Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Petice Východočeské galerie a muzeum v Pardubicích

Pardubický kraj se chystá sloučit Východočeskou galerii a Východočeské muzeum v Pardubicích v jednu instituci. Toto sloučení mělo proběhnout bez diskuse s odbornou veřejností na základě rozhodnutí  Rady Pk  28.3. 2011 již k 1. červenci 2011. Díky tlaku odborné veřejnosti a médií bylo toto rozhodnutí odloženo na září 2011. Signatáři petice předkládají 7 argumentů, proč by nemělo ke sloučení insitucí dojít, mimo jiné i ten, že se k připravovanému sloučení negativně vyjádřil i Magistrát města Pardubice prostřednictvím v médiích zveřejněných pochybností primátorky. Petenti požadují, aby Pardubický kraj vedl otevřenou diskusi s veřejností o skutečných důvodech, které jej ke sloučení vedou a sdělil, jaké jsou konkrétní záměry s využitím domu U Jonáše a pardubického zámku.
Petice za zachování samostatnosti Východočeské galerie a Východočeského muzea v Pardubicích

Tuto petici, jejíž znění je k přečtení níže, můžete fyzicky podepsat na těchto místech: Divadlo 29, Galerie Fons, knihkupectví Helios, Univerzita Pardubice, Východočeské divadlo, divadlo Exil, vinárna Petite France (Pernštýnská 42, Pardubice)

Místa jsou průběžně doplňována, dejte organizátorům petice vědět i o tom Vašem.

Petice ve formátu a podpisový arch jsou ke stažení zde.

Organizátoři předem děkují těm, kteří se k akci připojí. Ohledně předání či zaslání vyplněných podpisových archů prosím kontaktujte Jana Adamce.

ELEKTRONICKOU PETICI MŮŽETE PODEPSAT ZDE

Monitoring tisku k tomuto tématu je ke stažení zde.

Reportáž z Českého rozhlasu Pardubice

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­....

Krajskému úřadu Pardubického kraje

Petice za zachování samostatnosti Východočeské galerie a Východočeského muzea v Pardubicích

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Pardubický kraj se chystá sloučit Východočeskou galerii a Východočeské muzeum v Pardubicích v jednu instituci. Toto sloučení mělo proběhnout bez diskuse s odbornou veřejností na základě rozhodnutí  rady Pk  28.3. 2011 již k 1. červenci 2011. Díky tlaku odborné veřejnosti a médií bylo toto rozhodnutí odloženo na září 2011.

Nesouhlasíme s tím, aby pod dočasným tlakem a naprosto neodborným způsobem došlo ke sloučení dvou samostatných kulturních zařízení, Východočeské galerie a Východočeského muzea. Obě kulturní instituce patří mezi nejúspěšnější v kraji a k jejich sloučení není v tuto chvíli žádný důvod. Jakékoli sloučení do nových větších útvarů oslabí a rozmělní jejich poslání a do budoucna může degradovat kulturní dění v kraji a v krajském městě.

Dále požadujeme, aby Pardubický kraj vedl otevřenou diskusi s veřejností o skutečných důvodech, které jej ke sloučení vedou. A také chceme, aby Pardubický kraj sdělil, jaké jsou jeho konkrétní úmysly na využití domu U Jonáše a pardubického zámku.

Zároveň vyzýváme vedení kraje, aby napříště již upustil od praktik direktivního rozhodování bez účasti veřejnosti a rádi bychom připomněli, že úkolem volených zástupců kraje je zastupování zájmů veřejnosti a voličů, ke kterému se vždy v předvolebním období s plným nasazením hlásí.

Pro sloučení těchto dvou významných kulturních institucí neexistuje reálný důvod. Připomeňme si jen několik hlavních faktů, které proti tomuto sloučení vypovídají zcela jednoznačně:

1. VČM a VČG jsou institucemi, jejichž společným jmenovatelem je péče o kulturní hodnoty. Tím ovšem jejich podobnost začíná a zároveň končí.

2. Obě instituce jednoznačně prokázaly za dobu své existence, že patří nejen mezi nejúspěšnější ve svém oboru v kraji, ale v mnoha ohledech svým významem tyto regionální hranice přesahují.

3. Názvy institucí Východočeské muzeum a Východočeská galerie jsou zároveň značkami a reprezentují obě instituce mezi odborníky a kulturní veřejností.

4. V současné době je Východočeská galerie jedinou galerií moderního umění se sbírkotvornou činností v Pardubicích a největší galerií v Pardubickém kraji. Jediná disponuje rozsáhlou sbírkou umění 20. století.

5. Pardubický kraj právě investoval do rekonstrukce domu U Jonáše 20 milionů Kč za účelem zkvalitnění galerijního prostoru. V záměru sloučení obou institucí se ale s objektem domu U Jonáše nepočítá.

6. Sloučení Východočeské galerie a Východočeského muzea je v rozporu s koncepcí rozvoje muzejnictví Pardubického kraje v letech 2010 – 2015, kde jsou obě instituce zmiňovány a mají své specifické funkce. (str.5: „VČG je střešní galerijní organizace kraje s rolí krajského metodika a prostředníka pro oblast výtvarného a vizuálního umění, a je koordinátorem pomoci ostatním sbírkotvorným institucím v oblasti výtvarného umění.“)

7. V neposlední řadě má k připravovanému sloučení negativní stanovisko i Magistrát města Pardubice, což bylo jasně prezentováno pochybnostmi primátorky v médiích. Analýzu, na jejímž základě krajští úřední sloučení obou institucí připravili, odmítli zveřejnit. Odborné veřejnosti ani médiím nikdo uspokojivě nevysvětlil důvody jejího zadání, a proto máme oprávněné podezření, že deklarované důvody tohoto spojení jsou důvody zástupnými. Svědčí o tom i fakt, že se v průběhu času několikrát proměnily: nejprve to byly úspory, posléze nedostatečná spolupráce obou institucí a posledním důvodem, který zazněl z úst náměstka hejtmana Romana Línka, je snaha zatraktivnit zámecký areál. Komise, kterou na základě nesouhlasu veřejnosti kraj následně ustavil, má do konce srpna posoudit záměr sloučení galerie a muzea a také odpovědět na otázku: „jak co nejlépe využít areál pardubického zámku, aniž by utrpěla činnost muzea a galerie“. Formulace této věty –  radní pro kulturu a školství  Jany Pernicové – nás vede k obavám o to, co si pod tímto lepším využitím pardubického zámku ve skutečnosti představuje.

Petiční výbor:

Jan Adamec, V Ráji 1128, 530 02 Pardubice

Josef Procházka, Jiřího z Poděbrad 2589, 530 02 Pardubice

Pavel Šmíd, J. Poppera 18, 530 06 Pardubice


V Pardubicích 3. května 2011
(31.05.2011) ZDROJ: OffCity Pardubice
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.