Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Sympozium Vytváření dějin současného umění

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze ve spolupráci s Národní galerií v Praze zve na sympozium. Vytváření dějin současného umění, které se koná ve středu 30. května 2012 od 10 do 18 hodin. Sympozium je pořádáno u příležitosti výstavy Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012 a vydání antologie České umění 1980–2010.
Sympozium je pořádáno u příležitosti výstavy Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012 a vydání antologie České umění 1980–2010. Texty a dokumenty.

Příspěvky přednesou Milena Bartlová, Karel Císař, Vlasta Čiháková-Noshiro, Ondřej Chrobák a Tomáš Svoboda, Václav Janoščík, Karina Kottová, Josef Ledvina, Helena Musilová, Tomáš Pospiszyl (viz předběžný program v příloze).

Všichni přednášející i účastníci budou mít v den konání sympozia vstup na výstavu zdarma (od 9 hodin).

Po skončení sympozia od 18.30 proběhne křest katalogu výstavy Ostrovy odporu v kavárně Veletržního paláce.

Předběžný program (změna vyhrazena):


10.00–10.10 Úvodní slovo: Vladimír Rösel, Helena Musilová, Jiří Ševčík
10.10–10.50 Milena Bartlová (VŠUP): Co znamená psát dějiny umění?
10.50–11.30 Václav Janoščík (VŠUP): Mezi současností a dějinami se Zdeňkem Vašíčkem
11.30–12.10 Karina Kottová (FF MU): Faktory ovlivňující divákův prožitek současného umění v kontextu nových institucí
12.10–12.50 Ondřej Chrobák (CENS, Tranzitdisplay) a Tomáš Svoboda (Tranzitdisplay): Autonomní řeč výstavní architektury
12.50–13.30 Panelová diskuze

13.30–15.00 přestávka

15.00–15.40 Josef Ledvina: O funkci teorie umění v umělecké praxi
15.40–16.20 Karel Císař (VŠUP): Dějiny současného umění v zúženém poli
16.20–17.00 Vlasta Čiháková-Noshiro (Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků): Od umění akce k mulitmediální interakci
17.00–17.40 Tomáš Pospiszyl (FAMU): Zápasy o umění, boje o moc
17.40 Panelová diskuze

18.30 Křest katalogu Ostrovy odporu (kavárna Veletržního paláce)
 
Sympozium se koná v auditoriu Veletržního paláce Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7.
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.