Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropská unie

Konference k zahájení Evropského roku tvořivosti a inovací 2009

Dne 7. ledna bude v rámci českého předsednictví EU oficiálně odstartován Evropský rok tvořivosti a inovací 2009. Zahajovací konferecni bude předcházet kulatý stůl, jehož se zúčastní desítka tzv. ambassadorů mezi jinými například pan Esko Tapani Aho, bývalý finský premiér a výkonný vice-prezident společnosti Nokia, pan Ernö Rubik, vynálezce a autor Rubikovy kostky, a další ambasadoři a ambasadorky Evropského roku tvořivosti a inovací. Významné osobnosti navrhnou konkrétní doporučení pro evropské vlády a instituce k problematice tvořivosti a inovací, které pak budou prezentovat během odpolední části konference.

Zahájení Evropského roku tvořivosti a inovace 2009

Obrázek k článku: Zahájení Evropského roku tvořivosti a inovace 2009

Evropská komise zahájila 5. prosince 2008 komunikační kampaň k nadcházejícímu Evropskému roku tvořivosti a inovace se sloganem „Představuj si. Tvoř. Inovuj“. Cílem tohoto roku je podpořit v různých odvětvích lidské činnosti kreativní a inovativní přístupy a pomoci Evropské unii lépe se připravit na výzvy, které ji v globalizovaném světě čekají. Evropský rok tvořivosti a inovace by měl zvýšit povědomí o významu tvořivosti a inovace – klíčových kompetencích osobního, sociálního a hospodářského rozvoje. Zdůrazněním tvořivosti a inovace chce Evropská unie formovat budoucnost Evropy v celosvětové konkurenci na základě podpory rozvoje  kreativního a inovativního potenciálu nás všech. EU poskytne rámec pro zvýšení povědomí o příslušných otázkách a podporu diskusí o opatřeních, která by mohla zvýšit kreativní a inovativní potenciál Evropy. Činnosti budou stejně jako v rámci předchozích Evropských roků zahrnovat propagační kampaně, akce a iniciativy na evropské, národní, regionální a místní úrovni. Byla oslovena řada osobností vynikajících na poli tvořivosti a inovace. Tyto osoby byly požádány, aby se staly ambasadory roku. Více než dvě desítky přijaly, mezi nimi Esko Tapani Aho, bývalý finský předseda vlády, význačný obchodník a autor zprávy EU o inovacích; profesor Bengt-Åke Lundvall, přední evropský badatel v oblasti inovací; Sir Ken Robinson, světová autorita na otázky tvořivosti a vzdělávání; Jonathan Paul Ive, hlavní designer společnosti Apple; Jean-Philippe Courtois, generální ředitel Microsoft International; profesor Ernő Rubik, učitel a tvůrce legendární Rubikovy kostky, a Radu Mihăileanu, francouzský filmový režisér a scénárista rumunského původu. Ambassadory Evropského roku tvořivosti a inovace jsou za Českou republiku chemik  Antonín Holý a mikrobioložka Blanka Říhová.

MEDIA MUNDUS možný celosvětový program spolupráce v oblasti filmu

Evropská komise v současné době analyzuje, jaké výhody by přineslo rozšíření programu Evropské unie MEDIA, který vznikl v roce 1991 na podporu rozvoje a přeshraniční distribuce evropských filmů, o nový program MEDIA MUNDUS. Tímto programem by měly být posíleny kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým průmyslem a filmovými tvůrci z třetích zemí. Odborníci z audiovizuálního odvětví v Evropě a filmoví tvůrci ze stejné branže ze zemí mimo Evropu by tak dostali příležitost zlepšit svou konkurenceschopnost tím, že budou lépe využívat možnosti společných projektů např. v oblasti rozvoje, distribuce a propagace audiovizuálních děl. Veřejné projednání s tématikou nový program Media Mundus se  uskuteční  v Bruselu 25. června 2008.

EU - pracovní plán pro kulturu 2008-2010

Rada Evropské unie a reprezentanti členských států EU přijali na svém zasedání ve dnech 21. a 22. května 2008 závěry o evropském přístupu k mediální gramotnosti v digitálním prostředí, o mezikulturní způsobilosti v kontextu Evopského roku mezikulturního dialogu a pracovní plán pro kulturu 2008-2010. Za ČR se jednání zúčastnil ministr školství Ondřej Liška (SZ) a náměstek ministra kultury Jaromír Talíř (KDU-ČSL).

Evropská agenda pro kulturu, registrace k dialogu

Dne 19. února 2008 se v Bruselu konalo informační setkání Evropské komise se zástupci občanské společnosti z oblasti kultury. Smyslem této výzvy, kterou nyní zveřejnila Komise, je dát občanským organizacím z oblasti kultury příležitost vyjádřit zájem zúčastnit se strukturovaného dialogu s Evropskou komisí ohledně provádění kulturní politiky v rámci EU, respektive jednotlivých zemí. Odpovědi mají být Evropské komisi doručeny do 15. dubna 2008. Současně upozorňujeme na nové stránky Evropské komise pro kulturu.

EU požaduje jednotný trh pro online hudbu a filmy

Evropská komise ohlásila ve středu 3. ledna 2008,  že hledá způsoby jak v Evropě vytvořit jednotný trh pro online hudbu, filmy a hry. Brusel tvrdí, že obsah průmyslu, telefonní společnosti a poskytovatelé internetu tak posílí užší spolupráci při zpřístupňování hudby, TV, filmů a her prostřednictvím mobilních telefonů nebo internetu.  "Musíme se v Evropě rozhodnout: Chceme mít silnou hudbu, filmy a herní průmysl? Pak musíme průmyslu dát právní jistoty, tvůrcům obsahu spravedlivé odměny a spotřebitelům široký přístup do bohatého a různorodého online obsahu. " řekla komisařka Viviane Reding. 

Komise otevírá rubriku Vyjádřete svůj názor a zahájila konzultaci k mnhohojazyčnosti

Počet jazyků, kterými se hovoří v EU, se s rozšířeními během posledních tří let více než zdvojnásobil. Konzultační proces o mnohojazyčnosti vstoupil do nové fáze: fáze konzultace se zainteresovanými subjekty a s širokou veřejností. Byla zahájena internetová konzultace a na webové stránce komisaře Leonarda Orbana je rovněž k dispozici rubrika „Vyjádřete svůj názor“. Konzultace dosud zahrnovala dialog s vládami a orgány členských států, s odborníky na mnohojazyčnost, s intelektuály a s podniky.

Usnesení Evropského parlamentu: Sociální postavení umělců

Usnesení Evropského parlamentu přijaté dne 7. června 2007 o sociálním postavení umělců navazuje na celou řadu dokumentů EU. Usnesení požaduje zlepšení situace umělce v Evropě; žádá ochranu umělce; upozorňuje na nutnost zabývat se vízovou politikou; respektive mobilitou a zaměstnáváním státních příslušníků třetích zemí; celoživotním vzděláváním a rekvalifikacemi; restrukturalizací amatérských činností a zárukou uměleckého a kulturního vzdělávání již od útlého věku.

 

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.