Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Veřejná diskuze k tvorbě Standardu kvality profese učitele

MŠMT zahájilo veřejnou diskuzi k tvorbě Standardu kvality profese učitele. Definování  kvality práce učitele bude základem pro zamýšlený systém profesního růstu. „Všechny pedagogy vyzývám k účasti ve veřejné debatě o standardu kvality jejich práce,“ řekl ministr Ondřej Liška. Standard je v obecné rovině nástrojem pro dosahování, udržování a zvyšování kvality a jako takový umožňuje rovněž i její ocenění. Standard kvality profese učitele by měl popsat žádoucí kompetence a činnosti učitele a formulovat úroveň kvality, jíž by měli dosahovat všichni učitelé po několika letech praxe.
„Právě vznikající Standard vystihne, co a v jaké kvalitě dělají učitelé a učitelky, aby jejich žáci dosahovali žádoucích cílů vzdělávání. Cíle vzdělávání vycházejí z potřeb společnosti, ale na výuku jsou experty sami učitelé. Chceme proto, aby se na popisu požadavků podíleli zejména ti nejpovolanější - příslušníci učitelské profese. Věřím, že napomůžeme tomu, aby učitelé jako příslušníci profese diskutovali o povaze a znacích dobrého vyučování a aby našli shodu na odborné úrovni,"  zdůraznil ministr Liška.  „Učitelé zajišťují pro společnost nejdůležitější službu - vychovávají a vzdělávají, udržují kulturní kontinuitu a identitu společnosti, provázejí naše děti na cestě k dospělosti. Proto potřebují všestrannou podporu."

V současné době jsou na učitele kladeny nesrovnatelně vyšší nároky, než tomu bylo v minulosti. Standard kvality profese učitele by proto měl sloužit především jako nástroj podpory učitelů. „Společné stanovení kvality je náročný proces. Na oplátku však přinese učitelům větší jistotu, že to, co dělají, je účinné, poskytne jim oporu proti nekvalifikované kritice a v neposlední řadě bude sloužit jako vodítko pro profesní růst, který bude propojen s platovým postupem. Věřím, že výsledkem budou dobře vzdělaní žáci, kvalitní učitelé a spokojení rodiče,"  uvedl ministr Liška.
 
Plánovaný harmonogram diskuze:

I. etapa                       16. 3. - 18. 5. 2009
II. etapa                      1. 6. - 15. 7. 2009
 
Zveřejnění první dokončené verze standardu - do konce října 2009 
 
Související odkazy:
(17.03.2009) ZDROJ: Ministerstvo školství
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.