Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

On line diskuze na téma výuka prostřednictvím tanečního umění

Na metodickém portálu k rámcovým vzdělávacím programům http://www.rvp.cz výzkumného ústavu pedagogického  bylo zprovozněno diskuzní fórum k výuce předmětu Taneční a pohybová výchova na základních školách. Odborný tým  ve složení Eva Blažíčková (Duncan Centre konzervatoř), PhDr. Romana Lisnerová (Výzkumný ústav pedagogický), Mgr. Bohumíra Cveklová (NIPOS-ARTAMA) a prof. Ivanka Kubicová (Katedra tance Hudební akademie múzických umění) připravil během své celoroční práce návrh obsahu předmětu Taneční a pohybová výchova, který by se mohl brzy objevit v nabídce volitelných předmětů rámcově vzdělávacích programů českých základních škol. Předmět taneční a pohybová výchova nabízí výuku prostřednictvím tanečního umění a vytváří další prostor pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence sociální a personální, komunikační a občanské a zároveň umožňuje větší měrou přispět k dosahování cílů základního vzdělávání. Oficiální část diskuze na portálu RVP probíhá od 1. června do 15. srpna 2009. 

Tento materiál by po příslušné odborné diskuzi mělo posoudit ministerstvo školství a zařadit do nabídky volitelných předmětů ZŠ. Pilotní výuka tohoto předmětu na vybraných pražských školách probíhá již několik let a podle svědectví učitelů, vedení škol, dětí i jejich rodičů má velmi pozitivní výsledky.  V návrhu dokumentu nalezneme


Související odkazy:

Diskuzní fórum

Dokument taneční a pohybová výchova

(02.07.2009) ZDROJ: Výzkumný ústav pedagogický
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.