Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropská unie

Evropský program pro kulturu v globalizujícím se světě

Dne 10. května 2007 zveřejnila Evropská komise historicky první program, který formuluje roli kultury v EU, přístup EU ke kultuře a to včetně role kultury ve vnitřních evropských politikách a programech, jakož i vnějších vztahů EU. Dokument zahrnuje cíle evropské agendy v oblasti kultury: kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog, kulturu jako katalyzátor kreativity v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a kulturu jako vitální element mezinárodních vztahů. Část je věnována potřebě vytvářet nová partnerství a metody práce, jako je rozvíjení dialogu s kulturním sektorem, stanovení otevřených metod koordinace, podpora zřetelného provádění kulturní politiky a mainstreaming kultury do všech relevantních politik.

Laureáti Ceny Evropské unie: Europa Nostra za rok 2007

Evropská komise a Europa Nostra, celoevropské sdružení na ochranu kulturního dědictví, oznámily laureáty letošní Ceny Evropské unie / Europa Nostra za ochranu kulturního dědictví. Pět hlavních cen, ke kterým náleží finanční odměna ve výši 10 000 eur, bude uděleno v červnu. Ceny jsou udělovány v kategoriích uchování architektonického dědictví, kulturní krajiny, uměleckých děl, vynikající studie a obětavá služba.

Evropská digitální knihovna

Na šest milionů knih a rozličných dokumentů by mělo být do roku 2010 prostřednictvím internetu dostupných v evropské digitální knihovně, která vzniká z rozhodnutí Evropské komise. Již v současné době nabízí návštěva internetové adresy www.theeuropeanlibrary.org mnoho zajímavého. Najdete tu například ukázky vzácných tisků uchovávaných v různých národních knihovnách Evropy a Ruska - Národní knihovna v Praze představuje například Kodex Vyšehradský, nebo alchymistické Rosarium philosophorum. Základní orientace na stránce je možná ve všech jazycích Evropské unie, tedy i česky.

Koncepce plurality médií v Evropské unii

V reakci na přetrvávající obavy, které u Evropského parlamentu a nevládních organizací vyvolává koncentrace médií a její možný vliv na pluralitu a svobodu projevu, komisařka Viviane Redingová a místopředsedkyně Margot Wallströmová předložily 16. ledna 2007 dalším členům Evropské komise koncepci plurality médií v Evropské unii, rozvrženou do tří kroků. Místopředsedkyně Wallströmová dodala: „Komunikace – chápaná jako živá a civilizovaná diskuse mezi občany – je pro demokracii tím, čím je pro lidské tělo krev. Média jsou žilami a tepnami demokracie. Informace, které média poskytují, by měly být obsažné, různorodé, kritické, spolehlivé, korektní a důvěryhodné.“

Veřejné slyšení - Culture: a sound investement for Europe

Veřejné slyšení pořádané Evropskou komisí v Bruselu na počátku prosince 2006 bylo součástí veřejných konzultací o budoucí roli kultury v Evropě, jejímž cílem je za účasti všech, kterých se to týká, revidovat roli kultury v evropském projektu, identifikovat strategické priority kulturního sektoru a možné nové rámce a metody dialogu a spolupráce v kulturní oblasti. Vedle toho, že veřejné slyšení bylo podnětnou ukázkou strukturovaného dialogu s občanskou společností, respektive tvorby politik, bylo zároveň i příležitostí, na které Evropská komise demonstrovala svůj politický závazek prosazovat agendu kultury během německého a portugalského předsednictví.

Evropský parlament schválil program Kultura na léta 2007-2013

Europoslanci ve druhém čtení podpořili společný postoj, na němž se Rada EU shodla po jednáních s Parlamentem a Evropskou komisí. Obecným cílem programu s rozpočtem 354 milionů eur je "posílit kulturní prostor sdílený Evropany a založený na společném kulturním dědictví prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními činiteli a kulturními institucemi zemí účastnících se programu s cílem podpořit utváření evropského občanství". Program umožňuje účast jiných než audiovizuálních odvětví kulturního průmyslu, zejména malých kulturních podniků, pokud tato odvětví vyvíjejí nevýdělečnou kulturní činnost.

Evropské karty zdravotního pojištění

V červnu 2006 tomu byly 2 roky od zavedení evropských karet zdravotního pojištění. U této příležitosti byly zprovozněny informační webové stránky. Evropské karty zdravotního pojištění hrají důležitou roli pro ty, kdo pracují nebo hledají práci v dalších evropských zemích. Karty jsou platné v členských zemích Evropské unie, v zemích volného hospodářského obchodu a ve Švýcarsku. Výhodou vlastnictví těchto karet je garantované zdravotní ošetření v rámci pravidel hostitelských zemí.  

Přehled podpor Evropské komise pro léta 2007-2013

Zvláštní vydání EU Funding in Brief strukturuje a sumarizuje informace o programech Evropské komise, které budou k dispozici v programovém období 2007-2013.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.