Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Veřejná anketa k výběrovému dotačnímu řízení ministerstva kultury

Ministerstvo kultury vypsalo v souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007-2013, kterou schválila vláda v loňském roce, veřejnou anketu k výběrovému dotačnímu řízení v oblasti profesionálního divadla, hudby, tance, výtvarného umění, literatury a podpory vydávání neperiodických publikací v oblasti literatury. Podněty budou využity již při přípravě výběrových dotačních řízení na rok 2008. Uzávěrka ankety je 30. června 2007.

Veřejná anketa k výběrovému dotačnímu řízení

Ministerstvo kultury v souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007-2013, kterou schválila vláda v roce 2006, vypisuje veřejnou anketu k výběrovému dotačnímu řízení v oblasti profesionálního divadla, hudby, tance, výtvarného umění, literatury a podpory vydávání neperiodických publikací v oblasti literatury.

Anketa je vypsána:

k návrhům tematických okruhů výběrových dotačních řízení
a
ke kritériím hodnocení žádostí o dotace.Podněty budou využity při přípravě výběrových dotačních řízení na rok 2008.

Uzávěrka ankety je 30. června 2007.

Podrobné informace: - divadlo, hudba, tanec a výtvarné umění

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1783


Podrobné informace: - literatura a podpora vydávání neperiodických publikací
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1812

Další podklady:
Koncepce účinnější podpory umění 2007 - 2013

Pavla Petrová
ředitelka odboru umění
a knihoven
Ministerstvo kultury
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1

(25.05.2007) ZDROJ: MK
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.