Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Empatic Civilization nová kniha Jeremy Rifkina

Ve své poslední knize Empatic Civilization zkoumá Jeremy Rifkin, prezident washingtonské Nadace pro ekonomické tredny, příběh historie ekonomiky optikou lidského soucitu a emaptie. Poukazuje na rozpor, který existuje mezi vizí světa, k níž směřujeme a naší schopností tuto vizi realizovat. Podle Rifkina tkví podstata tohoto rozporu v současném stavu lidského vědomí. V díle Empatic civilization se zabývá... dramatickým vývojem lidského soucítění a vytváří novou sociální mozaiku sestavenou z rozmanitých disciplín humanitních věd včetně, literatury, umění,politologie, theologie, antropologie, sociologie, psychologie  a teorie komunikace. Klíčová otázka, kterou autor v publikaci lidstvu pokládá zní.. Jsme jako civilizace schopni dosáhnout tzv. globálního soucitu (global empathy) včas tak, abychom zabránili kolapsu lidské civilizace a zachránili naší planetu?

Jeremy Rifkin je prezidentem washingtonské Nadace pro ekonomické trendy, poradcem Evropské unie a pedagogem programu pro vzdělávání výkonného firemního managementu na Warthově Institutu Pensylvánské Univerzity. Pan Rifkin je také předsedou kulatého stolu podnikatelů zaměřeného na otázky třetí průmyslové revoluce (Third Industrial Revolution Global CEO Business Roundtable). Ten shromažďuje sto reprezentantů největších amerických a evropských korporací, kteří chtějí reagovat na výzvy třetí průmyslové revoluce, konkrétně problematiku ekonomického oživení, energetické bezpečnosti a klimatických změn.

Jeremy Rifkin uzavíral v roce 2009 Fórum pro kreativní Evropu v Praze příspěvkem na téma Třetí průmyslová revoluce: další fáze evropské integrace (The Third Industrial revolution: The next stage of European Integration)  

Empatic Civilization, Jeremy Rifkin
Never has the world seemed so completely united-in the form of communication, commerce,  and culture-and so savagely torn apart-in the form of war, financial meltdown, global warming, and even the migration of diseases.

No matter how much we put our minds to the task of meeting the challenges of a rapidly globalizing world, the human race seems to continually come up short, unable to muster the collective mental resources to truly “think globally and act locally.” In his most ambitious book to date, bestselling social critic Jeremy Rifkin shows that this disconnect between our vision for the world and our ability to realize that vision lies in the current state of human consciousness. The very way our brains are structured disposes us to a way of feeling, thinking, and acting in the world that is no longer entirely relevant to the new environments we have created for ourselves.

The human-made environment is rapidly morphing into a global space, yet our existing modes of consciousness are structured for earlier eras of history, which are just as quickly fading away. Humanity, Rifkin argues, finds itself on the cusp of its greatest experiment to date: refashioning human consciousness so that human beings can mutually live and flourish in the new globalizing society…

As the forces of globalization accelerate, deepen, and become ever more complex, the older faith-based and rational forms of consciousness are likely to become stressed, and even dangerous, as they attempt to navigate a world increasingly beyond their reach and control. Indeed, the emergence of this empathetic consciousness has implications for the future that will likely be as profound and far-reaching as when Enlightenment philosophers upended faith-based consciousness with the canon of reason.
 

 

(09.02.2010) ZDROJ: Foundation on Economic Trends
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.