Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropská unie

EK zahajuje veřejné konzultace ke kulturním a tvůrčím odvětvím

Evropská komise zahájila proces veřejných konzultací k tzv. Zelené knize/Green Paperu na téma Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Cílem procesu konzultací je zohlednění otázek a témat, která ovlivňují kulturní a tvůrčí odvětví v Evropě a to od podmínek pro podnikání v oblasti kulturních a tvůrčích odvětví po potřebu otevření společného evropského kulturního prostoru. Ten by se mohl projevit například v rozvoji dovedností či propagaci evropských tvůrců na globálním poli. Konzultace jsou otevřeny jak pro občany Evropské unie, jednotlivé organizace, národní, regionální a místní veřejnou správu tak pro evropské instituce a asociace z oblasti kulturních a tvůrčích odvětví.  Podněty občanů a organizací získané v průběhu procesu konzultací by měly pomoci ušít na míru politity a podpůrné programy EU, které se dotýkají kulturních a kreativních odvětví. Konzultace ke  Green Paperu jsou otevřeny do 30. července 2010. 

Kulturní priority španělského předsednictví

Španělská ministryně kultury Ángeles González-Sinde ohlásila na konci ledna 2010 tři prioritní oblasti kulturní politiky, jimž se bude po dobu svého předsednictví Španělsko věnovat. Patří k nim zvýšení potenciálu kultury s ohledem na místní a  regionální rozvoj; posílení role kultury jako faktoru ovlivňujícího ekonomický růst a sociální soudržnost a rozvoj a šíření digitálního obsahu. Zařazení kultury mezi prioritní oblasti evropské agendy nejen urychlí zotavení se z dopadů ekonomické krize a tvorbu pracovních míst, ale posílí zároveň občanskou zodpovědnost a tak i celý projekt společné Evropy,  říká ministryně kultury.
 

České kulturní projekty podpořené z programu Culture

Ve středu 9. září 2009 proběhne v pražském Divadle Komedie  tisková konference s cílem prezentace dva nezávislé české projekty podpořené z Evropského programu Culture. Jedná se o projekt D.N.A. – hlavní organizátor Nová síť a KoresponDance Europe – hlavní organizátor SE.S.TA. Na tiskové konferenci budou dále prezentovány výsledky výzev Programu Culture pro rok 2009 a úspěšné projekty s českou účastí Českou kanceláří programu Culture.

Předsednický půlrok Českých center 1500 akcí

Obrázek k článku: Předsednický půlrok Českých center 1500 akcí
V průběhu českého předsednictví  v Radě Evropské Unie zrealizovala Česká centra téměř 1500 akcí, kterých se zúčastnilo přes milión návštěvníků. Cílem Českých center bylo představit Českou republiku jako zemi s bohatým kulturním dědictvím ve spojení  s nejnovějšími trendy na současné české kulturní scéně. Česká centra při přípravě programu reflektovala také významná témata a výročí spojená s rokem 2009 jako je Rok kreativity a inovací, výročí úmrtí Martinů, dvacetileté výročí od pádu železné opony, páté výročí vstupu České republiky do EU a další významné události.  „.... Podařilo se nám ukázat, že jsme moderní a kreativní zemí, která navazuje na bohaté kulturní dědictví.“ říká Jaroslav Kantůrek, generální ředitel Českých center. 

Evropská konference: Lze tvořivost měřit?

Lze měřit tvořivost? Lze ji srovnávat v různých zemích a oblastech nebo v různých oborech lidské činnosti? Pokud ano, jak? Těmito otázkami se zabývala 28. a 29. května 2009  v Bruselu  mezinárodní konference pořádaná Evropskou komisí a jejím Střediskem pro výzkum celoživotního učení (CRELL). Badatelé, státní úředníci, zástupci mezinárodních organizací a lidé zabývající se vzděláváním v praxi jednali o tom, zda je možno tvořivost měřit a v dlouhodobějším výhledu provádět rozsáhlé průzkumy tvořivosti jednotlivců.

Závěry konference Fórum pro kreativní Evropu 2009

Mezinárodní konference Fórum pro kreativní Evropu, která se uskutečnila v rámci českého předsednictví ve dnech 26. a 27. března 2009, předložila jasné argumenty, že kultura a kreativita významně přispívají ke společenskému a ekonomickému růstu. Nejdůležitějším poselstvím konference je nutnost přehodnotit izolaci umění, kultury a zejména kreativity a inovací. Takto nastavené systémové změny mohou ekonomikám jednotlivých zemí pomoci překonat současnou hospodářskou krizi. Z příspěvků účastníků jasně vyplynulo, že umění a kultura jsou nejen základem tvořivosti, nových nápadů a inovací, ale zásadním způsobem se podílejí na zdravém rozvoji celé společnosti.

Projev ministra kultury v Evropském parlamentu

V druhé polovině ledna přednesl ministr kultury Václav Jehlička projev k poslancům Evropského parlamentu s cílem představit priority českého předsednictví EU v oblasti kultury a audiovize. Jako hlavní téma předsednictví ČR, uvádí ministr Jehlička ve svém projevu "podporu kultury jako katalyzátoru tvořivosti". V projevu dále ministr představuje priority na jaké se chce Česká republika během nadcházejících šesti měsíců v oblasti kultury a audiovize soustředit. Jsou jimi zejména problematika tvořivosti a inovací a to v souvislosti s Evropským rokem tvořivosti a inovací; dále priority v oblasti digitalizace kulturního obsahu; jako cíl v audiovizuální oblasti zmiňuje ministr zájem České republiky .."pokračovat s aktivitami, které zajistí stabilitu prostředí nově vznikajících způsobů šíření audiovizuálního obsahu". V souvislosti se "Zprávou o mediální gramotnosti v digitálním prostředí" zajistí české předsednictví diskuzi ke konkrétním projektům osvěty. Ministr Jehlička dále považuje za jeden z hlavních úkolů členských států v současnoti "transpozici nové směrnice o audiovizuálních mediálních službách", kde vidí důležitou otázku pochopení tohoto procesu ze strany veřejnosti a to prostřednictvím osvěty a zvýšení informovanosti.  Jako potřebné uvádí Ministr Jehlička také "posilování povědomí veřejnosti  ohledně respektování autorských práv a legálního uživání děl na straně jedné a pirátství na straně druhé." Ministr Jehlička je zároveň přesvědčen, že "..spolu s vědou a výzkumem může být umění inspirací a motivací při hledání efektivních strategií vedoucích k sociální  a ekonomické prosperitě Evropy." Projev byl publikován dne 11. února 2009 na portále českého předsednictví EU.

Komise prodlužuje platnost pravidel podpory filmové tvorby až do konce roku 2012

Evropská komise přijala dne 28. ledna 2009 sdělení, kterým prodlužuje platnost kritérií hodnocení státní podpory týkajících se výroby filmových a audiovizuálních děl až do 31. prosince 2012. Komise tato kritéria, která jsou stanovena sdělením Komise z roku 2001, využívá ke schválení evropských vnitrostátních, regionálních a místních systémů podpory filmu v rámci pravidel podpory států EU. Nové sdělení Komise dále uvádí několik trendů, na které bude muset budoucí sdělení o filmu pravděpodobně reagovat. V celé EU je na podporu národní kinematografie každoročně vydáno přibližně 1,6 miliardy EUR.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.