Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

V roce 2010 Češi sepsali k Evropskému parlamentu jen 6 petic

Ačkoliv to někomu může připadat, že se u nás stále organizují nějaké petice, nepatří Češi v evropském měřítku k velkým aktivistům. V roce 2010 bylo k Evropskému parlamentu podáno celkem 1655 petic, z toho jen 13 petic se týkalo České republiky a sami čeští občané podali pouze 6 petic. Zatímco petice se zabývají případným porušováním už existující legislativy EU, Evropská občanská iniciativa, která bude spuštěna v dubnu 2012, dá občanům možnost přímo navrhnout legislativu novou. Pokud se vám jako členům výboru složeného nejméně ze sedmi občanů EU ze sedmi různých zemí EU podaří během jednoho roku shromáždit pro váš návrh alespoň milion podpisů občanů EU, budete vyslyšeni. Evropská komise pak bude mít 3 měsíce na to, aby váš návrh prozkoumala a rozhodla, co s ním. První sbírání podpisů může začít 1. dubna 2012. A není to žádný aprílový žert. Někteří už zkoumají terén. Kdo bude první?

Jak ukazuje zpráva o činnosti Petičního výboru v roce 2010, zůstávají hlavním předmětem petic občanů EU Evropskému parlamentu životní prostředí a základní práva. Občané dávají stále častěji přednost podání petice elektronickou formou (v loňském roce bylo elektronicky podáno už 63% petic). Nejpilnějšími zasilateli petic byli Němci, nejvíce petic se ale týkalo Španělska.

Autorem návrhu zprávy je španělský poslanec Willy Meyer z GUE/NGL. Petiční výbor bude o zprávě hlasovat 14. června, plénum 4. července. S blížícím se startem občanské iniciativy (2012) a Evropským rokem občanství (2013) nabízíme pohled na jeden ze stavebních kamenů evropského občanství.

Pomalý začátek

Petiční právo je starobylé právo odvolat se k panovníkovi s žádostí o akci na ochranu před zneužitím nebo k získání (ekonomické) pomoci v případě nouze. Tolik definice petičního práva z před několika století. V dnešní době je petice prostě písemná žádost parlamentu, vyzývající ho k akci. Občané, kteří chtějí upozornit na nedostatky v uplatňování legislativy EU se obrací na parlament evropský. Podívejme se, čím se Petiční výbor zabýval v minulosti a jaké jsou zájmy a obavy občanů dnes.

První petici tehdejší Parlamentní shromáždění – dnešní Evropský parlament – obdrželo hned v prvním roce své existence, v roce 1958. Přišla z Nizozemí a týkala se náhrady škod způsobených podvodem s kovovým šrotem. Po slibném začátku si Parlament na další petici musel počkat až do roku 1964. Rozjezd petic moc rychlý nebyl, do roku 1974 jich Parlament neobdržel víc než 10 za rok. Jak ale pravomoci Parlamentu po prvních přímých volbách v roce 1979 rostly, zvyšoval se i počet petic. V loňském roce jich do Parlamentu dorazilo 1655.

Co zaměstnávalo občany v roce 2010?

Občané EU upozorňovali například na nekalé praktiky podvodných katalogů, porušování legislativy EU týkající se životního prostředí, neuznávání profesionální kvalifikace, chtěli lepší označování potravin, řešení krizové situace s odpadem v italské Kampánii, a mnoho dalších.

V roce 2010 obdržel Evropský parlament 1655 petic, z nichž 864 (52%) bylo přípustných, tedy takových, které spadají do kompetencí EU. 14-procentní  propad v porovnání s rokem 2009 je zlomem v trendu stálého růstu počtu petic v uplynulých letech.

Petice, které jsou označeny jako nepřípustné, většinou zaměňují kompetence EU s kompetencemi národních institucí nebo Rady Evropy a jejího Evropského soudu pro lidská práva. Do kompetence EU nepatří ani  stížnosti týkající se rozsudků národních soudů.

Více než polovina petic se týkala Španělska (288 petic), EU jako takové (285), Německa (273) a Itálie (182). Hlavními tématy bylo životní prostředí (245), základní práva (152), vnitřní trh (131), spravedlnost (125) a doprava (101) Nejčastějším jazykem, ve kterých jsou petice podávány, zůstávají němčina (430), angličtina (295), španělština (261), italština (198) a francouzština (100). Nejpilnějšími petičníky jsou Němci (409), následováni Španěly (261), Italy (214), Rumuny (101) a Poláky (94). Nejméně petic podali Estonci, Slovinci a Slováci.

České republiky se týkalo 13 petic, nejčastějším tématem bylo životní prostředí na hranicích s Německem. Sami čeští občané podali celkem 6 petic.

Petičníci se stále častěji spoléhají na internet. Před pár lety překonal počet petic podaných elektronicky petice poslané poštou. V roce 2010 bylo prostřednictvím online formuláře podáno 63.2% petic.

Občanská iniciativa

Zatímco petice se zabývají případným porušováním už existující legislativy EU, Evropská občanská iniciativa, která bude spuštěna v dubnu 2012, dá občanům možnost přímo navrhnout legislativu novou. Pokud se vám jako členům výboru složeného nejméně ze sedmi občanů EU ze sedmi různých zemí EU podaří během jednoho roku shromáždit pro váš návrh alespoň milion podpisů občanů EU, budete vyslyšeni. Evropská komise pak bude mít 3 měsíce na to, aby váš návrh prozkoumala a rozhodla, co s ním. První sbírání podpisů může začít 1. dubna 2012. A není to žádný aprílový žert. Někteří už zkoumají terén. Kdo bude první?

 

Petice k Evropskému parlamentu - návod

Pracovní dokumenty petičního výboru z roku 2010

Otázky a odpovědi k občanské iniciativě

Publikace
Evropského parlamentu Petice EP v letech 1958-1979

ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.