Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Konference na téma Umělci prostředníci změny?

Při příležitosti 25. výročí úmrtí Heinricha Bölla chce pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung spolu s Goethe-Institutem v Praze, Institutem umění a dalšími partnerskými organizacemi připomenout život, dílo a odkaz tohoto spisovatele a to prostřednictvím Dnů Heinricha Bölla v Praze. V jejich průběhu se kromě výstavy Obhájci lidských práv v Rusku koná konference na téma umělců jako možných nositelů společenských změn.  Pod titulem Umělci prostředníci změny? chce přivést ke společnému dialogu  české i německé osobnosti literatury, divadla, vizuálního umění spolu s  kritiky i odorníky ze společenskovědních oborů, kteří budou hledat odpovědi na otázky Jak vypadá dnešní „angažované umění“, jaká témata si vybírá a jak se tato témata proměňují? Nabízejí umělecké projekty v době krize nové perspektivy, koncepty, ideje či vize? Jak se umělci zapojují do veřejných záležitostí? Daří se současným „angažovaným“ umělcům oslovovat publikum, a jakými způsoby to dělají? Jaké rozdíly a podobnosti vyplývají z česko-německého srovnání? Konference proběhne v Národní technické knihovně 30. září 2010.
Program konference:

11.30–12.00 Registrace
12.00–12.30 Zahájení


12.30–14.00 Panel 1: Divadlo dnes – sociální laboratoř?
Václav Bělohradský (filozof, Praha/Terst)
Renate Klett (dramaturgyně a divadekní kritička, Berlín)
Miroslav Bambušek (dramatik a režisér, Praha)
Eva Salzmannová (herečka, Národní divadlo, Praha)
Moderátor: Ondřej Černý (ředitel, Národní divadlo, Praha)

14.00–14.30 Coffee Break

14.30–16.15 Panel 2: Síla slov – literatura jako námitka
Tanja Dückers (spisovatelka, Berlín)
Radka Denemarková (spisovatelka, Praha)
Ivan Klíma (spisovatel a publicista, Praha)
Burkhard Müller (literární kritik, Chemnitz)
Luděk Navara (novinář a spisovatel, Praha)
Moderátor: Pavel Mandys (publicista, Praha)

16.15–16.45 Coffee Break

16.45–18.30 Panel 3: Krize, jaká krize? Umění v nových podmínkách
Alice Creischer (vizuální umělkyně,Berlín)
Jiří David (vizuální umělec, Praha)
Dan Perjovschi (vizuální umělec,Rumunsko)
Jiří Ševčík (teoretik vizuálního umění, Praha)
Moderátorka: Martina Pachmanová (historička umění a kurátorka, Praha)

18.30–19.00 Občerstvení

19.00–21.30 Filmový večer s diskusí: Máte právo vědět

Projekce filmu Příběhy z Jodoku (Yodok Stories, 2008, Andrzej
Fidyk, Norsko, Polsko, 83 min.) ve spolupráci s organizací Člověk v tísni s následnou diskusí s pozvanými hosty. Významný polský režisér Andrzej Fidyk přesvědčil divadelního režiséra Jung Sung Sana, který se v roce 1994 po útěku ze severokorejského koncentračního tábora Jodok dostal přes hranice do Jižní Koreje, aby nastudoval muzikál věrně zachycující otřesné praktiky uplatňované v táboře. Mrazivé taneční choreografie, chorály a muzikálové árie vkládané mezi velmi otevřené popisy očitých svědků utrpení v severokorejských koncentračních táborech jsou umělecky působivou výpovědí o zločinech jedné z nejtvrdších diktatur na světě.

Konferenčními jazyky pro 1. a 2. panel jsou čeština a němčina a pro 3. panel čeština a angličtina. Simultánní tlumočení zajištěno.

Celý program Dnů Heinricha Bölla v Praze

Registrace na konferenci „Umělci: Prostředníci změny?“
(17.08.2010) ZDROJ: Heinrich Böll Stiftung Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.