Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Kultura v médiích (prezentace a reflexe umění)

Rada uměleckých obcí pořádá dne 11. listopadu 2004 sympozium Kultura v médiích (prezentace a reflexe umění). Cílem rokování je zjistit, jak sdělovací prostředky prezentují a reflektují kulturu a umění.

Sympozium je pořádané ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky, Magistrátem hlavního města Prahy a Sdružením výkonných umělců.

Příspěvky přislíbili:

Bohuslav Blažek, Miroslav Balaštík, Jan Halas, Jiří Hlaváč, Karel Hvížďala, Eva Kantůrková, Jana Klusáková, Zdeněk Lukeš, Karel Míšek, Ivo Mathé, Jan Rejžek, Břetislav Rychlík, Milan Schulz, Marta Smolíková, Oldřich Šíma

Sympozium se koná 11. 11. 2004 v 10 hodin v konírně Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1.

Toto sympozium volně navazuje na loňské, které Rada uměleckých obcí uspořádala 11.11. 2003, a sice na téma Kultura a společnost, společnost a kultura. Sborník referátů a příspěvků loňského sympozia je ke stažení na internetových stránkách Obce spisovatelů.

(04.11.2004) ZDROJ: Obec spisovatelů
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.