Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Demonstrace: Nezdaňujte čtení, nezdaňujte informace

Výzvu na obranu knih iniciovanou a vedenou Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) podepsalo již téměř 160 000 občanů. SČKN v květnu 2011 jednal bezvýsledně s ministrem financí Miloslavem Kalouskem, kterému popsal důsledky chystaného zvýšení DPH na knihy. Varoval před snížením produkce českých knih minimálně o třetinu s největším dopadem na učebnice (předpokládaný pokles o více než 50 %), odborné knihy a překlady; rozpadem distribuční sítě, zánikem řady menších knihkupců a nakladatelů; zánikem 2–3 000 pracovních míst trhu práce; omezením nabídky nových knih, které v delším časovém horizontu negativně dopadne na čtenářskou gramotnost mladé generace, na vzdělanost celé společnosti a na její konkurenceschopnost. Z toho důvodu svolává Svaz knihkupců pod hlavičkou Výzvy na obranu knih demonstraci s heslem Nezdaňujte čtení, nezdaňujte informace na 22. června 2011 v 16 hodin v Praze na Staroměstském náměstí.
Dle tiskového prohlášení Svazu knihkupců a vydavatelů, informoval ministr Kalousek že: ... v zájmu koaliční dohody nelze udělit žádné výjimky z jednotné sazby DPH a že budoucnost českých knih je třeba obětovat politickému konsensu. 7. června 2011, prošla novela zvýšení sazby DPH v prvním čtení parlamentem ČR.
Z prohlášení SČKN:
Domnívali jsme se, že naše argumenty o devastujícím účinku zvýšení DPH pro české knihy, podepřené podpisy signatářů – nakladatelů, knihkupců, ale zejména čtenářů, přesvědčí naši politickou reprezentaci ke změně názoru. Přestože vládní politici tyto argumenty vesměs uznali, odmítli z krátkozrakého důvodu "udržení koalice" na avizovaném plánu zvýšení DPH cokoli měnit. Dne 7. 6. 2011 pak poslanecká sněmovna v prvním čtení novelu zákona o DPH schválila.
Tím náš boj proti tomuto nesmyslnému záměru rozhodně nekončí!

Zákon musí projít celým legislativním procesem a musí být schválen během dalších dvou parlamentních čtení, při nichž může být upraven pozměňovacími návrhy. V tlaku na politiky proto chceme dále pokračovat – představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů svolává demonstraci proti chystanému zvýšení DPH na knihy a tiskoviny. Demonstrace se uskuteční ve středu 22. června 2011 v 16 hodin v Praze na Staroměstském náměstí pod heslem Nezdaňujte čtení, nezdaňujte informace!

Knihkupce žádáme, aby o demonstraci informovali na svých prodejnách, nakladatele žádáme, aby informovali své spolupracovníky – autory, překladatele, editory, redaktory, typografy, tiskaře. Ostatní, kterým není osud českých knih lhostejný, zejména školy, knihovny, kulturní zařízení, ale i čtenářskou veřejnost, žádáme o šíření pozvánky na demonstraci podle svých možností. Ale hlavně – přijďte nás prosím podpořit!
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.