Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Nákladové nádraží Žižkov kulturní památkou? Vjel do něj vlak!

V sobotu 5. února 2011 v odpoledních hodinách najel do budovy pražského Nákladového nádraží vlak. Zřejmě couval vysokou rychlostí. Nezastavil na konci kolejiště, vyjel z něj a zadním nákladním vozem se naboural přímo do čelní administrativní budovy. Ta je přitom z pohledu odborníků z celého komplexu architektonicky nejcennější. Přítomní hasiči nechtěli k nehodě poskytnout žádné informace. Na otázku, zda se již začalo bourat, odpověděli, že je to také napadlo..." Zprávu přinesl server Tady to není developerovo. Nádraží bylo prohlášeno ministerstvem za kulturní památku, čímž mělo být zamezeno necitlivým přestavbám či zbourání. Proti tomu se však České dráhy, které pozemek na Žižkově vlastní, odvolaly. Proti rozhodnutí se bouřili i developeři ,,Podali jsme proti němu rozklad," řekl Leoš Anderle, ředitel developmentu společnosti Sekyra Group, jež na pozemku plánuje stavět. Zbourat stavbu si přeje také vedení radnice Prahy 3.

Prohlášení občanského sdružení TADY NENÍ DEVELOPEROVO, Praha, 8. února 2011

JSME skupina občanů Prahy 3 a nechceme nadále přihlížet tomu, jak se naše krásná čtvrť postupně mění v rejdiště developerů, kteří stále úspěšněji vyvíjejí tlak na naši radnici a magistrát ve prospěch krátkodechých projektů, jejichž jediným přínosem je nejčastěji jen rychlý zisk investorů – a občas, jako v případě Central Parku I, ani ten ne. Se znepokojením sledujeme, že Praha 3, která utrpěla již v osmdesátých letech rozsáhlou asanací a výstavbou panelových sídlišť, musí barbarským urbanismem trpět i dnes.

Opakovaně se objevují pokusy zastavět každou zelenou plochu na území MČ Praha 3: v minulých čtyřech letech to byl parčík v Kouřimské za budovou bývalého Strojimportu, pokusy vystavět garáže na Škroupově náměstí či v ZŠ Jarov. Všechny tyto projekty se díky občanskému odporu podařilo zastavit, ale hrozí další, mnohem rozsáhlejší, a nejde jen o zeleň, ale také o to, že chybí ucelená urbanistická koncepce a hrozící stavby jsou podle dostupných vizualizací předimenzované a architektonicky vesměs průměrné i horší. Proto jsme založili sdružení s názvem „Tady není developerovo“.


LÉPE než jako aktivní jednotlivci, budeme skrze naše sdružení moci vstupovat do stavebních řízení, připomínkovat připravované stavby již ve stádiu studií proveditelnosti a projektové dokumentace a vyvolávat o nich veřejnou diskusi.


NÁKLADOVÉ nádraží Žižkov je nejrozsáhlejším územím MČ Praha 3, jehož proměna se připravuje. Některé z uvažovaných projektů, a jsou to právě ty, které prosazuje i vedení MČ Praha 3, počítají se zbouráním budovy žižkovského nádraží, a to přesto, že jiné ji i po změně jejího využití organicky začleňují do nové čtvrti v této lokalitě. Budovu považujeme, stejně jako památková komise MK ČR, přední architekti i historici umění, ale na rozdíl od odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy, MČ Praha 3 a vlastníka území Českých drah, za kterého neformálně jedná Sekyra Group, za mimořádně památkově cennou.


PRVNÍM krokem našeho sdružení, zaregistrovaného v lednu t.r., tak logicky bylo spuštění internetové petice za záchranu této budovy a její prohlášení kulturní památkou. „Uznáváme nespornou historickou a architektonickou hodnotu této industriální stavby evropského významu. Nesouhlasíme se záměrem developerské lobby budovu zbořit a na jejím místě vystavět rychlostní komunikaci bez jasného urbanistického a dopravního konceptu,“ uvádíme v petici adresované ministru kultury, který nyní rozhoduje o tom, zda budovu památkou vyhlásí, či nikoli. Během několika dnů petici podepsaly již přes tři stovky lidí. Podařilo-li se jiné skupině nadšenců před nedávnem zachránit budovu odepsaného nádraží v Ústí nad Orlicí, a bojuje-li podobná skupina o záchranu hlavního nádraží v Mladé Boleslavi, věříme, že můžeme uspět také. V Praze už kdysi díky politické ignoranci jedno nádraží zbouráno bylo. Tak jako v případě Těšnova je i zde hlavním argumentem silniční průtah, tzv. jarovská spojka, zastaralý záměr přivést na Žižkov další automobily spojením s městským okruhem a štěrboholskou radiálou. Jako vždy existují i v tomto případě citlivější dopravní řešení a projektů na nové využití budovy nádraží jsou celé štosy. Chceme s nimi v následujícím roce veřejnost seznámit.


ÚSILÍM za záchranu nákladového nádraží se ovšem naše plánované aktivity nevyčerpávají. Nesmyslných nebo ohyzdných staveb chystá radnice Prahy 3 či jí blízcí developeři postavit více, namátkou je to komplex budov tzv. ústupového bydlení v parku na Pražačce, monumentální projekt pěší lávku mezi Vítkovem a Parukářkou, garáže na náměstích Jiřího z Poděbrad či Komenského, komplex Vysoké školy J.A.Komenského na Koněvově třídě apod. Samostatnou pozornost si zaslouží stavby, které mají podle záměrů radnice a developerů sousedit s vrchem sv. Kříže, zvaným Parukářka, ať už jde o plánovaný projekt firmy Ortenaria známý z pořadu ČT reportéři (tzv. Central Park II), dostavbu Olšanského náměstí v sousedství ZŠ Chelčického či zamýšlené zbourání skautské klubovny za SUDOPem.


CHCEME naši čtvrť rozvíjet, ne ji konzervovat. Odmítáme ale diktát developerů a bojácných politiků, proto povedeme diskusi s odbornou i laickou veřejností, transparentně s cílem zvolit projekty vhodné pro kouzlo Žižkova a lesk Vinohrad, pro něž tyto naše čtvrtě milujeme.


Za Tady není developerovo, o.s.:
Tomáš Mikeska, předseda, tel: 777 012 248,
Helena Benýšková, místopředsedkyně,
Dan Merta, člen výboru,
Matěj Stropnický, člen výboru;

Bližší informace najdete na stránce Iniciativy za ochranu přírody a kulturního dědictví v Praze 3:
http://www.tadynenideveloperovo.cz/

Petici za vyhlášení Nákladového nádraží Žižkov kulturní památkou můžete podepsat zde:
http://www.tadynenideveloperovo.cz/petice

 

 Do nádraží najel vlak

 Foto: Monika Skopalová

(10.02.2011) ZDROJ: Tady to není developerovo
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.