Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Využití a rekonstrukce kostela sv. Michaela Archanděla

Cílem diskuzního fóra je umožnit na akademické půdě konfrontaci celého spektra názorů zainteresovaných stran (vlastník, Ministerstvo kultury, Národní knihovna, Magistrát hl. m. Prahy, Archeologický ústav AV ČR v.v.i., Národní památkový ústav, Univerzita Karlova, nevládní organizace). Diskusní fórum se bude konat 2. května 2007 od 14.00 do 17.30 hodin v aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1.

Pozváni a o krátký příspěvek byli požádáni:
Jerri Nowikovsky
Ing. Zdeněk Novák
PhDr. Vojtěch Balík
Mgr. Vlastimil Ježek
Mgr. Jan Kněžínek, prof.
PhDr. Petr Sommer, CSc.
doc. PhDr. Josef Štulc
prof. PhDr. Mojmír Horyna
Ing. Petr Macek
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík
Iveta Jordanová
Mgr. Adam Křístek.

Za studentskou iniciativu za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Líza Machoninová, studentka dějin umění na Filozofické fakultě UK, liza@duch.cz Vít Michalec, student českého a francouzského jazyka na Pedagogické fakultě UK, vitek.michalec@centrum.cz Filip Srovnal, student dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK, filip.s@email.cz Lukáš Snopek, student dějin umění na Filozofické fakultě UK, snopek.lukas@quick.cz

Další informace:
http://www.svatymichael.cz/

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.