvčí ministerstva se před projednáváním koncepce chce ministr kultury sejít s ministrem financí a premiérem, aby si ozřejmili finanční nároky koncepce.

"Přijetí koncepce vládou považujeme za politické vyjádření, že vláda oblast umění, která spoluvytváří naše kulturní dědictví, považuje za nedílnou součást osobnostního rozvoje jednotlivce, ale především celkového rozvoje České republiky, jak z hlediska soudržnosti společnosti, tak i z hlediska hospodářského," stojí v dopise, který podepsal předseda Rady uměleckých obcí Šimon Pellar. S jeho názorem souhlasí prezidentka českého centra Mezinárodního divadelního institutu (ITI) Táňa Fischerová a zástupci Herecké asociace, Obce architektů, Sdružení autorů a interpretů, Obce spisovatelů a dalších šesti sdružení.

Koncepce je vůbec prvním strategickým dokumentem z oblasti umění od roku 1990 a jeho přijetí považuje Rada uměleckých obcí za klíčový mezník v kulturní politice českého státu. "Domníváme se, že je bezpodmínečně nutné umění podporovat všemi dostupnými (nejen finančními) prostředky, a sice na základě koncepčního programu," píší signatáři dopisu. Cílem koncepce je především pojmenovat nástroje a metody účinnější podpory umění, na jejichž formulaci se podílela odborná veřejnost včetně uměleckých obcí.

Koncepce předpokládá meziresortní spolupráci a financování nejen ze státního rozpočtu. Její přijetí by mělo vytvořit předpoklady pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. "V souvislosti s transformací státní správy a přesunu kompetencí na kraje je nutné, aby existovala koncepce podpory umění na centrální úrovni. Takovou koncepci chápeme jako předpoklad i podklad pro vytváření koncepcí pro kraje či města," píší umělci premiérovi.

Koncepci účinnější podpory umění si objednalo ministerstvo u Divadelního ústavu, její příprava trvala dva roky. Návrh koncepce předal ústav loni v říjnu ministerstvu k připomínkovému řízení. V březnu se konalo vnitřní připomínkové řízení, které bylo v dubnu uzavřeno a materiál byl zařazen na jednání vlády 10. května.

Garantem koncepce na ministerstvu byla bývalá ředitelka odboru umění a knihoven Blanka Čermáková, jíž Jandák bez zdůvodnění odvolal loni v prosinci. Materiál zahrnuje důkladné zmapování mnoha oblastí umění, jejich výstupů pro veřejnost, financování a podobně. Jeho tvůrci uspořádali několik veřejných debat, jež shromažďovaly poznatky a připomínky k tomu, jak stát k umění a jeho podpoře přistupuje. I když nebyl materiál zatím vládou přijat, často se z něj již v mnoha případech citovalo. Přístupný je na internetové stránce http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/.

Přestože několik českých vlád po sobě zakotvilo do svého prohlášení snahu věnovat na kulturu přibližně jedno procento ze státního rozpočtu, mnoho let tato částka stále klesala až na loňských 0,49 procenta. Letos má ministerstvo kultury k dispozici 0,5 procenta státního rozpočtu.

Markéta Horešovská rot

Související stránka: http://www.proculture.cz/index.php?section=75&a_id=979
Plný text dopisu

Lidové noviny: 25. 5. 2006 Koncepce podpory umění chybí

(26.05.2006) ZDROJ: RUO
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.